Marknad (ekonomi)

ekonomisk term för utbud och efterfrågan
Uppslagsordet ”Världsmarknaden” leder hit. För romanen av William Thackeray, se Fåfängans marknad.

Marknad (vanligen i bestämd form marknaden) är en ekonomisk term som syftar på utbud och efterfrågan av en vara eller en tjänst, till exempel råvarumarknaden.

Begreppet är idag ofta abstrakt och är närmast att betrakta som en summa av transaktioner. Effektiviteten hos en marknad kan bland annat värderas genom transaktionskostnadernas storlek. Ju högre transaktionskostnader desto sämre marknad och vice versa.

Se även redigera