Biträdande professor är en akademisk titel som i Sverige infördes 1969 för forskare med tjänsteställning närmast under professor. Titeln ersatte de tidigare laborator, observator, preceptor och prosektor.

Akademiska titlar
och anställningsformer
Högre titlar Docent
Examina på forskarnivå Doktorsexamen
Licentiatexamen
Examina på avancerad nivå Masterexamen
Magisterexamen
Yrkesexamen
Examina på grundnivå Kandidatexamen
Högskoleexamen
Yrkesexamen
Anställningsformer som universitetslärare Professor
Gästprofessor
Adjungerad professor
Seniorprofessor
Universitetslektor
Adjungerad universitetslektor
Biträdande universitetslektor
Postdoktor
Universitetsadjunkt
Adjungerad universitetsadjunkt
Tidigare anställningsformer Forskarassistent
Forskardocent
Andra anställningsformer Rektor
Prorektor
Dekan
Prodekanus
Prefekt
Proprefekt
Amanuens
Director musices
Hederstitlar Hedersdoktor
Honorary Fellow
Jubeldoktor
Professors namn

Under 1990-talet kunde en universitetslektor befordras till biträdande professor. Titeln är inte längre allmänt förekommande i Sverige, men har aktualiserats igen 2007 i den så kallade Befattningsutredningen (SOU 2007:98) som ett nytt karriärsteg på nivån under professor. Till skillnad från professor och lektor är befattningen inte reglerad i högskoleförordningen, i stället är det upp till varje högskola att klargöra villkor och meriter för tjänsten. Därför skiljer sig tjänsterna åt mellan olika lärosäten. Universitets- och högskolerådet anger associate professor som engelsk översättning, men noterar att det främst gäller Nordamerika samt att även lektorer och biträdande lektorer kan översättas med samma begrepp.[1]

Idag förekommer biträdande professor i anställningsordningarna vid bland annat högskolorna i Borås, Halmstad och Kristianstad, Chalmers tekniska högskola samt Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet.[2][3][4][5][6][7] Malmö universitet anger i sin anställningsordning att en forskare kan befordras från biträdande professor till professor, men anställningsordningen medger inte nyanställning av biträdande professorer.[8]

I Finland fick universitetsadjunkter 1951 titeln biträdande professor.[9] Deras tjänster gjordes på 1960-talet om till biträdande professurer och 1998 till professurer.[10]

Källor redigera

  1. ^ ”Biträdande professor”. Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen. Universitets- och högskolerådet. december 2020. https://www.uhr.se/publikationer/svensk-engelsk-ordbok/bitradande-professor. Läst 14 april 2021. 
  2. ^ ”Anställningsordning vid Högskolan i Borås” (pdf). Högskolan i Borås. 12 juni 2019. sid. 8. https://www.hb.se/globalassets/global/hb---anstalld/styrdokument/anstallningsordning-190701.pdf. Läst 14 april 2021. 
  3. ^ ”Anställningsordning vid Högskolan i Halmstad” (pdf). Högskolan i Halmstad. 29 april 2020. sid. 10. http://dokumentarkiv.hh.se/api/showDocument/8CD1FACC-FAB6-4CF7-9543-0C81ED2DA446. Läst 14 april 2021. 
  4. ^ ”Anställningsordning” (pdf). Högskolan i Kristianstad. 15 mars 2021. sid. 13. Arkiverad från originalet den 14 april 2021. https://web.archive.org/web/20210414093358/https://www.hkr.se/globalassets/avdelningar/hr/anstallningsordning.pdf. Läst 14 april 2021. 
  5. ^ ”Chalmers tekniska högskolas arbetsordning för undervisande och forskande personal” (pdf). Chalmers tekniska högskola. 3 september 2018. sid. 19. Arkiverad från originalet den 14 april 2021. https://web.archive.org/web/20210414093404/https://www.chalmers.se/SiteCollectionDocuments/om%20chalmers%20dokument/Arbeta%20p%C3%A5%20Chalmers/C2018-1094%20Arbetsordning%20forskande%20och%20undervisande%20personal.PDF. Läst 14 april 2021. 
  6. ^ ”Anställningsordning. Linköpings universitet” (pdf). Linköpings universitet. 15 februari 2018. sid. 4, 6-10. Arkiverad från originalet den 14 april 2021. https://web.archive.org/web/20210414093357/https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Fil/1080200. Läst 14 april 2021. 
  7. ^ ”Anställningsordning” (pdf). Luleå tekniska universitet. 14 september 2018. sid. 9. https://www.ltu.se/cms_fs/1.5376!/file/ASO%20180914%20med%20f%C3%B6rs%C3%A4ttssida.pdf. Läst 14 april 2021. 
  8. ^ ”Anställningsordning vid Malmö universitet” (pdf). Malmö universitet. 10 december 2020. sid. 17. Arkiverad från originalet den 14 april 2021. https://web.archive.org/web/20210414093357/https://mau.app.box.com/s/s6nti8suixfdphhgzb5hb4e2yj5zwxg1. Läst 14 april 2021. 
  9. ^ Adjunkt i Uppslagsverket Finland (webbupplaga, 2012). CC-BY-SA 4.0
  10. ^ Professorer i Uppslagsverket Finland (webbupplaga, 2012). CC-BY-SA 4.0