Ålderspresident i Sveriges riksdag

ledamoten i Sveriges riksdag som varit riksdagsledamot längst tid

Ålderspresident är, enligt riksdagsordningen, den närvarande ledamot i Sveriges riksdag som varit riksdagsledamot längst tid. Om en eller flera personer varit riksdagsledamöter under lika lång tid fungerar den i levnadstid äldste av dessa som ålderspresident.[1]

Ålderspresident
Coat of arms of the Swedish Parliament.svg
Riksdagens symbol
Nuvarande
Tuve Skånberg
sedan 1 januari 2020
Sveriges riksdag
TitelHerr/fru ålderspresident
SäteRiksdagshuset i Stockholm
Utses avRiksdagsordningen
UnderställdRegeringsformen
Riksdagsordningen
MandatperiodIngen begränsning
Inrättat1867 (tvåkammarriksdagen)
1974 (enkammarriksdagen)

Ålderspresidenten är alltså den i kammaren närvarande ledamot som är äldst till tjänsteåren och är den som leder kammarsammanträdena innan talmannen valts, alternativt om talmannen eller alla vice talmän har förhinder eller saknas.

Ålderspresidenter i enkammarriksdagen (1971–)Redigera

Sveriges statsskick
 
Denna artikel ingår i en artikelserie
Grundlagarna
Regeringsformen
Tryckfrihetsförordningen
Yttrandefrihetsgrundlagen
Successionsordningen
Ceremoniell makt
Konungen
Verkställande makt
Regeringen
Statsministern
Statsråden
Regeringskansliet
Förvaltningsmyndigheterna
Lagstiftande makt
Riksdagen
Riksdagsordningen
Riksdagens talman
Riksdagens utskott
Riksbanken
Riksrevisionen
Dömande makt
Domstolsväsen
Högsta domstolen
Högsta förvaltningsdomstolen
Administrativ indelning
Staten
Län · Regioner
Kommuner
Övrigt
Europakonventionen
Europeiska unionen
Förenta nationerna
Post- och Inrikes Tidningar
Svensk författningssamling
Sverigeportalen

Tidigare ålderspresidenter i tvåkammarriksdagen (1867–1970)Redigera

Första kammarens ålderspresidenterRedigera

Andra kammarens ålderspresidenterRedigera

KällorRedigera