Öppna huvudmenyn

Lista över franska uttryck i svenska språket

(Omdirigerad från Fait accompli)
För sången Fait accompli, se Fait accompli (sång).

Detta är en lista över franska språkliga uttryck eller gallicismer, som brukar användas oförändrade och med samma eller liknande innebörd även på svenska. En förklaring av uttrycket eller eventuell svensk synonym anges också.


ARedigera

 • à vid prisangivelse till exempel apelsiner à 5 kr
 • à la ... – en maträtt efter recept av eller tillagad enligt ..., till exempel Biff à la Lindström
 • à la carte - från matsedeln
 • à jour – uppdaterad, välinformerad
 • ambiance - trivsam stämning. "Vilken trevlig ambiance det är här på Grand"
 • amuse-bouche – "amuse" mindre aptitretare
 • aperitif av apéritif – aptitretande drink
 • apropå – av à propos – på tal om
 • art deco
 • art nouveau
 • avant la lettre - ett uttryck som beskriver en person eller en rörelse som kommer före den term som används för att beskriva den. Man kan till exempel säga att Franz Kafka var en surrealist avant la lettre, eftersom hans romaner kan beskrivas som surrealistiska trots att de skrevs innan begreppet surrealism börjades användas.

BRedigera

 • bon mot – kvickhet

CRedigera

 • carte blanche – 'vitt (oskrivet) blad'; oinskränkt fullmakt
 • c'est la vie – sånt är livet
 • ce métier de Roi – yrket att vara kung; uttryck och begrepp myntat av ett uttalande av Ludvig XIV. Uppfattades ursprungligen som en djärv formulering och var inte allmänt uppskattad. Uttrycket har senare kommit att förknippas med monarkins förändrade roll i och med upplysningstidens modernisering.
 • chambre séparée - enskilt rum
 • chargé d'affaires – ställföreträdande ambassadör eller envoyé
 • comme-il-faut – passande, lämpligt, sådant som är godtagbart enligt samhällets oskrivna regler
 • coup d'étatstatskupp

DRedigera

 • déjà vu – känslan av att ha upplevt något tidigare fast man nödvändigtvis inte har det
 • digestif

ERedigera

 • enfant terrible – "hemskt barn"; om en person vars okonventionella uppträdande generar eller provocerar andra. Till exempel i meningen Han är popkonstens enfant terrible. På franska menar man närmast någon som pratar om allt alltför uppriktigt.
 • en masse – i mängd
 • en passant – i förbigående, förresten
 • esprit de corps - kåranda

FRedigera

 • fait accompli - "fullbordat faktum" (nytt) sakläge som inte kan resoneras bort och inte är lätt att omintetgöra. Uttrycket används framför allt i "att ställas inför fait accompli".
 • femme fatale - "ödesdiger kvinna", en stereotyp kvinna som på ett raffinerat sätt använder sin sexuella attraktion för att uppnå sina syften.
 • force majeure - "större/högre makt", nöd eller skador som inte kunnat förutsägas.
 • faux pas – ett pinsamt snedsteg i socialt sammanhang, vanligtvis ett generande eller ogenomtänkt övertramp av sociala regler eller etikett.

GRedigera

 • grand prix – stort pris (avsett som det främsta eller ett av de främsta inom en viss kategori av tävlingar)

HRedigera

LRedigera

 • laissez faire – passivt, låt gå; om styrning med minimala ingripanden i det pågående skeendet

MRedigera

 • madame – på svenska nedsättande beteckning på kvinna. (eller artig om man rört sig lite bland folk)
 • mise en place – "allt på plats", används dagligen inom restaurangvärlden och betyder att man har alla redskap och ingredienser som man behöver på en och samma plats inför matlagningen.[1]
 • ménage à trois – "hushåll för tre", ett kärleksförhållande som involverar tre personer, ofta ett äkta par och en extra älskarinna/älskare. Termen "trekant" betecknar den sexuella akten i ett sådant förhållande.

NRedigera

 • noblesse oblige – 'adelskap förpliktigar', ett begrepp för att beskriva socialt ansvar hos överklassen.

PRedigera

 • parc fermé – deponering av tävlingsbil under tid mellan exempelvis kval och huvudtävling, varvid stallet inte får göra några justeringar av bilen (motorsportterm, används bland annat inom formel 1 och rally-tävlingar)
 • pauvres honteux – Tidigare ståndspersoner som hamnat på obestånd
 • pö om pö – av peu à peu – lite åt gången, gradvis

RRedigera

 • raison d'être – skäl att finnas till, existensberättigande
 • rendez-vous – inbokat möte, ofta med en lätt ironisk anstrykning av kärleksmöte

SRedigera

 • savoir faire – konsten att handla efter omständigheterna, jämför engelskans "street smart"

TRedigera

 • touché – träffad, berörd. Används bland annat inom fäktning efter en fulltalig träff, då den träffade ropar "Touché". Uttrycket används ofta sarkastiskt för att indikera att man är oförmögen att argumentera mot motståndarens absurda logik. Det kan också användas i bl.a. debatter när man tycker att motståndare har en sann åsikt, man erkänner sig besegrad eller kan hålla med på en punkt trots att man från början var mot den punkten.
 • tête a tête - En privat konversation mellan två människor.

VRedigera

 • voilà – "Se där!", kan användas istället för varsågod när man ger någon något eller för att markera en slutsats i en argumentation.

ReferenserRedigera