Församlingsbok

kyrkobok som år 1895 ersatte husförhörslängden

Församlingsbok är den kyrkobok som 1895 (Kungl. förordning 6.8 1894) ersatte husförhörslängden. Den blev i sin tur 1991 ersatt med en folklängd, då kyrkoböckerna och mantalslängderna slogs ihop.[1]

Församlingsboken var upplagd topografiskt i likhet med husförhörslängden och listade alla som var skrivna på fastigheten kontinuerligt med namn, yrke, födelsedatum och födelseort, dödsdatum, civilstånd, flyttningsuppgifter med mera.[1] Den innehöll fortfarande uppgifter av religiös karaktär, som till exempel nattvardsgång, husförhör och betyg i kristendomskunskap.

Referenser redigera