Positiva tal kallas inom matematiken sådana tal som är strikt större än talet noll (0). Mängden av alla positiva heltal betecknas ibland Z+. Mängden av de naturliga talen är antingen lika med Z+ eller unionen av Z+ och {0}.

Mängden av alla positiva tal skiljer sig från mängden av alla icke-negativa tal, i den bemärkelsen att mängden av de icke-negativa talen även innefattar 0. Noll självt är varken positivt eller negativt.

Se ävenRedigera

  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.