Skolmedicin är en term för den läkekonst som är allmänt accepterad på vetenskapliga grunder. Se vidare medicinsk vetenskap.

Termen skolmedicin används vanligen som kontrast till ovetenskapliga tekniker betecknade som folkmedicin, alternativ eller komplementär medicin.

Bland utövare av alternativmedicin används ibland andra termer såsom allopatisk medicin, konventionell medicin eller modern, västerländsk medicin.