Beteendeterapi förstärker positivt beteende hos en person genom uppmuntrande kommentarer, beröm eller materiella belöningar. Beteendeterapi utgår från det behavioristiska perspektivet.

Beteendeterapi skall inte blandas ihop med kognitiv beteendeterapi.