Den fristående delen av Pingströrelsens sångbok Segertoner 1988, efter den ekumeniska delens nummer 1–325.

LOVSÅNG OCH TILLBEDJAN

redigera

FADER, SON OCH ANDE

redigera

Gud, vår Skapare och Fader

redigera

Jesus, vår Herre och broder

redigera

Anden, vår hjälpare och tröst

redigera

DEN KRISTNA GEMENSKAPEN

redigera

Församlingen

redigera

Nattvarden

redigera

Gudstjänsten

redigera

Barnvälsignelse

redigera

Vittnesbörd – tjänst – mission

redigera

KYRKOÅRET

redigera

Jesu lidande och död – fastetiden

redigera

Jesu uppståndelse – påsken

redigera

Kristi himmelsfärds dag

redigera

DAGENS OCH ÅRETS TIDER

redigera

Under dagen

redigera

Årsskifte

redigera

Årstiderna

redigera

ATT LEVA AV TRO

redigera

Stillhet – eftertanke

redigera

Kallelse – inbjudan

redigera

Omvändelse

redigera

Skuld – förlåtelse – rening

redigera

Förtröstan – trygghet

redigera

Glädje – tacksamhet

redigera

Prövning – kamp – seger

redigera

Helande till kropp och själ

redigera

Efterföljd – helgelse

redigera

TILLSAMMANS I VÄRLDEN

redigera

Tillsammans med barnen

redigera

FRAMTIDEN OCH HOPPET

redigera

Pilgrimsvandringen

redigera

Livets gåva och gräns

redigera

Jesu återkomst

redigera

BIBELVISOR OCH KÖRER

redigera