Forskningsingenjör är en titel som används inom både universitetsvärlden och den offentliga sektorn och näringslivet.

Akademiska titlar
och anställningsformer
Högre titlar Docent
Examina på forskarnivå Doktorsexamen
Licentiatexamen
Examina på avancerad nivå Masterexamen
Magisterexamen
Yrkesexamen
Examina på grundnivå Kandidatexamen
Högskoleexamen
Yrkesexamen
Anställningsformer som universitetslärare Professor
Gästprofessor
Adjungerad professor
Seniorprofessor
Universitetslektor
Adjungerad universitetslektor
Biträdande universitetslektor
Postdoktor
Universitetsadjunkt
Adjungerad universitetsadjunkt
Tidigare anställningsformer Forskarassistent
Forskardocent
Andra anställningsformer Rektor
Prorektor
Dekan
Prodekanus
Prefekt
Proprefekt
Amanuens
Director musices
Hederstitlar Hedersdoktor
Honorary Fellow
Professors namn

Utanför akademiska världenRedigera

Forskningsingenjör är här en titel för personer med ingenjörsbakgrund som arbetar med forskning. Krav på tjänsten, tillsättande och arbetsinnehåll definieras av respektive organisation och kan variera.

Inom den akademiska världenRedigera

Forskningsingenjör (även kortare: "foing" alt "1:a foing") är en titel för en universitetsanställning där tjänsten främst innebär tekniska arbetsuppgifter i laboratorier och liknande, främst inom tekniska institutioner.

Behörig att anställas som förste forskningsingenjör (eng. Principal research engineer) är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara sådan examen.