Der er et yndigt land är Danmarks nationalsång. Texten skrevs 1819 av Adam Gottlob Oehlenschläger, och den melodi som oftast används är av Hans Ernst Krøyer. Bland andra Carl Nielsen har gjort alternativa tonsättningar. Första strofen lyder i översättning:

Der er et yndigt land
Der er et yndigt land.png
nationalsång iDanmark Danmark
TextAdam Gottlob Oehlenschläger, 1819
MusikHans Ernst Krøyer, 1835
Antagen1835
Melodin till Der er et yndigt land.
Det finns ett förtjusande land
Som står med breda bokträd
Nära den salta Österstranden
Det buktar sig i backar och dälder
Och heter gamla Danmark
Och det är Frejas sal

Normalt sjungs första versen samt de fyra sista raderna på sista versen [1].


{
% 0
{ \numericTimeSignature \time 4/4 \key d \major \partial 8 d'8 | a'4. a'8 fis'4 d'4 | b'2 r4. d'8 | d''4. d''8 cis''4 b'4 | b'4 a'4 r4 a'4 | 
% 1
  cis'4. cis'8 d'4 e' | fis'4 gis'4 a'4 b'4 | a'2 gis'2 | a'2 r4. a'8 | 
  cis''4. cis''8 b'4 a'4 | a'4. d''8 d''4 fis'4 | b'4. b'8 b'4 b'4 | b'2 ais'4 r8 a'8 |
  a'4 gis'4 g'4 fis'4 | b'4(d''4.) d''8 cis''8. b'16 | b'4( a'2) cis'4 | d'2 r2 |
}
  \addlyrics {Der | er et yn -- digt | land, det | står med bre -- de | bø -- ge nær |
        sal -- ten ø -- ster -- strand, nær sal -- ten ø -- ster -- strand; det |
        bug -- ter sig i | bak -- ke, dal, det | hed -- der gam -- le | Dan -- mark, og |
        det er Fre -- jas | sal, og det er | Fre -- jas | sal }
\bar "|"
}

Se ävenRedigera

KällorRedigera

Externa länkarRedigera