Lag om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1960:409) eller populärt kallad "kvacksalverilagen" upphävdes den 1 januari 1999, och dess bestämmelser återfinns numera i Patientsäkerhetslagen (2010:659). Bestämmelserna gick i korthet ut på att den som inte har legitimerat yrke, oftast läkare, inte får:

Se ävenRedigera