Laborator var i Sverige förr titel för forskare vid universiteten i matematisk-naturvetenskapliga och vissa medicinska ämnen med tjänsteställning närmast under professor. Titeln ändrades år 1969 till biträdande professor, men förekommer fortfarande som tjänstetitel inom vissa statliga myndigheter utanför universitetssektorn.

Se även redigera