Magnum opus

en persons största eller mest kända verk

Magnum opus (alt. opus magnum), i pluralis magna opera, är en latinsk term som betyder 'det stora verket' och åsyftar en persons största eller mest kända verk. Exempelvis är romanen Don Quijote om Don Quijote av La Mancha författaren Miguel de Cervantes magnum opus, och[källa behövs] målningen Guernica är bildkonstnären Picassos.