Ämnesguider

Musik är ett omfattande ämne. Det är populärt att skriva om musik, särskilt nutida artister och grupper. Här är en guide för att skriva om musik på Wikipedia.

Allmänna råd redigera

 • Skriv helst inte om dig själv eller dina kompisars band. Se vidare Wikipedia:Intressekonflikter.
 • Skriv objektivt och trovärdigt. Wikipedia är ingen recensionssamling, och inte heller något fanzin för att skriva ogrundade hyllande påståenden om favoritartisten. Undvik superlativ, och uppge källa för omdömen.
 • All information ska kunna källbeläggas med seriösa och oberoende källor som reportage i dagstidningar, tidskrifter och liknande, biografier eller allra helst akademiska avhandlingar. Det är önskvärt att ha med källhänvisningarna i artikeln, och nödvändigt för att artikeln ska bli utvald.
 • Ifrågasätt. Hälsa den som skriver artiklar om musiker eller band som verkar vara i oansenligaste laget genom att förklara tillvägagångssättet. Inspiration för meddelande finns på Mall:Demoband.
 • Faktatexten ska vara grunden. Låtlistor (gärna mha {{Låtlista}}), turnélistor och annan detaljinformation är välkommen på Wikipedia som komplement till artikeltexterna. Utan texter är de mer eller mindre meningslösa.

Relevanskriterier redigera

Det finns gott om musikgrupper, sångare och andra musiker representerade med artiklar på Wikipedia, se Kategori:Musiker. För att undvika att Wikipedia svämmas över av artiklar om obskyra demoband där fakta inte går att verifiera, finns följande relevanskriterier att referera till. Notera att de, som brukligt med kriterier av detta slag, inte är lag utan riktlinjer.

Sammanfattningsvis är musiker och musikgrupper relevanta för egna artiklar om de har släppt fullängdsalbum på ett skivbolag som inte är egenskapat. Utöver detta kan de platsa om de under många år har varit väl etablerade artister på musikscenen. Exempelvis kan de ha tillägnats längre recensioner eller reportage i etablerad media, erhållit något etablerat pris eller skrivit något välkänt verk. Låtskrivare (av populärmusik, psalmer och dylikt) är i allmänhet relevanta om de komponerat ett stort antal verk med allmän spridning. Relevans skall kunna styrkas genom till exempel länkning till recensioner.

Minst ett av följande mer detaljerade kriterier ska vara uppfyllt för relevans:

Musikgrupper och musiker redigera

 • Har gett ut minst ett album på ett etablerat skivbolag, vilket i sin tur är relevant för en egen artikel.
 • Har gett ut minst ett album på ett independentbolag eller liknande, som sålts i stor upplaga, motsvarande en guldskiva. Det råder delade meningar om artister som är utgivna på mindre skivbolag i mindre upplagor. En musikgrupp som bara är utgiven på ett bolag som drivs av gruppens egna medlemmar eller liknande, är i allmänhet inte relevant.
 • Har haft en låt, antingen som låtskrivare eller som framförare, på en nationell topplista.
 • Har varit ute på en stor turné, nationell eller internationell.
 • Har under flera år tillägnats längre recensioner eller reportage i ett flertal nationellt/lokalt etablerade och välrenommerade media (till exempel dagstidningar, statliga/kommersiella radiokanaler, men inte privata bloggar, skoltidningar, fanzines etc) och är inte ett nytt och tillfälligt band.
 • Har som producent, impressario, manager, mentor eller liknande varit betydelsefull för ett flertal relevanta musiker eller grupper (jfr Stikkan Anderson för Abba m fl eller Dr. Dre för Eminem m fl). En person som bidragit till en grupps framgång, men inte utmärkt sig i övrigt, kan beskrivas i artikeln om gruppen.
 • Har kommit att bli en av de mest framstående representanterna för en musikstil, musikinriktning eller en lokal scen för en viss stad, område eller liknande (till exempel Nirvana i Seattle under det sena 1980-talet-tidiga 1990-talet, eller Manchester- och Bristol-scenen under 1990-talet).
 • Har vunnit ett kvalificerat nationellt/internationellt musikpris som Grammis, Grammy, Juno Award eller Mercury Music Prize eller jämförbart.
 • Har deltagit i någon av huvudtävlingarna i en kvalificerad musiktävling (till exempel Melodifestivalen och andra länders uttagningstävlingar till Eurovision Song Contest eller deltagit i Eurovision Song Contest (i vissa fall har annan framfört melodin i Eurovision Song Contest än i egna landets uttagning). Deltagande i Idol eller andra tävlingsprogram räknas dock inte in.
 • Har skrivit eller framfört musiken för ett verk som är relevant (till exempel ledmotivet i en film eller TV-serie).
 • Har skrivit ett standardverk.
 • Har spelats flitigt på en nationell radiokanal.
 • Har varit husband eller liknande i ett stort program i radio eller TV.
 • Haft en låt som även om deras version inte slog senare blivit populär som cover med andra artister-grupper.

Musiker, musikgrupper och kompositörer som inte primärt producerar för skiva redigera

Här kan inräknas även psalmförfattare och psalmmusikkompositörer.

 • Personen eller gruppen är sedan flera år känd på riksnivå inom sin genre
 • Personen eller gruppen har återkommande uppmärksammats i rikstäckande massmedier
 • Personen har varit framträdande vokal- eller instrumentalsolist, dirigent eller liknande vid ett flertal framträdanden på etablerade musikscener (till exempel operor, konserthus).
 • Deltagare i Idol eller liknande tävlingsprogram är dock inte relevanta såvida de inte nådde mycket långt i själva tävlingen och sedan långvarigt behöll uppmärksamheten i media, eller uppfyller något av övriga relevanskriterier.

Album och låtar redigera

Ett album är oftast relevant så länge artisten är det. Om det finns en artikel om artisten platsar oftast även artiklar om artistens musikalbum. Endast det faktum att ett album är relevant behöver inte innebära att albumet skall ha en egen artikel. För album där informationen uteslutande utgörs av låtlistor kan informationen infogas i artikeln om artisten eller i en samlingsartikel. En albumartikel med låtlista kan dock med fördel kompletteras med medverkande musiker, producent, låtskrivare, omslagsdesign, tillkomsthistoria, placering i bandets diskografi, mottagande, recensioner, singelutgivning mm.

Var för sig tillräckliga krav på ett musikstycke/en sång/en singel:

 • Om singeln har legat på någon av de 10 översta platserna på en nationell, kvalificerad topplista, till exempel Svensktoppen, Tracks eller ett lands singellista.
 • Om sången representerat ett land i Eurovision Song Contest.
 • Om sången är ett lands nationalsång, eller används som officiell sång för en region/kommun/ort/delstat/stad/utbrytarstat eller liknande.
 • Om sången/stycket är ett standardverk i sin genre (till exempel "Längtan till landet") och/eller tolkats i coverversioner av flera andra relevanta artister och grupper (till exempel "Granada"), alternativt är mycket vanlig på liverepertoaren av till exempel coverband och dansband. Delar av ett standardverk (till exempel Papagenos aria från Trollflöjten) bör normalt behandlas i huvudartikeln, men kan brytas ut om det finns tillräckligt material.
 • Om stycket fått ett etablerat pris (Grammy, Grammis, Rockbjörnen eller liknande), som "årets låt".
 • Gjorts känd genom reklam i till exempel TV, bio och radio.

En artikel om ett album är inte relevant:

 • Om inte artisten eller gruppen är det.
 • Om artikeln i princip bara innehåller en låtlista utan ytterligare information kan den snabbraderas utan att tas upp på sffr efter att artikeln har fått en skälig tid att förbättras. En lämplig tid kan vara några månader.

Samlingsalbum redigera

Vad som gäller för samlingsalbum av redan utgivna inspelningar är omdiskuterat. Officiella samlingsalbum och samlingsboxar med redan utgivna låtar av en artist eller grupp bör bedömas på samma sätt som vanliga album.

Kommersiella samlingsalbum med olika artister har inte samma musikhistoriska betydelse. I allmänhet är det mer intressant att skriva en artikel om en serie, till exempel Absolute Kidz, motsvarighet i andra länder än Sverige osv, men mindre intressant med en artikel om ett enskilt sådant album, till exempel Absolute Kidz 14, särskilt om artikeln bara består av en låtlista. Man kan tänka sig att ett enskilt samlingsalbum kan ha en egen artikel om det haft ovanligt höga försäljningssiffror eller fått några betydande utmärkelser.

Samlingsalbum med enbart eller nästan enbart nyinspelade låtar, såsom hyllningsalbum eller coveralbum av olika etablerade artister, bör bedömas på liknande sätt som andra album. Remixalbum och coveralbum, där musiken framförs av olika okända artister, bör bedömas som kommersiella samlingsalbum.

Filmmusik, inspelade scenföreställningar och liknande redigera

Album med filmmusik, eller ljudinspelningen från en inspelad scenshow (opera, musikal, revy etc) beskrivs oftast bäst i artikeln om filmen eller scenshowen. Om avsnittet blir långt kan man skriva en separat fördjupningsartikel om musiken i en filmserie eller franchise (till exempel musik i Star Wars), om en välkänd signaturmelodi (James Bond-temat) eller om en låt som skrivits för en film (Men in Black (låt)).

Konstmusik (klassisk musik), personer och ensembler redigera

Med ovanstående avses, tonsättare (kompositörer), musiker (inkl. sångare och dirigenter), musikprojekt, kammarmusikensembler, sånggrupper, körer och orkestrar.

För dessa kan nedanstående kriterier beaktas:

 • Förekommer med egen artikel i tryckta musiklexika.
 • Är professionella musiker eller amatörmusiker som verkar på hög konstnärlig nivå och som regelbundet framträder offentligt som solist.
 • Är professionella solomusiker eller amatörmusiker som verkar på hög konstnärlig nivå och som publicerat musik på inspelning tillgängliga för allmänheten.
 • Är en ensemble eller ett projekt som företräder en nyskapande eller experimentell musikgenre.
 • Är en ensemble som på hög konstnärlig nivå företräder en genre eller musikform som kan sägas vara unik eller mindre företrädd i media.
 • Är en solomusiker eller ensemble som deltagit i festivaler eller tävlingar utomlands och där tilldelas pris eller utmärkelser.
 • Är en solomusiker eller ensemble som samarbetat med representanter från andra konstformer företrädda på Wikipedia.
 • Är en solomusiker eller ensemble som gör eller gjort pedagogiska insatser på hög nivå inom högskola, masterclasses eller liknande.

Personer och ämnen som bör infogas i annan artikel redigera

Vissa ämnen i musik är nämnvärda, men bör vara ett avsnitt i artikeln om artisten eller gruppen, om mängden verifierbara relevanta fakta inte motiverar en egen artikel. Se Wikipedia:Infogningar och Wikipedia:Artikellängd.

 • Soloprojekt under annan titel (som Per Gessles Son of a Plumber) och sidoprojekt.
 • Album som inte har sålt i större upplaga.
 • Coverversioner/Sångtexter som delar melodi inom populärmusiken skall vanligtvis nämnas i samma artikel som originalet. Artikeln namnges med det namn sången är mest känd under i svenskspråkiga länder.
 • Låtar som inte varit hits eller relevanta av något ovanstående skäl.
 • Gruppmedlemmar och andra medarbetare som inte är relevanta av något ovanstående skäl.
 • Deltagare i Idol och liknande tv-serier, som inte är relevanta av något ovanstående skäl, infogas i artikeln om tv-serien.

Arrangemang redigera

 • Större festivaler? Hur stora?

Stilråd redigera

Huvudsida: WP:Stilguide

Glöm inte att Wikipedia är ett uppslagsverk för allmänheten, inte en musiktidning för de mest intresserade. Texterna ska vara tidlösa, neutrala och verifierbara. Undvik fraser som:

 • "är aktuell med" (bättre: "medverkar 2024 i" eller "lanserade 2024")
 • "anses allmänt som" (bättre: "är enligt recensenten Namn Namnson")

Skrivregler redigera

Huvudsida: WP:Skrivregler

Titlar som avser musikalbum och musikverk i sin helhet kan kursiveras, i synnerhet om det ökar tydligheten. Emellertid brukar citationstecken istället för kursivering användas för att markera namn på verkets delar, som en låt i ett musikalbum, ett musikstycke i en konsert och även titeln på en musiksingel. Denna distinktion tillämpas i synnerhet i källförteckningar och fotnoter.

Namn på musikgrupper, orkestrar, operahus, med mera normaliseras ibland – se Wikipedia:Skrivregler och Wikipedia:Namngivning. Exempelvis skrivs Göteborgsoperan precis så istället för GöteborgsOperan. Detta gäller även vid akronymer som utläses som ord, exempelvis Abba istället för ABBA, men inte vid andra initialförkortningar, exempelvis AC/DC.

Musikstycke, verk, låt, visa, sång, Lied och romans redigera

Det passar inte att kalla all musik för låtar i uppslagsverket. Använd följande termer:

 • Musikstycke eller verk kan användas som beteckning för all västerländsk konstmusik, även kallad klassisk musik, från 1400-talet till vår tid. Däremot kan låt inte användas för sådan musik. Musikstycke kan även användas för de flesta andra genrer under denna period.
 • Låt är benämningen på sånger och melodier
 • Visa är benämningen på en tonsatt, ofta strofisk, text, oftast avsedd att sjungas av en person, eller unisont av flera till ett enkelt ackompanjemang eller utan ackompanjemang, eller på en folkvisa.
 • Sång är ett allmänt begrepp som kan användas för (oftast tonsatta) texter i olika genrer eller för folkvisor.
 • Lied och romans används för konstmusikaliska solosånger till ackompanjemang av piano eller orkester ungefär från år 1800 och framåt.

Namngivning redigera

Toner och tonarter redigera

Se även sammanfattning i riktlinjen Wikipedia:Artikelnamn.

Toner, ackord och tonarter namnges enligt de facto-standard i nyskriven svensk notskrift och musikundervisningslitteratur, såsom beskrivs i artikeln B, H och Bess. Det innebär att beroende på musikgenre använder vissa artiklar tonnamnen Bess (B) och B, det vill säga det anglosaxiska och moderna svenska systemet. Andra artiklar använder tonnamnen B och H, det vill säga en blandning mellan det anglosaxiska och traditionella germanska systemet. Det gamla tonnamnet B används aldrig för att beteckna tonen B på svenska Wikipedia.

I denna artikel
används tonnamnen
Bess (B) och B.

     

Se olika skrivsätt.
I denna artikel
används tonnamnen
B och H.

     

Se olika skrivsätt.

Vid risk för missförstånd av vad som avses med tonen B förses artiklarna med någon av följande mallar:

 • {{tonnamn-BbB}} (Bl.a. i artiklar om populärmusik, harmonianalys, gitarr och flertalet blåsinstrument)
 • {{tonnamn-BbH}} (Bl.a. i artiklar om klassisk musik och konstmusik)

Dessa mallar används även i syfte att minska förvåningen hos läsare som är vana vid andra skrivsätt, och inte känner till etablerad kutym på området.

För korrekt typografi vid förtecken, med mera, används med fördel mallen {{musik}}.

Durtonarter skrivs med stor bokstav följt av bindestreck: C-dur, Ciss-dur, Dess-dur,... A-dur, Aiss-dur, Bess-dur (eller B-dur), B-dur (eller H-dur) etc. Molltonarter skrivs med liten bokstav: c-moll, ciss-moll, dess-moll, ..., a-moll, aiss-moll, bess-moll (eller b-moll), b-moll (eller h-moll), etc.

Verk redigera

Se även sammanfattning i riktlinjen Wikipedia:Artikelnamn.

Klassisk musik redigera

Artiklar om musikaliska verk med särskilda titlar, till exempel Leningradsymfonin eller De fyra årstiderna, namnges enligt de riktlinjer för konstnärliga verk som beskrivs ovan. För musikaliska verk med allmänna beteckningar, till exempel numrerade symfonier och konserter, namnges artiklarna enligt principen: Typ av verk nr X (efternamn). Exempel: Symfoni nr 5 (Bruckner), "Sonat för cello och piano (Schnittke)". När flera kompositörer delar efternamn anges även initialer, t ex Requiem (WA Mozart).

Ofta har ett verk både en särskild titel och en mer allmän beteckning. Det är bra att skapa en automatisk omdirigering från det alternativ som inte används till artikeln. Exempel: Symfoni nr 7 (Sjostakovitj) omdirigerar till Leningradsymfonin. Särskiljande verkstitlar som är mindre kända eller inofficiella bör inte namnge artikeln utan istället bli omdirigeringssidor. Exempel: Uppståndelsesymfonin hänvisar till Symfoni nr 2 (Mahler). Observera att även ett numrerat verk kan ha en särskiljande titel som gör kompositörens namn inom parentes överflödigt. Exempel på detta är Nordiska natursymfonier och Gymnopédier.

Beteckningarna B och H bör användas vid tonartsangivelse vid namngivning av äldre musikverk inom klassisk musik och konstmusik. Bachs mässa i h-moll har således inte bytt namn till Mässa i b-moll, men vi skriver numera "Pianosonat i B-dur" istället för "Pianosonat i B-dur" på svenska Wikipedia.

Uppgifter om tonart och opus utelämnas normalt i artikelnamnet. Nummer förkortas nr, inte Nr, nr. (med punkt) eller No. Punkt används inte heller vid kompositörens initialer.

Folk- och populärmusik redigera

En melodi som är känd med flera texter (bland andra "It Must Have Been Love"/"När kärleken föds" och "Luciasången") kan ofta med fördel beskrivas med en enda artikel, där namnet är det namn som är mest känd för svenskspråkig publik (enligt WP:POMMF). Omdirigeringar kan skapas från de mindre kända namnen till artikeln.

Verktyg för att skapa noter och ackord redigera

Notskrift, notsymboler och ackordbeteckningar kan skapas med följande verktyg:

Inspiration redigera

Källor redigera

 • Musikkatalogen - CC0-licensierad databas om musik, kompositörer och inspelningar