Samtalsterapi är ett samlingsnamn för olika verksamheter där man använder samtal för att ge råd eller behandla psykiska problem.

Man bör skilja mellan psykoterapi och andra former av samtalsverksamheter. Psykoterapi utövas av legitimerade psykoterapeuter. Psykoterapi bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Legitimerade psykoterapeuter arbetar under yrkesansvar vilket garanterar patientsäkerheten.

Andra former av samtalsterapi utövas bl.a. av personer som är diplomerade, certifierade, auktoriserade eller ackrediterade terapeuter. Dessa verksamheter står inte under Socialstyrelsens tillsyn och någon patientsäkerhet finns därmed egentligen inte. Behandlingens kvalitet kan variera kraftigt - precis som inom den som lyder under Socialstyrelsen - då det är människor vi talar om. Det finns former där terapeuter inte har patienter, utan klienter - för de anses inte sjuka, utan befinner sig i ett av livets alla skeden helt enkelt. Som med allt i livet, kan man behöva leta tills man finner rätt terapeut. Det måste kännas bra, dvs tryggt och lugnt för att våga öppna sig och genom det komma vidare i sin specifika situation.