Broderskapssånger är en sångbok utgiven 1956 av Broderskaps förlag och Sveriges kristna socialdemokraters förbund. I huvudsak består den av kristna hymner i textform utan noter, men då utgivarna är en politisk organisation finns där också några politiska sånger, s.k. kampsånger.

Arbetsgruppen, som sammanfört alla 83 sångerna i Broderskapssånger, bestod av trädgårdsmästare Sven Johansson, prästen Göran Widmark, musikdirektör Hugo Melin och redaktör Gustav Rylander.

Innehåll redigera

Tro och liv redigera

Vid särskilda tillfällen redigera

Arbetarsånger redigera

Fosterland och natur redigera

Kanon redigera