Utgivningsbevis är en typ av intyg som behövs i vissa fall för att erhålla grundlagsskydd enligt tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Ett sådant kan också vara nödvändigt för att få ge ut exempelvis en tidning.[1] Ett utgivningsbevis utfärdas av Patent- och registreringsverket (PRV) eller Myndigheten för press, radio och tv (MPRT). När det gäller TF är Patent- och registreringsverket ansvarig myndighet, medan det för YGL är Myndigheten för press, radio och tv.

Ett utgivningsbevis gäller i tio år och kan därefter förlängas.

Under speciella förutsättningar kan ett utgivningsbevis även utfärdas till webbplatser. Det är möjligt sedan 2003 och följer av den s.k. databasregeln i YGL. Några av kraven som ställs är då att webbplatsen ska ha en ansvarig utgivare, ha anknytning till Sverige, och vara öppen för allmänheten. Vidare får domännamnet inte förväxlas med namnet på andra webbplatser med grundlagskydd.[2] Med ett utgivningsbevis och grundlagsskydd kan även reglerna i personuppgiftslagen kringgås av en webbsida.[3] Datainspektionen har riktat kritik mot att utgivningsbevis kan åsidosätta hela integritetsskyddet enligt personuppgiftslagen och tillåta publiceringar på internet av uppgifter av personlig natur utan något egentligt skydd för den enskilde. [4]

Lagar och reglerRedigera

Utgivningsbevis behandlas i tryckfrihetsförordningen för tryckt skrift och i yttrandefrihetsgrundlagen för radio- och tv-sändningar, webbsidor m.m. Det är inte obligatoriskt för en webbplats att ha utgivningsbevis, vilket är fallet för tryckta periodiska skrifter.[5] När utgivningsbeviset har utfärdats omfattas yttranden som görs i mediet inte längre av brottsbalken utan av tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens regelverk.

StatistikRedigera

Tabellen[6] nedan visar antalet ansökningar om utgivningsbevis, månad för månad. Dessa siffror visar på en viss ökning av beviljade utgivningsbevis, men även de som ansökt om förnyat utgivningsbevis finns med i beräkningen.

År Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Ack.
2011 36 52 42 34 40 21 31 36 39 58 32 40 461
2010 39 41 47 31 32 24 29 29 51 46 84 66 519
2009 61 121 193 85 58 52 21 25 35 45 39 45 780
2008 49 45 47 44 48 54 36 26 34 53 37 42 515
2007 47 46 50 33 29 22 18 21 58 46 42 38 450
2006 74 40 57 39 46 37 15 24 38 46 49 34 499
2005 40 47 46 40 51 45 28 38 71 46 57 43 552
2004 85 82 69 66 50 66 32 22 45 48 52 88 705
2003 52 82 65 54 31 25 16 31 43 64 70 66 599
2002 63 51 51 37 41 35 19 26 37 47 48 39 494
2001 38 50 50 35 37 40 20 29 30 77 78 35 519

KällorRedigera

  1. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 24 december 2011. https://web.archive.org/web/20111224171846/http://www.prv.se/Periodisk-skrift/. Läst 12 januari 2012. 
  2. ^ https://lagen.nu/1991:1469#K1P9
  3. ^ Datainspektionen vill ändra grundlagen efter Lexbase, SR 28 januari 2014
  4. ^ Datainspektionens remissvar 2009-06-08 ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 18 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100818062452/http://www.datainspektionen.se/Documents/remissvar/2009-06-08-yttrandefrihetskommitten.pdf. Läst 10 januari 2010. 
  5. ^ https://lagen.nu/1949:105#K5P5
  6. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 19 november 2011. https://web.archive.org/web/20111119081425/http://www.prv.se/Periodisk-skrift/Statistik/. Läst 12 januari 2012. 

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera