Ledamot är bland annat en person som tilldelats eller valts till ett uppdrag att vara representant för en större grupp människor i en styrelse eller liknande beslutande organ.

Ledamöter utses i politiska sammanhang genom allmänna val eller bland medlemmar/ägare i en organisation. De omfattas inte av kollektivavtal, men uppdragens trygghetsregler och ersättningsnivåer fastställs av den instans som äger rätten att fatta beslut.

Förtroendemannalagen omfattar ledamöter i offentliga uppdrag på arbetsmarknaden. De äger därmed rätt till tjänstledighet för utförande av uppdraget under vissa omständigheter.[1]

NoterRedigera

  1. ^ Riksdagsförvaltningen. ”Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen Svensk författningssamling 1974:1974:358 t.o.m. SFS 2009:417 - Riksdagen”. www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1974358-om-facklig-fortroendemans_sfs-1974-358. Läst 24 januari 2018.