Behandling

Wikimedia-förgreningssida

Behandling eller terapi är sjukvårdens åtgärder riktade till en patient.

En medicinsk behandling eller medicinsk procedur inleds med en medicinsk diagnostik varpå följer själva åtgärden som kan bestå av mer direkta medicinska insatser som kirurgi och läkemedelintag och/eller åtgärder av mer rehabiliteringskaraktär som sjukgymnastik.

Se ävenRedigera