Nummer 326–695 i Segertoner (1988)

Den fristående delen av Pingströrelsens sångbok Segertoner, efter den ekumeniska delens nummer 1–325.

LOVSÅNG OCH TILLBEDJANRedigera

FADER, SON OCH ANDERedigera

Gud, vår Skapare och FaderRedigera

Jesus, vår Herre och broderRedigera

Anden, vår hjälpare och tröstRedigera

DEN KRISTNA GEMENSKAPENRedigera

FörsamlingenRedigera

OrdetRedigera

DopetRedigera

NattvardenRedigera

GudstjänstenRedigera

BarnvälsignelseRedigera

Vittnesbörd – tjänst – missionRedigera

KYRKOÅRETRedigera

AdventRedigera

JulRedigera

Jesu lidande och död – fastetidenRedigera

446 Det blod som Jesus göt för mig
447 Det ljöd en gång en stämma till mitt hjärta
448 Det är en som har dött i stället för mig
449 En blick på den korsfäste
450 Han böjde sig ner i ödmjukhet
451 Nu är försoningsdagen
452 O segrare från Golgata
453 På en avlägsen höjd
454 På Golgata kors min Frälsare led
455 På Golgata min Jesus tog
456 Se, mängden mot Golgata skrider
457 Vilken underbar Frälsare har jag

Jesu uppståndelse – påskenRedigera

458 Var glad, för Kristus lever
459 Det var i soluppgången
460 Se, Herren är uppstånden
461 Upp och fröjda dig, Guds eget folk
462 Han är uppstånden, Frälsaren

Kristi himmelsfärds dagRedigera

463 Du tog din plats på Faderns högra sida

DAGENS OCH ÅRETS TIDERRedigera

Under dagenRedigera

464 En vanlig dag när inget särskilt händer

KvällRedigera

465 Skönt det är i kvällens timma

ÅrsskifteRedigera

466 Här växlar det av dagar, år
467 I Jesu namn vi börjar

ÅrstidernaRedigera

468 Skön är sommaren som stiger

ATT LEVA AV TRORedigera

Stillhet – eftertankeRedigera

469 Har du funnit din viloplats i Jesus
470 Stilla, min själ, för Jesus
471 Låt mig växa stilla

BönenRedigera

472 Herre, lär mig bedja
473 Den som beder han får, står det skrivet Rut Johansson
474 Herre, till dig får jag komma
475 Jag behöver dig, Jesus
476 Jag var modfälld och trött
477 Jag vet en plats i världens vimmel
478 Jag vill höra, o Herre, din röst
479 Lär mig, Jesus, ödmjuk vara
480 Jesus, jag viskade ödmjukt ditt namn
481 Om jag blivit blott en enda gång
482 Se ditt folk vill gå in på bönens väg
483 Var stund jag dig behöver
484 Vi ber för varandra

Kallelse – inbjudanRedigera

485 Du har nu sökt i många, många år
486 Du som fjärran från din Fader går
487 Finns här ett ångerfullt hjärta
488 Frälsning i Jesus allena
489 Har du inte rum för Jesus
490 Har du mod att följa Jesus
491 Härligt nu skallar frälsningens bud
492 I tusental går själar in
493 Innanför eller utanför
494 Kanhända du tänkte när en gång du kom
495 Kom, o kom, du betryckta själ
496 Kom som du är till din Jesus
497 Medan allting ler och blommar
498 Ljuvligt och kärleksfullt Jesus hörs kalla
499 Kom till Jesus, min vän, du som sörjande går 
500 Min käre vän, ack säg
501 Pilgrim som på väg till fadershuset
502 Underbar kärlek så stor
503 Vandra ej längre i synden
504 Var är mitt vilsna barn i kväll
505 Varför stänger du ditt hjärta för Jesus
506 Vill du från syndernas börda bli fri?
507 Vill salig och lycklig du bliva
508 Är det sant som många säger
509 Öppna din dörr för Jesus
510 Öppna hjärtats dörr

OmvändelseRedigera

511 Djupt i synd jag sjönk alltmer
512 En dag fick jag nåd att lämna
513 Jag har beslutat att följa Jesus
514 Jag har nu beslutat mig att en gång vara med
515 Vad än dig möter, käre vän
516 Vem som helst kan bli frälst
517 Som när ett barn kommer hem om kvällen
518 När invid korset jag böjde mig
519 Många år jag gick på syndens väg

Skuld – förlåtelse – reningRedigera

520 Befrielsen är nära
521 Det enda som bär när allting annat vacklar
522 Det finns en källa fylld med blod
523 Det finns en reningskälla
524 Det finns en underbar källa
525 Ej silver, ej guld
526 Från det slaktade Guds lamm
527 Frälsare på korsets stam
528 Förundrad jag hör
529 Intet jag äger som inte jag fått
530 Jag tror på blodets fridsförbund
531 Jag var borta ifrån Herren
532 Jag vill sjunga om min Jesus
533 Jesus, du som blodet har gjutit
534 Jubla nu, mitt sälla hjärta
535 Om Jesu blod jag sjunga vill
536 Så vid som havets vida famn
537 Vid Golgata jag stod en dag

Förtröstan – trygghetRedigera

538 Alla tvivel bär till Jesus
539 Djupt i mitt hjärta bor glädjen
540 Genom en mörk och villsam värld
541 Gud är trofast, o min själ
542 Guds löften står fasta när nöd kommer på
543 Hur gott det är att äga sann hjärtefrid
544 I Herrens barmhärtiga händer
545 Jag vill vara nära Jesus
546 Jag funnit en Frälsare, mäktig och god
547 Jag slipper sörja, ty Gud är när
548 I min andes fördoldaste djup tonar fram
549 Jag är en kristen och vill det vara
550 Kärleken från min Skapares hand
551 Min herde är Herren, min tillflykt
552 Min hjälp kommer från Herren
553 Var ej bekymrad vad än som sker
554 Stor är din trofasthet
555 Ser du himlen mörkna över livets hav
556 Vid levande källan jag vilar så nöjd
557 Vilken Gud jag har
558 Vilken underbar trygghet jag nu har
559 Över mörka djup

Glädje – tacksamhetRedigera

560 Det är så gott att om Jesus sjunga
561 Ett liv jag nu äger, som aldrig kan dö
562 Glad att få leva
563 Halleluja, o det jublar
564 Hela vägen Jesus leder mig
565 Jag gick vilse i världslivets vimmel
566 Jag har en frälsare som för mitt hjärta
567 Jag har i himlen en vän så god
568 Jag törstar och jag längtar
569 Jag är frälst, min Herre frälst mig
570 Nu är jag nöjd och glader
571 Nu är syndens boja krossad
572 När jag i tron min Jesus ser
573 O fröjd utan like som Jesus mig gav
574 Sjungen syskon under vägen
575 Som en fågel utsläppt ur buren
576 Skild från Gud i synden, världen
577 Stäm upp, stäm upp en fröjdesång

Prövning – kamp – segerRedigera

578 Vi har en segersång
579 Den som tror på Herren
580 Fram till seger emot synd och värld
581 Just när mitt mod vill sjunka
582 Makten är i Jesu händer
583 När i tro Guds Israel, stam för stam
584 Sjung den segersälla, glada sång
585 Allt han förmår, allt han förstår

Helande till kropp och själRedigera

586 Den store läkaren är här
587 Jag vet en väg som leder
588 Jag har hört om Herren Jesus
589 Han ger mera nåd när min börda blir större
590 Mäktiga ting det sker i vår tid
591 Om du möter många hinder
592 Vem kan läka hjärtesåren

Efterföljd – helgelseRedigera

593 Allt till Jesus vill jag lämna
594 Djupare, o Jesus, i din kärlek
595 Ditt rike, Jesus, är för mig
596 Behåll min själ från dag till dag
597 Ett stilla barnahjärta
598 Gud, jag vet du allt kan göra
599 Guds kärleksflod, så full av frid
600 Herre, jag med glädje
601 Herre, låt ingenting binda de vingar
602 Hur ljuvligt att få vara
603 Hur ska vi veta vad Gud befallt
604 I min Mästares hand
605 Jag vill följa dig, o Jesus
606 Jag vill lära känna Jesus
607 Jesus, håll mig vid ditt kors
608 Mitt liv vill jag leva i sällskap med Jesus
609 Jesus, vad skall jag dig giva
610 Mera om Jesus, Gud, mig lär
611 Min Gud, jag sjunker ner
612 Jesus, med längtan jag öppnar
613 Mitt val är gjort
614 Närme, ja närmre, tätt till ditt bröst
615 O, att bli lik dig, Mästare Jesus
616 O, gör min själ vit som nyfallen snö
617 O Jesus, min Jesus, mitt hjärta intag
618 Säll är den som hoppas uppå Herren

TILLSAMMANS I VÄRLDENRedigera

619 Det kan vi göra för rätt och för fred
620 Du vet väl om att du är värdefull
621 En sång vi ville sjunga
622 På vägarna ute i världen
623 Mänskan är en helhet
624 Ett kristet hem det är förmer
625 Svenska folk, du borde tacka
626 Varenda liten människa

Tillsammans med barnenRedigera

627 Det blir något i himlen
628 Många har det inte bra
629 Gud vet vad jag heter
630 Herren är min herde, ingenting skall fattas mig
631 Käre vår Herre, så vacker är jorden
632 Jag tror visst att Jesus bryr sej om mej
633 Gud har skapat allting
634 Tack, min Gud, för att jag vaknar
635 Vi sätter oss i ringen
636 Välsigna alla barn, käre Gud
637 Är jag glad, så får jag bedja

FRAMTIDEN OCH HOPPETRedigera

PilgrimsvandringenRedigera

638 Giv mig den frid som du, o Jesus, giver
639 Det går hemåt
640 Hos Gud är idel glädje
641 Jag vill börja med dig, o min Jesus
642 Jag vill hemåt gå på min Frälsares väg
643 När Jesus dog på Golgata
644 Jag är nu på väg till himlen
645 Jag är en pilgrim här
646 Vi bo ej här
647 Vägen med min Jesus går

Livets gåva och gränsRedigera

648 Du är min framtid
649 Får vi alla en gång mötas

Jesu återkomstRedigera

650 Tidstecknen visar att Herren är nära
651 Då skall Jesus komma
652 Herrens stora sköna dag
653 Hoppet att Jesus få skåda
654 Jesus kommer, Jesus kommer
655 När den gyllne morgon
656 När den sista basunen ljuder
657 På himlens skyar
658 Snart kommer Jesus på himmelens sky
659 Snart kommer Jesus, som själv han sagt
660 Det ljusnar nu, det gryr till dag
661 Tänk, när jag min Herre skådar
662 Vid basunens ljud

HimlenRedigera

663 Hemland, där sol ej dalar
664 I de saligas land
665 Invid porten där
666 Jag har hört om en stad
667 Mitt hem är där på den andra stranden
668 När den evigt klara morgon gryr
669 När jag från mödans och prövningens land
670 O, jag vet ett härligt land
671 Snart så är vår vandring slut
672 Till det härliga land ovan skyn
673 Vi tala om sällhetens land
674 Vem är skaran, som syns glimma

BIBELVISOR OCH KÖRERRedigera

675 Ande, du som livet ger
676 Att tjäna dig är min vilja
677 Du omsluter mig
678 Du är den högste
679 Där två eller tre
680 Gud, du är här
681 Gud vår Fader, dig vi lovar
682 Halleluja
683 Jag är med er alla dagar
684 Helige Ande, kom oss nära
685 Herren är min starkhet och min lovsång
686 Icke genom någon människas styrka
687 Lova Herren, min själ
688 Jesus, vi prisar ditt namn
689 Kom igen, allt Guds folk
690 Helig, helig, helig Herre Sebaot
691 Min Gud tillhör äran
692 Lovad vare Herren, lovad vare Herren
693 Sjung lovsång, alla länder
694 Söken först Guds rike
695 Tänk att få vara ett Guds barn