Parveny (franska: parvenu), uppkomling eller nouveau-riche ("nyrik") kallas en person som kommit sig upp ekonomiskt eller socialt men saknar färdigheter att föra sig i enlighet med sin (nya) position. Plötslig rikedom kan legalt exempelvis förvärvas genom lotteri- eller spelvinst, och socialt "klättrande" kan drabba en person genom anhörigas byte av socialskikt, exempelvis genom giftermål med en person från ett högre samhällsskikt eller som följd av högre utbildning och därpå följande utövande av ett högstatusyrke.

I ordet ligger en bibetydelse av okunnighet, övermod och taktlöshet.[1]

Beteckningen "parveny" har en negativ klang som förklaras av beskrivningen ovan. I Sverige används begreppet inte längre särskilt ofta för att beteckna aktuella förhållanden. De stora svenska samhällsförändringarna under 1900-talet har medfört att många medborgare under sina liv har bytt social tillhörighet. Denna företeelse har fått beteckningen klassresa, och ses som något positivt och önskvärt då den innebär att allt fler människor får möjlighet att delta i samhällslivet och demokratin på lika villkor. Politikens mål som var större jämlikhet mellan olika samhällsmedborgare har – åtminstone delvis – uppnåtts. Dock finns en kvarstående skiktning av människor i samhället som förklaras av deras olika tillgång till utbildning, arbete, bostad och ekonomiska tillgångar och därmed möjligheter att forma sina liv efter sina egna önskemål.

Ordets ursprung är en imperfektform "parvenu", av franskans "parvenir" som här använts i betydelsen "uppnå" eller "lyckas", och markerar att parvenyen har "kommit sig upp".

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Parvenu i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1915)