Öppna huvudmenyn

En historiker eller hävdatecknare (historieskrivare) är en person som forskar om historia, det vill säga studerar mänsklighetens förflutna genom att granska och analysera till exempel äldre texter.

Historiker har mycket gemensamt med arkeologer och arkivarier, men skiljer sig samtidigt distinkt från dem. Det som framförallt skiljer historiker från arkeologer är valet av material, där historiker i huvudsak utgår från texter så granskar arkeologer materiella lämningar. Det som däremot skiljer historiker från arkivarier är snarare vad man gör med materialet, arkivarier hanterar bland annat samma texter som historiker, men har som syfte att sortera och systematisera dem medan historiker försöker tolka dem.

Historiker kan idag vara amatörhistoriker eller professionella historiker. En professionell historiker har vanligen påbörjat eller genomfört en forskarutbildning i historia. En vanlig form av historisk amatörforskning är släktforskning.

Se ävenRedigera