Curriculum vitae

meritförteckning
(Omdirigerad från Meritförteckning)

Curriculum vitae (CV) är det latinska namnet för levnadsteckning som betyder "levnadslopp" (bokstavligt "livets lopp"), där curriculum [ku'ri:kulum] betyder "lopp" och vita ['vi:ta], "liv". Ett CV är en sammanställning av kunskaper, erfarenheter och färdigheter.

Terminologi

redigera

Termen CV är internationellt använd, även om andra benämningar kan användas, till exempel i Tyskland (Lebenslauf) och USA (résumé). Inom EU finns en standard för CV, nämligen Europass. Den föreslogs ursprungligen i en rekommendation 2002 och fastställdes 2004 (Europaparlamentets och rådets beslut nr 2241/2004/EG av den 15 december 2004).

I Sverige används ibland CV synonymt med den traditionella svenska beteckningen "meritförteckning". Mer korrekt är att en meritförteckning listar arbetslivsmeriter i snävare bemärkelse, medan ett CV även skall innehålla mer utbroderade stycken om utbildning och yrkeserfarenhet. Om man har fritidsintressen och föreningsdeltagande som har givit erfarenheter eller kunskaper som kan nyttjas i sökt tjänst kan även dessa nämnas i ett CV. Åsikten att ett CV numera likställs med meritförteckning, kan eventuellt vara relaterad till mindre formella ansökningsprocedurer.

Terminologisk historia

redigera

CV i Sverige var ursprungligen främst något som användes vid tillsättande av högre chefspositioner där de sociala meriterna betonades framför arbetsmeriterna, men kom så småningom att i folkmun användas som ett samlingsgrepp för den dokumentation som i allmänhet bör bifogas en platsansökan.[källa behövs]

Vad ett CV bör innehålla

redigera
  • Den sökandes persondata, personnummer och kontaktuppgifter/adressuppgifter etc. Detta placeras med fördel i sidhuvudet.[1]
  • Arbetsmeriter / Yrkeserfarenhet (Tidigare anställningar m. arbetsuppgifter, företagsnamn, ort, verksamhet och tidsperiod.)
  • Utbildningar och examina (Bilagor: Kopior på examensbetyg och/eller kursintyg)
  • Ideellt engagemang (Styrelseuppdrag i föreningar, relaterade sysslor, osv.)
  • Språkkunskaper och/eller Datakunskaper beroende på vilken typ av arbete du söker. Ange här vilka språk du kan och hur bra du är på respektive språk muntligt och skriftligt. Försök även gradera dina kunskaper gällande IT om du anger sådana på CV:t.[1]
  • Övriga meriter. Det kan exempelvis vara körkortsbehörigheter om du söker jobb som kräver det. [1]
  • Referenser ges vanligtvis på begäran.
  • (Fritidsintressen och eventuellt medlemskap i föreningar) Om det finns särskild skäl, antingen motivering varför det är intressant eller då man ansöker om ett säkerhetsklassat yrke kan detta ha relevans.

Om referenser skall anges (tex efter begäran eller om platsannonsen begär det), bör namn och kontaktuppgifter på i förhand tillfrågade personer som är villiga att delge uppgifter om den sökande anges. Vanligen närmaste chef hos tidigare arbetsgivare, annan nära kollega eller annan samarbetspartner.

CV på internet

redigera

Idag sker mer och mer av arbetssökningen över internet, då många större företag har egna rekryterings-databaser som man skall registreras i för att ha chans att få anställning hos dem. Dessa hittas lämpligtvis genom att surfa till det företag som man är intresserad av och titta efter flikar och länkar relaterade till jobb, arbete, karriär söka jobb eller anställning.

Det är också vanligt att arbetssökande använder webbtjänster som LinkedIn för att marknadsföra sig själva.

Det finns också en standard för elektroniskt CV, som lagras elektroniskt i XML-format är framtagen av HR-XML Consortium. I Sverige har standarden bland annat använts av Arbetsförmedlingen och Manpower, vilket betyder att man kan överföra sitt CV mellan de anslutna databaserna automatiskt.

Ansökan till tjänst

redigera

Det finns minst tre typer av ansökan till tjänst: ansökningsbrev (eller platsansökan), spontan ansökan (i hopp om att en lämplig vakant plats skall dyka upp just där) och nätverksansökan (med hopp om tips eller hjälp i arbetssökandet).

Vanligtvis skickar man ett CV (eller meritförteckning) tillsammans med ett personligt brev. Om man har en utbildning som är meriterande i samband med ansökan, kan man bifoga betyg och/eller eventuellt studiebevis från den utbildningen.

Se även

redigera

Källor

redigera
  1. ^ [a b c] ”CV-guide för kronologiskt CV”. Allt om CV. 1 oktober 2017. http://www.alltomcv.se/cv-guide. Läst 10 oktober 2017. 

Vidare läsning

redigera