Fysioterapi (även kallat sjukgymnastik) innefattar undersökning och behandling med syfte att bedöma, bota, förebygga eller lindra sjukdomar, främst sådana som manifesterar sig i rörelse- och stödjeorganen det vill säga muskler, leder, skelett och nerver. Folkhälsa, stress, idrottsmedicin, manuell medicin och ortopedi är några viktiga kompetensområden men även utveckling av människors kunskaper, kompetens, förhållningssätt samt organisationers och samhällsstrukturers påverkan på hälsa. Det är ett akademiskt ämne och utövas av fysioterapeuter (tidigare benämnda sjukgymnaster). Fysioterapeutiska åtgärder kan vara primärt eller sekundärt preventiva men också rehabiliterande (tertiär prevention).

Fysioterapi

I yrkesrollen ingår attt bedöma, förebygga, lindra och bota hälsoproblem på såväl organisations-, grupp- och individnivå. I fysioterapeuternas yrkesroll ingår även att självständigt bedöma patienters skador och förmågor som en del i utredning av sjukdom. Exempelvis är bedömning av motorik, styrka, ledrörlighet och smärta vanligt. En fysioterapeuts fokus finns på hälsa och beteendeförändringar och har ett salutogent perspektiv på hälsa. Salutogenes innebär fokus på det som gör individen frisk. . Inom folkhälsovetenskapen studeras de faktorer som är hälsosamma samt modeller som kan användas för att främja hälsa hos befolkningen i ett samhällsperspektiv.

SverigeRedigera

Huvudartikel: Fysioterapi i Sverige

Yrkestiteln var tidigare sjukgymnast, men är från och med den 1 januari 2014 fysioterapeut.[1] Den som före den 1 januari 2014 var sjukgymnast måste dock för att få kalla sig fysioterapeut ansöka hos Socialstyrelsen om att byta titel. Den som får legitimation som fysioterapeut får inte kalla sig sjukgymnast.[2]

FinlandRedigera

I Finland är yrkesbeteckningen skyddad enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Verka som fysioterapeut får den som genomgått en godkänd utbildning i Finland eller en liknande utbildning i någon annan stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.[3]

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”Fysioterapeut är den nya titeln”. Dagens Medicin. 17 december 2013. Arkiverad från originalet den 28 december 2013. https://web.archive.org/web/20131228043825/http://www.dagensmedicin.se/nyheter/fysioterapeut-ar-den-nya-titeln/. Läst 1 januari 2014. 
  2. ^ ”Sjukgymnast blir fysioterapeut 2014”. Socialstyrelsen. 19 december 2013. Arkiverad från originalet den 4 november 2014. https://web.archive.org/web/20141104103443/http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013december/sjukgymnastblirfysioterapeut2014#.UvgNrrQUvIU. Läst 10 februari 2014. 
  3. ^ ”Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården”. Finlex. Arkiverad från originalet den 20 juli 2019. https://web.archive.org/web/20190720082327/https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19940559. Läst 17 december 2019.