Arkiv Digital

företag som tillverkar mjukvara för släktforskning

Arkiv Digital AD AB är ett svenskt privatägt aktiebolag som producerar och tillhandahåller digitaliserat historiskt källmaterial och omfattande personregister till olika typer av äldre handlingar, från 1600-tal till 1900-tal, via internet. Kunderna är huvudsakligen släktforskare, historiker och hembygdsforskare samt föreningar och bibliotek. Företagets webbplats har av det nordamerikanska Family Tree Magazine rankats som en av världens 101 bästa webbplatser för släktforskare.

Arkiv Digital AD AB
Arkivdigital logotype 2015.png
Logotyp (sedan februari 2015)[1]
Org.nr556688-7633
TypPrivat aktiebolag
HuvudkontorSverige Lyrestad
BranschDigitalisering av historiska dokument och skapandet av personregister för släktforskare
ProdukterAbonnemangstjänst på internet
Antal anställda26 (medeltal 2022)
Historik
Grundat2005
GrundareMikael Karlsson (född 1971), Mariestad
Ekonomi
Vinst efter skatt10 921 000 kr (2022)
Tillgångar45 215 000 kr (2022)
Eget kapital30 213 000 kr (2022)
Övrigt
SloganDin nyckel till historisk kunskap
Webbplatshttp://www.arkivdigital.se

Företaget har sitt säte i Lyrestad i Mariestads kommun och skriver sedan 2011 namnet hopskrivet som ArkivDigital i sin marknadsföring.

Historik redigera

Mikael Karlsson i Mariestad startade 2004 den verksamhet som blev grunden för företaget. (Han var 2012–2020 dessutom Arkiv Digitals verkställande direktör.)[2][3] Själva aktiebolaget Arkiv Digital AD AB bildades 2005.[2] Affärsidén var ”att med så hög kvalitet som möjligt digitalisera historiskt källmaterial med senast tillgängliga tekniska utrustning samt sälja de digitaliserade bilderna till släktforskare, föreningar, bibliotek och andra forskare.”[2] År 2008 förvärvades HH Digiarkiv AB, som också digitaliserade arkivhandlingar men då främst rörande Skåne.[4][5][6] Samma år övertogs även IT-företaget KITE, en tidigare samarbetspartner, som ett led i utvecklingen av en abonnemangstjänst på nätet och tjänsterna kring denna.[7][4]

Företagets stora konkurrensfördel var redan från början att kunna erbjuda nytagna färgfotografier av arkivhandlingarna. Färgfotografier ger en förbättrad läsbarhet, särskilt när handlingarna är missfärgade eller text strukits över.[8]

I början användes cd-skivor för att distribuera de fotograferade dokumenten, men snart utvecklade man ett eget bildformat och en egen programvara för en internetdistribution av bilderna.[9] Detta bildvisningsprogram integrerade bilder, arkivinformation och arkivförteckning (huvudsakligen hämtad från Nationella Arkivdatabasen, NAD), med bilderna registrerade ned till sidnivå.[10] Därmed möjliggjordes den abonnemangstjänst som lanserades 2007 och som låter forskare ta del av företagets hela bilddatabas via internet. Tjänsten blev på kort tid Arkiv Digitals främsta inkomstkälla[11] och är det fortfarande – av årsredovisningen 2022 framgår att 99,1 % av nettoomsättningen avser försäljning av abonnemang och 1,1 % avser bokförsäljning.[12]

De första åren var kunderna nästan uteslutande svenska släktforskare, och i de tidiga årsredovisningarna betonades att företaget grundats ”av släktforskare för släktforskare”.[13] Fokuset låg därför på handlingar i kyrkoarkiven. Arkiv Digital uppnådde i slutet av 2011 målet att digitalisera de slag av kyrkböcker som är mest relevanta för släktforskare, fram till omkring år 1900.[14][15] Det innebar att företaget då kunde erbjuda samma kyrkböcker som dåvarande konkurrenterna Genline och Riksarkivet SVAR men, till skillnad från dem, alltså i färg.

2011 visade Arkiv Digital för första gången ett positivt resultat.[16] 2013, 2014 och 2015 tilldelades Arkiv Digital tidningen Dagens Industris Gasell-utmärkelse för snabb och lönsam tillväxt.[17]

Arkiv Digitals största konkurrent är Riksarkivets numera kostnadsfria, digitala plattform Digitala forskarsalen, där dock en stor del av fotona av de äldre arkivhandlingar släktforskare till större delen använder är svartvita. Parallellt med digitaliseringen av arkivmaterial har företaget därför de senare åren också inriktat sig på att skapa stora personregister och funktioner som saknas i Digitala forskarsalen.[18][19][20][21][22][23][24] Man har också breddat urvalet av källmaterial för att attrahera nya grupper, och genom satsningar i de övriga nordiska länderna och i USA försöker man minska beroendet av den svenska marknaden.[24][25][26][27] 2015 infördes en ny tjänst i form av beställningsfotografering, där kunder mot en avgift beställer digitalisering av specifika volymer, som sedan läggs in i bilddatabasen.[27]

2017 förvärvade företaget från Svenska Aero-Bilder AB flera miljoner äldre flygbilder av främst hus och gårdar runt om i Sverige, tagna från 1950-talet och framåt.[28][19] Samma år inledde Arkiv Digital ett samarbete med olika släktforskarföreningar med syftet att skapa sökbara personregister till Sveriges samtliga födelse-, vigsel- och dödböcker, från de äldsta fram till 1800-talets andra hälft.[20][29]

2019 gav Arkiv Digital ut Håkan Skogsjös handbok Släktforskning på riktigt i 10 000 exemplar, med en engelsk version 2020 (Explore your Swedish heritage) samt en andra, utökad svensk utgåva 2021.[23][24] Handboken har en särskild inriktning mot Arkiv Digitals digitaliserade arkivmaterial och personregister men täcker även traditionella arkiv och forskningsmetodik.

Covid-19-pandemin ledde till att öppettiderna hos de statliga arkiven kraftigt minskades och därmed också möjligheterna att fotografera arkivhandlingar. Enligt årsredovisningarna för Arkiv Digital satsade man under tiden på att bygga ut personregistren och lansera en förbättrad teknisk plattform och ny webbplats. Företaget började samtidigt hålla öppna, kostnadsfria månatliga föreläsningar och öppna hus via Zoom, varav många filmades; de har tillsammans med instruktionsvideor gjorts tillgängliga på företagets Youtube-kanal ”ArkivDigital”. Arkivens fortsatt begränsade öppettider efter pandemin utgör ännu 2023 ”en svår restriktion” för fotograferingen av handlingar.[12]

Arkiv Digital har åtskilliga gånger varit huvudsponsor för Släktforskardagarna, en nordisk, genealogisk mässa som är en av de största släktforskningssammankomsterna i världen.[30]

Det nordamerikanska Family Tree Magazine inkluderade såväl 2022[31] som 2023 Arkiv Digital bland världens 101 bästa webbplatser för släktforskare.[32]

Om tillgången till yngre material under Riksarkivet redigera

År 2011 hade Arkiv Digital tecknat ett avtal med Riksarkivet vilket gav möjlighet att fotografera på alla arkiv som ligger under Riksarkivet.[13] Tillgången till arkivhandlingar har varit avgörande för företagets verksamhet. Införandet av Dataskyddsförordningen (GDPR), vilken blev tillämplig 2018, ledde dock till en rättslig tvist med Riksarkivet rörande vilka handlingar som kunde lämnas ut för digitalisering.[33] Det slutade med att Justitieombudsmannen (JO) 2022 framförde allvarlig kritik mot Riksarkivets agerande.[34]

Fotograferade arkivhandlingar redigera

 
Anställda på Arkiv Digital digitaliserar arkivhandlingar på Landsarkivet i Göteborg, 2013. Foto: Håkan Skogsjö.
 
Skärmbild i Arkiv Digitals abonnemangstjänst (2022), med foto av uppslag i födelse- och dopboken 1864–1893 för Ramsele församling.

De handlingar som Arkiv Digital fotograferar finns framför allt på offentliga arkivinstitutioner i Sverige: Riksarkivet, de regionala landsarkiven, Krigsarkivet, stadsarkiven i Stockholm och Malmö.[16]

Företagets bilddatabas bestod vid slutet av 2022 av 92 miljoner färgbilder av historiska dokument, med bland andra följande källtyper:

 • så gott som alla svenska kyrkböcker fram till ca 1950[35]
 • samtliga bouppteckningar fram till omkring 1960, med personregister (se nedan)[35]
 • samtliga mantalslängder fram till 1820 (och en del senare), med sockenregister (se nedan)
 • en betydande del av Riddarhusets stora samling av äldre genealogier, från 1600-talet – inklusive 1600-talsavskrifter av två släktböcker från 1500-talet – till 1800-talets början, inklusive N. W. Marcks von Würtembergs konceptgenealogier och 1800-talskompletteringarna till dessa[36]
 • samtliga flygbilder – flera miljoner – från Svenska Aero-Bilder AB, sökbara utifrån karta.[24]

I bilddatabasen ingår också skattelängder (främst mantalslängder), domstolshandlingar (främst domböcker och lagfartsprotokoll), militära handlingar (främst rullor och meritförteckningar), fängelsearkiv (främst fångrullor) och sjömanshusarkiv. Lokalt kan också annat material förekomma,[35] däribland en omfattande samling digitaliserat källmaterial från Landskapsarkivet i Mariehamn.[37]

Register redigera

 
Skärmbild som visar resultatet av en sökning på Anna Britta Darelius i Arkiv Digitals Bouppteckningsregister (2023), med direktlänk till fotograferad arkivhandling.

En trend som Arkiv Digital uppmärksammade redan i årsredovisningen 2014 är att särskilt yngre användare inte är lika benägna att gå igenom stora mängder handlingar; man förväntar sig att man rätt enkelt ska kunna söka och hitta det sökta, annars ger man upp. Företaget har därför sett satsningar på personregister som strategiskt viktiga.[18][19] Sedan 2017 har man lanserat flera mycket omfattande personregister, vilka kontinuerligt utökas.[38][19] Det totala antalet registerposter uppgick vid slutet av 2022 till 257 miljoner.[12]

De för släktforskare och historiker främsta registren är följande:

 • Befolkningen i Sverige (BiS) 1800–1947, det största personregistret i Sverige vilket omfattar hela den svenska befolkningen utifrån samtliga husförhörslängder och församlingsböcker från denna period. (Registret är skapat i samarbete med släktforskarföretaget Myheritage.)[35]
 • Sveriges befolkning 1940, 1950, 1960, 1970, 1975, 1980, 1985 och 1990.[35] Om dessa och andra nationella databaser, se även Sveriges befolkning (databaser).
 • personregister över födda perioden 1750–1840 för samtliga län i Sverige[35]
 • register över vigda i samtliga län åren 1800–1840.[35]
 • personregister över döda i samtliga län åren 1750–1799[39]
 • personregister med 6,2 miljoner poster till så gott som samtliga digitaliserade bouppteckningar[35]
 • Stockholms befolkning 1945[35]
 • Svenskar i USA 1940[35]
 • register över emigranter från Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg (Registret är skapat i samarbete med Ancestry.)[35]
 • register till en kvarts miljon personporträtt från tre Stockholmsateljéer[35]
 • register med närmare 4,37 miljoner sökbara poster till samtliga generalmönsterrullor 1660–1887[40]
 • register till omkring 2,4 miljoner värnpliktskort (stamkort) för män mönstrade 1902–1950[35]
 • sockenregister till Sveriges mantalslängder till åtminstone 1820[35]
 • register på släktnamns-/ättnamnsnivå till Riddarhusets omkring 13 000 fotografier av adliga personer, från 1800- och 1900-tal.[35]

Företaget har också andra register, bland dem till båtsmansrullor (1800-talets andra del), fångporträtt, och jordbruksräkningen 1944. I maj 2023 inleddes indexering av samtliga vigda åren 1750–1799.[41]

Alla registerposter – med undantag av Sveriges befolkning 1950 respektive 1960 – har en direktlänk till originalkällan. (För de efterföljande åren av Sveriges befolkning är registren originalkällorna.)

Integrerade släktträd redigera

För att slutligen binda samman abonnenternas släktforskning med företagets produkter infördes i november 2019 möjligheten att lägga upp molnbaserade släktträd. Abonnenter kan där direkt länka enskilda uppgifter om personer i sina släktträd till företagets digitaliserade handlingar och registerposter.[22][23][42]

Företagsledningen redigera

Verkställande direktör är från 1 oktober 2023 David Lundgren, Göteborg.[43] Styrelsen består 2023 av styrelseordförande Jan Aronson, Täby;[44] Paul Johansson, Malmö; Görgen Olsson, Danderyd; Manne Schagerström, Stockholm, samt Håkan Skogsjö i Mariehamn, Åland.[12]

Referenser redigera

Noter redigera

 1. ^ Pressmeddelande 2015-02-15: ”Nytt år, ny logotyp”. http://www.mynewsdesk.com/se/arkiv_digital_ad_ab/pressreleases/nytt-aar-ny-logotyp-1113940. Läst 8 november 2022. 
 2. ^ [a b c] ”Sammandrag av Investment Memorandum, Nyemission september 2008”. Arkiverad från originalet den 19 februari 2009. https://web.archive.org/web/20090219223515/http://www.arkivdigital.se/pdf/Emissionsmemorandum_sammandrag_September_2008.pdf. Läst 7 mars 2015.  Sammandraget innehåller en kort företagshistorik.
 3. ^ Pressmeddelande 2012-06-15: ”Mikael Karlsson ny VD för Arkiv Digital”. http://www.mynewsdesk.com/se/arkiv_digital_ad_ab/pressreleases/mikael-karlsson-ny-vd-i-arkivdigital-772366. Läst 8 november 2022. 
 4. ^ [a b] ”Arkiv Digital AD AB – Årsredovisning 2008”. https://resources.arkivdigital.se/investers/2009/Arkiv_Digital_Arsredovisning_2008_20090612.pdf. Läst 8 november 2022. 
 5. ^ HH DigiArkiv AB, före detta GH Microscan, grundades 2001. Efter uppköpet var HH DigiArkiv AB ett helägt dotterbolag till Arkiv Digital tills det 2012 fusionerades med moderbolaget; se årsredovisningarna för Arkiv Digital 2008 och 2012.
 6. ^ Ramavtalet om sammanslagningen av Arkiv Digital AD AB och HH DigiArkiv AB undertecknades 1 juni 2008. DigiArkivs delägare, bland dem Niklas Hertzman, blev genom samgåendet delägare i Arkiv Digital. Se ”Arkiv Digital och DigiArkiv går samman”. Arkiverad från originalet den 19 februari 2009. https://web.archive.org/web/20090219223515/http://arkivdigital.se/pdf/Pressmeddelande_20080601.pdf. Läst 7 mars 2015.  Hertzman var 2008–2012 verkställande direktör för Arkiv Digital.
 7. ^ Pressmeddelande 2009-02-13: ”Arkiv Digital har köpt IT-konsultföretaget KITE AB”. Arkiverad från originalet den 19 februari 2009. https://web.archive.org/web/20090219223515/http://arkivdigital.se/pdf/Pressmeddelande_20090213.pdf. Läst 7 mars 2015.  Efter uppköpet fick KITE AB namnet Arkiv Digital D&U AB.
 8. ^ Roland Classon (28 januari 2008). ”Arkiv Digital ny uppstickare”. Helsingborgs Dagblad. Arkiverad från originalet den 19 september 2013. https://web.archive.org/web/20130919084335/http://hd.se/familj/slaktforskning/2008/01/18/arkiv-digital-ny-uppstickare/. Läst 15 februari 2015. Roland Classon (5 november 2012). ”Arkiv Digital tar ny sats mot framtiden”. Helsingborgs Dagblad. Arkiverad från originalet den 28 september 2013. https://web.archive.org/web/20130928054316/http://hd.se/familj/slaktforskning/2012/11/05/arkiv-digital-tar-ny-sats-mot-framtiden/. Läst 15 februari 2015. 
 9. ^ ”Arkiv Digital AD AB – Årsredovisning 2006”. https://resources.arkivdigital.se/investers/2007/AD_Arsredovisning_2006.pdf. Läst 8 november 2022. 
 10. ^ ”Arkiv Digital”. Wiki-Rötter. Sveriges Släktforskarförbund. http://www.rotter.se/wiki/index.php?. Läst 8 november 2022. 
 11. ^ ”Arkiv Digital AD AB – Årsredovisning 2007”. https://resources.arkivdigital.se/investers/2008/AD_Arsredovisning_2007.pdf. Läst 8 november 2022. 
 12. ^ [a b c d] ”Arkiv Digital AD AB – Årsredovisning 2022”. https://resources.arkivdigital.se/investers/2023/AD-arsredovisning2022-webb.pdf. Läst 14 juli 2023. 
 13. ^ [a b] ”Arkiv Digital AD AB – Årsredovisning 2010”. https://resources.arkivdigital.se/investers/2011/Arsredovisning_ArkivDigital_2010_2.pdf. Läst 8 november 2022. 
 14. ^ Pressmeddelande 2016-01-22: ”Glädjebesked: Snart fler moderna kyrkböcker”. http://www.mynewsdesk.com/se/arkiv_digital_ad_ab/pressreleases/glaedjebesked-snart-fler-moderna-kyrkboecker-1298191. Läst 8 november 2022. 
 15. ^ Med ’relevanta’ avses främst volymer med arkivbeteckningarna A I, B, C, E, F, H II (flyttningsattester), K och L i kyrkoarkiven. I oktober 2022 pågick även digitalisering av lysningshandlingar (arkivbeteckning H V).
 16. ^ [a b] ”Arkiv Digital AD AB – Årsredovisning 2012”. https://resources.arkivdigital.se/investers/2013/ARKIVDIGITAL_2012.pdf. Läst 8 november 2022. 
 17. ^ Pressmeddelande 2015-11-26: ”Gasellföretag för tredje året i rad!”. https://www.mynewsdesk.com/se/arkiv_digital_ad_ab/pressreleases/gasellfoeretag-foer-tredje-aaret-i-rad-1260621. Läst 8 november 2022. 
 18. ^ [a b] ”Arkiv Digital AD AB – Årsredovisning 2014”. https://resources.arkivdigital.se/investers/2015/Arsredovisning2014_webb.pdf. Läst 8 november 2022. 
 19. ^ [a b c d] ”Arkiv Digital AD AB – Årsredovisning 2016”. https://resources.arkivdigital.se/investers/2017/ADarsredovisning2016.pdf. Läst 8 november 2022. 
 20. ^ [a b] ”Arkiv Digital AD AB – Årsredovisning 2017”. https://resources.arkivdigital.se/investers/2018/ADarsredovisning2017.pdf. Läst 8 november 2022. 
 21. ^ ”Arkiv Digital AD AB – Årsredovisning 2018”. https://resources.arkivdigital.se/investers/2019/ADarsredovisning2018.pdf. Läst 8 november 2022. 
 22. ^ [a b] ”Arkiv Digital AD AB – Årsredovisning 2019”. https://resources.arkivdigital.se/investers/2020/A_rsredovisning2019.pdf. Läst 8 november 2022. 
 23. ^ [a b c] ”Arkiv Digital AD AB – Årsredovisning 2020”. https://resources.arkivdigital.se/investers/2021/AD_Arsredo2020_webb.pdf. Läst 8 november 2022. 
 24. ^ [a b c d] ”Arkiv Digital AD AB – Årsredovisning 2021”. https://resources.arkivdigital.se/investers/2022/AD_Arsredo2021_webb.pdf. Läst 8 november 2022. 
 25. ^ ”Arkiv Digital AD AB – Årsredovisning 2013”. https://resources.arkivdigital.se/investers/2014/arsredovisning_webbversion.pdf. Läst 8 november 2022. 
 26. ^ Pressmeddelande 2013-02-13: ”Arkiv Digital ökar sin närvaro i USA”. http://www.mynewsdesk.com/se/arkiv_digital_ad_ab/pressreleases/arkivdigital-oekar-sin-naervaro-i-usa-836020. Läst 8 november 2022. 
 27. ^ [a b] Håkan Skogsjö (2015). Maria Bratt. red. ”Ny tjänst: Du beställer, vi fotograferar”. Släkthistoriskt Forum (Solna: Sveriges Släktforskarförbund) (1): sid. 52. 
 28. ^ Pressmeddelande 2017-01-24: ”Arkiv Digital förvärvar miljontals flygbilder”. http://www.mynewsdesk.com/se/arkiv_digital_ad_ab/pressreleases/arkivdigital-foervaervar-miljontals-flygbilder-1761207. Läst 8 november 2022. 
 29. ^ ”Tre nya län sökbara i vigselregistret (inlägg 2023-06-29 på Arkiv Digitals blogg)”. Arkiv Digital. https://www.arkivdigital.se/blog. Läst 14 juli 2023. 
 30. ^ Enligt årsredovisningarna sponsrade Arkiv Digital Släktforskardagarna 2009 (i Falköping), 2010 (i Örebro), 2013 (i Köping), 2014 (i Karlstad), 2015 (i Nyköping), 2016 (i Umeå), 2017 (i Halmstad), 2018 (i Växjö), 2019 (i Borås), 2021 (digitalt evenemang) och 2022 (i Skövde). Ett bildgalleri från Släktforskardagarna i Karlstad finns i Roland Classon (30 augusti 2014). ”Bildsvep från Släktforskardagarna 2014”. Helsingborgs Dagblad. Arkiverad från originalet den 24 februari 2015. https://web.archive.org/web/20150224162438/http://www.hd.se/familj/slaktforskning/2014/08/30/bildsvep-fran-slaktforskardagarna-2014/. Läst 15 februari 2015. 
 31. ^ ”101 Best Genealogy Websites of 2022”. Family Tree Magazine. Yankee Publishing Inc. https://familytreemagazine.com/best-scandinavian-genealogy-websites/. Läst 8 november 2022. 
 32. ^ ”101 Best Genealogy Websites of 2023”. Family Tree Magazine. Yankee Publishing Inc. https://familytreemagazine.com/freebie/101-best-websites-pdf-download-2023/. Läst 14 juli 2023. 
 33. ^ Anna Larsdotter (21 juni 2021). Magnus Bergsten. red. ”Arkiv Digital JO-anmäler Riksarkivet”. Släkthistoria : levnadsöden, vardagsliv, släktforskning (Stockholm: Bonnier Publications). ISSN 2001-8495. https://slakthistoria.se/slaktforskning/arkiv-digital-jo-anmaler-riksarkivet. Läst 10 november 2022.  I årsredovisningen 2021 uppger företaget att eftersom det har ett utgivningsbevis regleras dess verksamhet av andra regler än GDPR.
 34. ^ Riksarkivet avslog i juni 2020 företagets begäran om tillgång till arkivmaterial som var yngre än 110 år men äldre än 70, med hänvisning till Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Beslutet överklagades till kammarrätten. Trots att kammarrätten i sina domskäl anförde att Riksarkivet inte haft skäl att avslå begäran, ”under förutsättning att det inte fanns någon annan sekretessbestämmelse som hindrade det”, avslog Riksarkivet på nytt begäran i december 2020, ”på samma grunder som redan prövats av kammarrätten”. Beslutet överklagades igen, och kammarrätten återförvisade ärendet liksom förra gången till Riksarkivet för ny handläggning. Riksarkivet avslog återigen Arkiv Digitals begäran i maj 2021, med samma motivering som tidigare. Företaget anmälde därför Riksarkivet till Justitieombudsmannen (JO) för obstruktion och tjänstefel. JO framförde i april 2022 ”allvarlig kritik mot Riksarkivet” för vad som ”närmast får betecknas som domstolstrots”. I september 2021 informerade Riksarkivet Arkiv Digital om att dess begäran nu skulle handläggas i enlighet med kammarrättens domskäl. Se ”Justitieombudsmannens beslut (diarienummer 4391-2021)”. https://www.jo.se/PageFiles/33937/4391-2021.pdf. Läst 8 november 2022. 
 35. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o] ”Arkiv Digitals produktkatalog för oktober 2022”. https://resources.arkivdigital.se/productcatalog/arkivdigital-produktkatalog.pdf. Läst 8 november 2022. 
 36. ^ ”Digitaliserat material från Riddarhuset (inloggning krävs)”. https://app.arkivdigital.se/volume-collections?country=3&query=Riddarhuset&search=true. Läst 8 november 2022. 
 37. ^ Håkan Skogsjö (2015). Maria Bratt. red. ”Mycket material från Åland hos Arkiv Digital”. Släkthistoriskt Forum (Solna: Sveriges Släktforskarförbund) (1): sid. 50 f. ISSN 0280-3984.  De handlingar som fotograferats på Åland är kyrkböcker, mantalslängder, bouppteckningar, lagfarter, konkursakter och kartor. Om detta, se även Arkiv Digitals pressmeddelande 2010-12-03: ”Arkiv Digital utan gränser!”. http://www.mynewsdesk.com/se/arkiv_digital_ad_ab/pressreleases/arkiv-digital-utan-graenser-533239. Läst 8 november 2022. 
 38. ^ Pressmeddelande 2017-06-15: ”Nya personregister hos Arkiv Digital”. http://www.mynewsdesk.com/se/arkiv_digital_ad_ab/pressreleases/nya-personregister-hos-arkivdigital-1442215. Läst 8 november 2022. 
 39. ^ Pressmeddelande 2023-05-17: ”Register över döda klart för 1750–1799”. https://www.mynewsdesk.com/se/arkiv_digital_ad_ab/pressreleases/registret-oever-doeda-klart-foer-1750-1799-3253581. Läst 13 november 2023. 
 40. ^ Pressmeddelande 2023-10-12: ”ArkivDigitals register till generalmönsterrullorna är nu klart”. https://www.mynewsdesk.com/se/arkiv_digital_ad_ab/pressreleases/arkivdigitals-register-till-generalmoensterrullorna-aer-nu-klart-3279340. Läst 13 november 2023. 
 41. ^ Pressmeddelande 2023-06-15: ”Nu börjar ArkivDigital indexera uppgifter om vigda 1750–1799”. https://www.mynewsdesk.com/se/arkiv_digital_ad_ab/pressreleases/nu-boerjar-arkivdigital-indexera-uppgifter-om-vigda-1750-1799-3259790. Läst 13 november 2023. 
 42. ^ ”Nytt i släktträdet – media och personöversikt (inlägg 2023-05-29 på Arkiv Digitals blogg)”. Arkiv Digital. https://www.arkivdigital.se/blog. Läst 14 juli 2023. 
 43. ^ Pressmeddelande 2023-10-03: ”Ny VD för Arkiv Digital AD AB”. https://www.mynewsdesk.com/se/arkiv_digital_ad_ab/pressreleases/ny-vd-foer-arkiv-digital-ad-ab-3277314. Läst 13 november 2023. 
 44. ^ Aronson var, utöver styrelseordförande, dessutom verkställande direktör för företaget från 1 maj 2020 till 30 september 2023. Se pressmeddelande 2014-12-08: ”Jan Aronson ny styrelseordförande i Arkiv Digital AD AB”. http://www.mynewsdesk.com/se/arkiv_digital_ad_ab/pressreleases/jan-aronsson-ny-styrelseordfoerande-i-arkiv-digital-ad-ab-1096162. Läst 8 november 2022. 

Externa länkar redigera