Fysioterapi är ett akademiskt ämne som behandlar områden som är av relevans för fysioterapeuternas yrkesroll.

Fysioterapi

I yrkesrollen ingår främst undersökning och behandling med syfte att bedöma, bota, förebygga eller lindra sjukdomar, främst sådana som manifesterar sig i rörelse- och stödjeorganen det vill säga muskler, leder, skelett och nerver. En fysioterapeut arbetar med att bedöma, förebygga, lindra och bota hälsoproblem på såväl organisations-, grupp- och individnivå. Folkhälsa, stress, idrottsmedicin, manuell medicin och ortopedi är några viktiga kompetensområden men även utveckling av människors kunskaper, kompetens, förhållningssätt samt organisationers och samhällsstrukturers påverkan på hälsa. I fysioterapeuternas yrkesroll ingår även att självständigt bedöma patienters skador och förmågor som en del i utredning av sjukdom. Exempelvis är bedömning av motorik, styrka, ledrörlighet och smärta vanligt.

En fysioterapeuts fokus finns på hälsa och beteendeförändringar och har ett salutogent perspektiv på hälsa. Salutogenes innebär fokus på det som gör individen frisk. Samtal ger fysioterapeuten kunskap att främja hälsa på individnivå. Inom folkhälsovetenskapen studeras de faktorer som är hälsosamma samt modeller som kan användas för att främja hälsa hos befolkningen i ett samhällsperspektiv.

Många fysioterapeuter arbetar i kommun och landsting. En del väljer att bli egna företagare och kan erbjuda bland annat hälsovägledning, massage, föreläsningar eller hälsoprofilbedömningar förutom traditionell fysioterapeutisk behandling. Fysioterapeuter som arbetar med folkhälsa kallas ofta folkhälsoplanerare eller folkhälsosamordnare.

Fysioterapeutiska åtgärder kan vara primärt eller sekundärt preventiva men också rehabiliterande (tertiär prevention).

SverigeRedigera

Yrkestiteln var tidigare sjukgymnast, men är från och med den 1 januari 2014 fysioterapeut.[1] Den som före den 1 januari 2014 var sjukgymnast måste dock för att få kalla sig fysioterapeut ansöka hos Socialstyrelsen om att byta titel. Den som får legitimation som fysioterapeut får inte kalla sig sjukgymnast.[2]

FinlandRedigera

I Finland är yrkesbeteckningen skyddad enligt Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Verka som fysioterapeut får den som genomgått en godkänd utbildning i Finland eller en liknande utbildning i någon annan stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.[3]

Se ävenRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”Fysioterapeut är den nya titeln”. Dagens Medicin. 17 december 2013. Arkiverad från originalet den 28 december 2013. https://web.archive.org/web/20131228043825/http://www.dagensmedicin.se/nyheter/fysioterapeut-ar-den-nya-titeln/. Läst 1 januari 2014. 
  2. ^ ”Sjukgymnast blir fysioterapeut 2014”. Socialstyrelsen. 19 december 2013. Arkiverad från originalet den 4 november 2014. https://web.archive.org/web/20141104103443/http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013december/sjukgymnastblirfysioterapeut2014#.UvgNrrQUvIU. Läst 10 februari 2014. 
  3. ^ ”Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården”. Finlex. Arkiverad från originalet den 20 juli 2019. https://web.archive.org/web/20190720082327/https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1994/19940559. Läst 17 december 2019.