Församlingsbok

kyrkobok som år 1895 ersatte husförhörslängden

Församlingsbok är den kyrkobok som 1895 (Kungl. förordning 6.8 1894) ersatte husförhörslängden. Församlingsboken innehöll fortfarande uppgifter av religiös karaktär, som till exempel nattvardsgång, husförhör och betyg i kristendomskunskap.

Se ävenRedigera