Historiker

vetare som studerar historienns utveckling och historiska skildringar

En historiker är en person som studerar mänsklighetens förflutna genom att granska och analysera framförallt äldre texter, och har en akademisk examen i den vetenskapliga disciplinen historia.

Historiker har mycket gemensamt med arkeologer och arkivarier, men skiljer sig samtidigt distinkt från dem. Det som främst skiljer historiker från arkeologer är valet av material, där historiker i huvudsak utgår från texter så granskar arkeologer materiella lämningar. Det som däremot skiljer historiker från arkivarier är snarare vad man gör med materialet, arkivarier hanterar bland annat samma texter som historiker, men har som syfte att sortera och systematisera dem medan historiker försöker tolka dem.

En vanlig form av historisk amatörforskning är släktforskning.

Vad som skiljer historiker från populärhistoriker, historieförfattare och amatörhistoriker är att historiker har en akademisk examen i historia.[källa behövs] Givetvis kan dessa verksamheter också överlappa varandra.


Se ävenRedigera