Arkivdigital

företag som tillverkar mjukvara för släktforskning

Arkiv Digital AD AB[1] är ett svenskt företag som producerar och tillhandahåller digitaliserat historiskt källmaterial via internet. Kunderna är huvudsakligen släktforskare, historiker och hembygdsforskare samt föreningar och bibliotek. Företaget har sitt säte i Lyrestad i Mariestads kommun.

Arkiv Digital AD AB
Arkivdigital logotype 2015.png
Logotyp (sedan februari 2015)
Org.nr556688-7633
HuvudkontorLyrestad
BranschDigitalisering av historiska dokument
TjänsterAbonnemangstjänst på internet
Antal anställda32 (medeltal 2017)
Historia
Grundat2005
Ekonomi
Omsättning33 102 kr (netto, 2017)
Tillgångar40 639 452 kr (2017)
Eget kapital21 224 676 kr (2017)
Övrigt
SloganDin nyckel till historisk kunskap
Webbplatshttp://www.arkivdigital.se

HistorikRedigera

Aktiebolaget Arkiv Digital AD AB bildades 2005.[2] Affärsidén var ”att med så hög kvalitet som möjligt digitalisera historiskt källmaterial med senast tillgängliga tekniska utrustning samt sälja de digitaliserade bilderna till släktforskare, föreningar, bibliotek och andra forskare.”[2] År 2008 förvärvades HH Digiarkiv AB, som också digitaliserade arkivhandlingar men då främst rörande Skåne.[3][4][5] Samma år övertogs IT-företaget KITE, en tidigare samarbetspartner, som ett led i utvecklingen av en abonnemangstjänst på nätet och tjänsterna kring denna.[6][3]

Företagets stora konkurrensfördel har redan från början varit att kunna erbjuda nytagna färgfotografier av arkivhandlingarna. Färgfotografier ger en förbättrad läsbarhet, särskilt när handlingarna är missfärgade eller text strukits över.[7]

I början användes cd-skivor för att distribuera de fotograferade dokumenten, men snart utvecklades ett eget bildformat och en egen programvara för en internetdistribution av bilderna.[8] Det egenutvecklade bildvisningsprogrammet integrerar bilder, arkivinformation och arkivförteckning (huvudsakligen hämtad från Nationella Arkivdatabasen, NAD), med bilderna registrerade ned till sidnivå.[9] Därmed möjliggjordes den abonnemangstjänst som lanserades 2007 och som låter forskarna ta del av företagets hela bilddatabas via internet. Tjänsten blev på kort tid Arkivdigitals främsta inkomstkälla.[10] (Av årsredovisningen 2017 framgår att 99,3 % av nettoomsättningen kommer från försäljning av internetabonnemang.)[11]

År 2011 tecknade Arkivdigital ett avtal med Riksarkivet som ger möjlighet att fotografera på alla arkiv som ligger under Riksarkivet.[12]

De första åren var kunderna nästan uteslutande svenska släktforskare, och i de tidiga årsredovisningarna betonas att företaget grundats ”av släktforskare för släktforskare”.[12] Man har sedan breddat urvalet av källmaterial för att attrahera nya grupper, och genom satsningar i de övriga nordiska länderna och i USA försöker man minska beroendet av den svenska marknaden.[13][14][15] Parallellt med digitaliseringen av arkivmaterial har företaget de senare åren också inriktat sig på att skapa stora personregister och funktioner som saknas hos SVAR, Riksarkivets konkurrerande abonnemangstjänst.[16][17][11][18]

2011 visade Arkivdigital för första gången ett positivt resultat.[19] 2013, 2014 och 2015 tilldelades Arkivdigital tidningen Dagens Industris Gasell-utmärkelse för snabb och lönsam tillväxt.[20]

Arkivdigital har flera gånger varit huvudsponsor för Släktforskardagarna, en nordisk, genealogisk mässa som är en av de största släktforskningssammankomsterna i världen.[21]

Fotograferade arkivhandlingarRedigera

 
Anställda på Arkivdigital digitaliserar arkivhandlingar på Landsarkivet i Göteborg, 2013. Foto: Håkan Skogsjö.

Arkivdigitals bilddatabas bestod våren 2018 av 75 miljoner färgbilder av historiska dokument, varav närmare 9,6 miljoner bilder tillkommit under verksamhetsåret 2017.[11]

De historiska handlingar som Arkivdigital digitalfotograferar finns framför allt på offentliga arkivinstitutioner i Sverige: Riksarkivet, de regionala landsarkiven, Krigsarkivet samt stadsarkiven i Stockholm och Malmö.[19]

Det arkivmaterial som efterfrågas mest av forskarna är kyrkböcker.[19] Arkivdigital har alla svenska kyrkböcker som är relevanta[22] för majoriteten släktforskare fram till omkring år 1900 och man digitaliserar för närvarande yngre material fram till 1945.[23] Bland annat tillgängligt källmaterial finns bouppteckningar, skattelängder (främst mantalslängder), domstolshandlingar (främst domböcker och lagfartsprotokoll), militära handlingar (främst rullor och meritförteckningar), fängelsearkiv (främst fångrullor) och sjömanshusarkiv. Lokalt kan också annat material förekomma.[24] Dessutom har Arkivdigital en omfattande samling digitaliserat källmaterial från Landskapsarkivet i Mariehamn.[25]

Sedan 2014 fotograferar Arkivdigital bouppteckningar för hela Sverige för åren 1901–1940.[26] 2017 förvärvade företaget från Svenska Aero-Bilder AB flera miljoner äldre flygbilder av främst hus och gårdar runt om i Sverige, tagna från 1950-talet och framåt. Digitalisering av dessa pågår.[27][17]

PersonregisterRedigera

En trend som uppmärksammades redan i årsredovisningen 2014 är att särskilt yngre användare inte är lika benägna att gå igenom stora mängder handlingar, utan man förväntar sig att man ska kunna söka och hitta det sökta rätt enkelt; annars ger man upp. Företaget har därför sett satsningar på personregister som strategiskt viktiga. [16][17]

I april 2017 lanserades tre stora personregister:[28][17]

 • Befolkningen i Sverige 1880–1920 (hela den svenska befolkningen utifrån samtliga husförhörslängder och församlingsböcker från denna period, i samarbete med släktforskarföretaget Myheritage). (Under 2018 utökades registret Befolkningen i Sverige till att omfatta tiden 1860–1947.)[29]
 • Sveriges befolkning 1950 (utifrån mantalslängderna för 1950)
 • Sveriges befolkning 1960 (utifrån mantalslängderna för 1960).

2018 tillkom dessutom motsvarande register över Sveriges befolkning 1975 respektive 1985.[30]

Arkivdigital har också ett register över alla svenskar i USA 1940 samt ett personregister under uppbyggnad för bouppteckningar fram till modern tid.[17] Personregistrering av stamkort (individuella värnpliktskort) pågår liksom registrering av den svenska befolkningen perioden 1860–1880. Antalet registerposter uppgick i april 2017 till 61,4 miljoner. [17] Under 2017 inledde Arkivdigital dessutom ett samarbete med olika släktforskarföreningar med syftet att skapa sökbara register till äldre kyrkböcker.[11]

FöretagsledningenRedigera

Sedan 2012 är Mikael Karlsson verkställande direktör för Arkivdigital. (Han startade 2004 den verksamhet som blev grunden till företaget.)[2][31] Styrelsen består (2017) av Jan Aronsson, Täby (ordförande), Håkan Skogsjö, Mariehamn, och Paul Johansson, Malmö.[32]

Antalet aktieägare var (i februari 2015) omkring 370.[33]

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ Från 2011 är det namn som företaget använder i sin marknadsföring och externa kommunikation i tryck och på webben sammanskrivet ArkivDigital. Det särskrevs tidigare Arkiv Digital.
 2. ^ [a b c] ”Sammandrag av Investment Memorandum, Nyemission september 2008” (PDF). Arkiv Digital AD AB. september 2008. http://www.arkivdigital.se/pdf/Emissionsmemorandum_sammandrag_September_2008.pdf. Läst 7 mars 2015.  Sammandraget innehåller en kort företagshistorik.
 3. ^ [a b] Arkiv Digital Årsredovisning 2008, nedladdningsbar som PDF-fil på företagets webbsida med bolagsinformation. Avläst 7 mars 2015.
 4. ^ HH DigiArkiv AB, före detta GH Microscan grundades 2001. Efter uppköpet var HH DigiArkiv AB ett helägt dotterbolag till Arkivdigital tills det 2012 fusionerades med moderbolaget; se årsredovisningarna för Arkivdigital 2008 respektive 2012.
 5. ^ Ramavtalet om sammanslagningen av Arkiv Digital AD AB och HH DigiArkiv AB undertecknades 1 juni 2008. DigiArkivs delägare, bland dem Niklas Hertzman, blev genom samgåendet delägare i Arkivdigital. Se ”Arkiv Digital och DigiArkiv går samman” (pressmeddelande 1 juni 2008 på Arkivdigitals webbsajt, avläst 2015-02-20). Hertzman var 2008–2012 verkställande direktör för Arkivdigital.
 6. ^ Arkiv Digital har köpt IT-konsultföretaget KITE AB (pressmeddelande 2009-02-13). Efter uppköpet fick KITE AB namnet Arkiv Digital D&U AB.
 7. ^ Roland Classon (28 januari 2008). ”Arkiv Digital ny uppstickare”. Helsingborgs Dagblad. Arkiverad från originalet den 19 september 2013. https://web.archive.org/web/20130919084335/http://hd.se/familj/slaktforskning/2008/01/18/arkiv-digital-ny-uppstickare/. Läst 15 februari 2015.  På Arkivdigitals webbsajt betonade man då att man kunde erbjuda ”överlägsen bildkvalitet”.
 8. ^ Arkiv Digital Årsredovisning 2006, nedladdningsbar som PDF-fil på företagets webbsida med bolagsinformation. Avläst 7 mars 2015.
 9. ^ Artikeln ”Arkiv Digital” Arkiverad 2 april 2015 hämtat från the Wayback Machine. på Sveriges Släktforskarförbunds nätlexikon Wiki-Rötter.
 10. ^ Arkiv Digital Årsredovisning 2007, nedladdningsbar som PDF-fil på företagets webbsida med bolagsinformation. Avläst 7 mars 2015.
 11. ^ [a b c d] Årsredovisning 2017 för Arkiv Digital AD AB, nedladdningsbar som PDF-fil på företagets webbsida med bolagsinformation. Avläst 18 maj 2018.
 12. ^ [a b] Arkiv Digital Årsredovisning 2010, nedladdningsbar som PDF-fil på företagets webbsida med bolagsinformation. Avläst 7 mars 2015.
 13. ^ ArkivDigital. Vi satsar för framtiden – årsredovisning 2013, nedladdningsbar som PDF-fil på företagets webbsida med bolagsinformation. Avläst 7 mars 2015.
 14. ^ ArkivDigital ökar sin närvaro i USA (pressmeddelande 2013-02-13 på mynewsdesk.com). I årsredovisningarna för 2012 framhålls beroendet av den svenska marknaden som en av de affärsrisker Arkivdigital måste hantera.
 15. ^ 2015 infördes en ny tjänst i form av beställningsfotografering, där kunder mot en avgift beställer digitalisering av specifika volymer, som sedan läggs in i bilddatabasen. Håkan Skogsjö (2015). Maria Bratt. red. ”Ny tjänst: Du beställer, vi fotograferar”. Släkthistoriskt Forum (Solna: Sveriges Släktforskarförbund) (1): sid. 52. 
 16. ^ [a b] Arkiv Digital Årsredovisning 2014, nedladdningsbar som PDF-fil på företagets webbsida med bolagsinformation. Avläst 28 november 2015.
 17. ^ [a b c d e f] Årsredovisning 2016 för Arkiv Digital AD AB, nedladdningsbar som PDF-fil på företagets webbsida med bolagsinformation. Avläst 27 juli 2017.
 18. ^ Årsredovisningen för 2016 framhåller regeringens planer att göra Riksarkivets konkurrerande tjänst SVAR gratis som ett orosmoln inför framtiden.
 19. ^ [a b c] Årsredovisning 2012 för Arkiv Digital AD AB, nedladdningsbar som PDF-fil på företagets webbsida med bolagsinformation. Avläst 7 mars 2015.
 20. ^ ”Gasellföretag för tredje året i rad!” (pressmeddelande 2015-11-26 på mynewsdesk.com). Om utmärkelsen, se Dagens Industris ”Gasellfakta”.
 21. ^ Enligt årsredovisningarna sponsrade Arkivdigital Släktforskardagarna 2009 (i Falköping), 2010 (i Örebro), 2013 (i Köping), 2014 (i Karlstad), 2015 (i Nyköping), 2016 (i Umeå) och 2017 (i Halmstad). Ett bildgalleri från Släktforskardagarna i Karlstad finns i Roland Classon (30 augusti 2014). ”Bildsvep från Släktforskardagarna 2014”. Helsingborgs Dagblad. Arkiverad från originalet den 24 februari 2015. https://web.archive.org/web/20150224162438/http://www.hd.se/familj/slaktforskning/2014/08/30/bildsvep-fran-slaktforskardagarna-2014/. Läst 15 februari 2015.  Om Arkivdigital som huvudsponsor i Nyköping, se ”Släktforskardagarna i Nyköping” (webbsida). Arkivdigitals blogg (blog.arkivdigital.se). Arkivdigital. 26 maj 2015. http://blog.arkivdigital.se/nyheter-2/slaktforskardagarna-i-nykoping/. Läst 27 november 2015. 
 22. ^ Med relevanta avses främst volymer med arkivbeteckningarna A I, B, C, E och F i kyrkoarkiven. Målet att digitalisera dessa för hela Sverige fram till omkring år 1900 nåddes i slutet av 2011. Det innebar att Arkivdigital då kunde erbjuda samma kyrkböcker som dåvarande konkurrenterna Genline och Riksarkivet SVAR men i färg. ”Bokslutskommuniké ArkivDigital räkenskapsåret 2011” (pressmeddelande 2012-05-24 på mynewsdesk.com).
 23. ^ ”Glädjebesked: Snart fler moderna kyrkböcker” (pressmeddelande 2016-01-22 på mynewsdesk.com).
 24. ^ Bland de fotograferade lokala arkiven finns exempelvis (i februari 2015) åtskilliga skråarkiv i Malmö liksom en stor del av rådhusrättens arkiv i Borås.
 25. ^ Håkan Skogsjö (2015). Maria Bratt. red. ”Mycket material från Åland hos ArkivDigital”. Släkthistoriskt Forum (Solna: Sveriges Släktforskarförbund) (1): sid. 50 f.  De handlingar som fotograferats på Åland är kyrkböcker, mantalslängder, bouppteckningar, lagfarter, konkursakter och kartor. Om detta, se även ArkivDigitals pressmeddelande 2010-12-03 på mynewsdesk.com – ”Arkiv Digital utan gränser!” – samt Matilda Anderssons artikel ”Snart finns landskapsarkivet på nätet” i tidningen Nya Åland fredagen den 26 november 2010.
 26. ^ Markus Lindström (2015). Maria Bratt. red. ”Nu fotograferas 1900-talets bouppteckningar”. Släkthistoriskt Forum (Solna: Sveriges Släktforskarförbund) (1): sid. 53. 
 27. ^ ”ArkivDigital förvärvar miljontals flygbilder” (pressmeddelande 2017-01-24 på mynewsdesk.com).
 28. ^ ”Nya personregister hos ArkivDigital” (pressmeddelande 2017-06-15 på mynewsdesk.com).
 29. ^ ”BiS, Befolkningen i Sverige 1860–1947” (ArkivDigitals beskrivning av registret på sin webbsajt).
 30. ^ ”Nu kan du hitta släkten på 1980-talet! Sveriges Befolkning 1985” (inlägg på ArkivDigitals blogg 2018-11-06).
 31. ^ ”Mikael Karlsson ny VD för ArkivDigital” (pressmeddelande 2012-06-15 på mynewsdesk.com).
 32. ^ ”Jan Aronson ny styrelseordförande i Arkiv Digital AD AB” (pressmeddelande 2014-12-08 på mynewsdesk.com).
 33. ^ ”Nytt år, ny logotyp” (pressmeddelande 2015-02-15 på mynewsdesk.com).

Externa länkarRedigera