Tyska gradbeteckningar visar militärens och polisens samt räddningstjänstens och skogsbrukets gradbeteckningar i Förbundsrepubliken Tyskland och den Tyska Demokratiska Republiken samt militära, polisiära och paramilitära gradbeteckningar i det Stortyska riket.

Förbundsrepubliken TysklandRedigera

BundeswehrRedigera

ManskapRedigera

Heer, Luftwaffe  
NATO
Gradbeteckning Marine
     
 • Heer: Soldat
 • Luftwaffe: Flieger
OR-1 Matrose
Gefreiter OR-2 Gefreiter
Obergefreiter OR-3 Obergefreiter
Hauptgefreiter Hauptgefreiter
Stabsgefreiter OR-4 Stabsgefreiter
Oberstabsgefreiter Oberstabsgefreiter

UnderofficerareRedigera

Heer, Luftwaffe  
NATO
Gradbeteckning Marine
     
Unteroffizier OR-5 Maat
Stabsunteroffizier Obermaat
Feldwebel OR-6 Bootsmann
Oberfeldwebel Oberbootsmann
Hauptfeldwebel OR-7 Hauptbootsmann
Stabsfeldwebel OR-8 Stabsbootsmann
Oberstabsfeldwebel OR-9 Oberstabsbootsmann

OfficersaspiranterRedigera

Heer, Luftwaffe  
NATO
Gradbeteckning Marine
     
Fahnenjunker OR-5 Seekadett
Fähnrich OR-6 Fähnrich zur See
Oberfähnrich OR-7 Oberfähnrich zur See

OfficerareRedigera

Heer, Luftwaffe  
NATO
Gradbeteckning Marine
     
Leutnant OF-1 Leutnant zur See
Oberleutnant Oberleutnant zur See
Hauptmann OF-2 Kapitänleutnant
Stabshauptmann Stabskapitänleutnant
Major OF-3 Korvettenkapitän
Oberstleutnant OF-4 Fregattenkapitän
Oberst OF-5 Kapitän zur See
Brigadegeneral OF-6 Flottillenadmiral
Generalmajor OF-7 Konteradmiral
Generalleutnant OF-8 Vizeadmiral
General OF-9 Admiral

PolisenRedigera

BundespolizeiRedigera

Tjänstegrad Likställd grad i Bundeswehr Gradbeteckning
Bundespolizei
Gradbeteckning
Bundespolizei See
Polizeimeister (PM) Feldwebel
Oberfeldwebel
   
Polizeiobermeister (POM) Hauptfeldwebel    
Polizeihauptmeister (PHM) Stabsfeldwebel    
Polizeihauptmeister (PHMmZ) Oberstabsfeldwebel  
Polizeikommissar (PK) Leutnant    
Polizeioberkommissar (POK) Oberleutnant    
Polizeihauptkommissar A 11 (PHK) ´Hauptmann    
Polizeihauptkommissar A 12 (PHK) Hauptmann    
Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Stabshauptmann  
Polizeirat (PR) Major    
Polizeioberrat (POR) Oberstleutnant    
Polizeidirektor (PD) Oberstleutnant    
Leitender Polizeidirektor (LtdPD) Oberst  
Präsident einer Bundespolizeidirektion
Direktor in der Bundespolizei
Oberst  
Vizepräsident beim Bundespolizeipräsidium Brigadegeneral  
Präsident des Bundespolizeipräsidiums Generalleutnant  

Polizei BrandenburgRedigera

 

PolisläkareRedigera

Tjänstebenämning Likställd grad i Bundeswehr Gradbeteckning (äldre uniform)
Medizinalrat
Regierungsmedizinalrat
Major  
Medizinaloberrat
Regierungsmedizinaloberrat
Oberstleutnant  
Medizinaldirektor
Regierungsmedizinaldirektor
Oberstleutnant  
Leitender Medizinaldirektor
Leitender Regierungsmedizinaldirektor
Oberst  

YrkesbrandförsvarRedigera

BrandenburgRedigera

Tjänstegrad Gradbeteckning Likställd grad i Bundeswehr
Brandmeister   Feldwebel
Oberfeldwebel
Oberbrandmeister   Hauptfeldwebel
Hauptbrandmeister   Stabsfeldwebel
Hauptbrandmeister mit Zulage   Oberstabsfeldwebel
Brandinspektor   Leutnant
Brandoberinspektor   Oberleutnant
Brandamtmann   Hauptmann
Brandamtsrat  
Brandoberamtsrat Stabshauptmann
Brandrat   Major
Oberbrandrat   Oberstleutnant
Branddirektor  
Leitender Branddirektor Oberst

HamburgRedigera

 


HessenRedigera

Tjänstegrad Gradbeteckning Likställd grad i Bundeswehr
Brandmeisterin / Brandmeister   Feldwebel

Oberfeldwebel

Oberbrandmeisterin / Oberbrandmeister   Hauptfeldwebel
Hauptbrandmeisterin / Hauptbrandmeister   Stabsfeldwebel
Brandinspektor-Anwärterin / Brandinspektor-Anwärter   Oberfähnrich
Brandinspektorin / Brandinspektor   Leutnant
Brandoberinspektorin / Brandoberinspektor   Oberleutnant
Brandamtfrau / Brandamtmann   Hauptmann
Brandamtsrätin / Brandamtsrat  
Brandoberamtsrätin / Brandoberamtsrat   Stabshauptmann
Brandreferendarin / Brandreferendar   --
Brandrätin / Brandrat   Major
Brandoberrätin / Brandoberrat   Oberstleutnant
Branddirektorin / Branddirektor  
Leitende Branddirektorin / Leitender Branddirektor

Ministerialrat/Ministerialrätin

  Oberst
Direktor/in der Branddirektion

Direktor/in der Landesfeuerwehrschule

 
Landesbranddirektorin / Landesbranddirektor

Ministerialrätin / Ministerialrat

 

Rheinland-PfalzRedigera

       
Brandmeister
während der Laufbahnausbildung
Brandmeister Oberbrandmeister Hauptbrandmeister
Feldwebelanwärter Feldwebel
Oberfeldwebel
Hauptfeldwebel Stabsfeldwebel
           
Brandinspektorenanwärter Brandinspektor Brandoberinspektor Brandamtmann Brandamtsrat Brandoberamtsrat
Oberfähnrich Leutnant Oberleutnant Hauptmann Stabshauptmann
             
Brandreferendar Brandrat Oberbrandrat Branddirektor Leitender Branddirektor/ Ministerialrat Leitender Ministerialrat Landesfeuerwehrinspekteur
-- Major Oberstleutnant Oberst

Sachsen-AnhaltRedigera

Technisches HilfswerkRedigera

Präsident
Brigadegeneral
Vizepräsident
Abteilungsleiter
Referatsleiter
Oberstleutnant
Referent
Major
         
Geschäftsführer
Hauptmann
Sachbearbeiter
Hauptmann - Leutnant
Bürosachbearbeiter
Stabsfeldwebel - Unteroffizier
Auszubildender
Absolvent Bundesfreiwilligendienst
Absolvent Freiwilliges Soziales Jahr
Praktikant
Oberstabsgefreiter - Grenadier
       
Ehrenamtliche Vertreter auf Landes- und Bundesebene
Bundessprecher Stv. Bundessprecher Landessprecher Stv. Landessprecher Helfersprecher,
stv. Helfersprecher
Vertreter Bundesvereinigung,
Vertreter Landesvereinigung
           
THW-Struktur (Stab)
Ortsbeauftragter Stv. Ortsbeauftragter Ausbildungsbeauftragter,
Fachberater
Jugendbetreuer,
Schirrmeister,
Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit,
Verwaltungsbeauftragter,
Koch
       
Einsatzstruktur (Technischer Zug, Fachgruppe Logistik und Fachgruppe Führung/Kommunikation)
Zugführer,
Leiter der Fachgruppe
Logistik und der
Fachgruppe Führung/Kommunikation
Zugtruppführer
Sachgebietsleiterder
Fachgruppe Führung/Kommunikation
Gruppenführer Truppführer,
Führungsgehilfe
Helfer
         

BundesforstverwaltungRedigera

Tyska Demokratiska RepublikenRedigera

Nationale VolksarmeeRedigera

Marschall der DDR Armeegeneral Generaloberst Generalleutnant Generalmajor
Arméstridskrafterna Flygstridskrafterna Gränstrupperna
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6
Oberst Oberstleutnant Major Hauptmann Oberleutnant Leutnant Unterleutnant
Artilleri Motorskytte Underhåll Artilleri Samband Flygstridskrafterna Ingenjörstrupperna
OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1
Stabsoberfähnrich Stabsfähnrich Oberfähnrich Fähnrich
Pansar Ingenjörstrupper Luftburna trupper Gränstrupper
W-4 W-3 W-2 W-1
       
Stabsfeldwebel Oberfeldwebel Feldwebel Unterfeldwebel Unteroffizier
Artilleri Samband Ingenjörstrupper Luftförsvar Gränstrupper
OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4
Stabsgefreiter Gefreiter Soldat
Flygstridskrafter Motorskytte Artilleri
OR-3 OR-2 OR-1

VolkspolizeiRedigera

Kampfgruppen der ArbeiterklasseRedigera

StaatsforstenRedigera

Stortyska riketRedigera

WehrmachtRedigera

 
MANSKAP: Stabsgefreiter (18), Obergefreiter (mer än sex års tjänst) (19), Obergefreiter (20), Gefreiter (21), Oberschütze (22). A = Artilleri;¨B = Pansar; C = Panzergrenadier-Division Grossdeutschland.
 
UNDEROFFICERARE: Stabsfeldwebel (13), Oberfeldwebel (14), Feldwebel (15), Unterfeldwebel (16), Unteroffizier (17)
 
7 Oberst, 8 Oberstleutnant, hier Oberfeldveterinär, 9 Major, 10 Hauptmann, 11 Oberleutnant und 12 Leutnant
 
1 Generalfeldmarschall (1942), 2 Generalfeldmarschall , 3 Generaloberst, 4 General der Infanterie, 5 Generalleutnant und 6 Generalmajor

KriegsmarineRedigera

Officerare
                       
                       
Großadmiral
Generaladmiral
Admiral
Vizeadmiral
Konteradmiral
Kommodore
Kapitän zur See
Fregattenkapitän
Korvettenkapitän
Kapitänleutnant
Oberleutnant zur See
Leutnant zur See
Flaggkadetter och kadetter
   
Oberfähnrich zur See Fähnrich zur See
Underofficerare
       
Stabsoberfeldwebel Oberfeldwebel Stabsfeldwebel Feldwebel
Underbefäl
Kragspegel    
Vänster överärm        
Obermaat Maat
Obersteuermannsmaat Oberbootsmannsmaat Steuermannsmaat Bootsmannsmaat
Manskap
          ingen gradbeteckning
Oberstabsgefreiter Stabsgefreiter Hauptgefreiter Obergefreiter Gefreiter Matrose

LuftwaffeRedigera

 
1=Reichsmarschall 2/3 = Generalfeldmarschall 4 = Generaloberst 5 = General 6 = Generalleutnant 7 = Generalmajor
 
9 = Oberst 9 = Oberstleutnant 10 = Major 11 = Hauptmann 12 = Oberleutnant 13 = Leutnant
 
14 = Stabsfeldwebel 15 = Oberfeldwebel 16 = Feldwebel 17 = Unterfeldwebel 18 = Unteroffizier

Waffen-SSRedigera

Tjänstegrad Waffen-SS Militära grader i Wehrmacht (Heer)
Kragspegel Axelklaffar
(och vänster överarm)
Tjänstegrad Kamouflage
(och vinterdräkt)
Axelklaffar Tjänstegrad
Generale
SS-Oberst-Gruppenführer und Generaloberst der Waffen-SS Generaloberst
SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS General der Waffengattung
SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS Generalleutnant
SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS Generalmajor
Offiziere
SS-Oberführer motsvarighet saknades
SS-Standartenführer Oberst
SS-Obersturmbannführer Oberstleutnant
SS-Obersturmbannführer Oberstleutnant
SS-Sturmbannführer Major
SS-Hauptsturmführer Hauptmann
SS-Obersturmführer Oberleutnant
SS-Untersturmführer Leutnant
Unterführer
Gradbeteckning Tjänstegrad Motsvarande grad i Wehrmacht
Kragspegel Axelklaffar
och
vänster överarm
Kamouflage- och vinterdräkt
SS-Sturmscharführer Stabsfeldwebel
SS-Hauptscharführer Oberfeldwebel
SS-Oberscharführer Feldwebel
SS-Scharführer Unterfeldwebel
SS-Unterscharführer Unteroffizier
  SS-Rottenführer Obergefreiter  

   

  SS-Sturmmann Gefreiter  
 
SS-Oberschütze Oberschütze  
 
SS-Schütze Schütze

PolizeiRedigera

Schutzpolizei (Schupo)
 
1 = Unterwachtmeister der Schupo | 2 = Rottwachtmeister der Schupo | 3 = Wachtmeister der Schupo | 4 = Oberwachtmeister der Schupo | 5 = Revier-Oberwachtmeister der Schupo | 6 = Hauptwachtmeister der Schupo | 7 = Meister der Schupo
Ordnungspolizei (OrPo)
                   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 = Leutnant der OrPo | 2 = Oberleutnant der OrPo | 3 = Hauptmann der OrPo | 4 = Major der OrPo | 5 = Oberstleutnant der OrPo |
6 = Oberst der OrPo | 7 = Generalmajor der OrPo | 8 = Generalleutnant der OrPo | 9 = General der OrPo | 8 = Generaloberst der OrPo

Sicherheitspolizei (SiPo) und Sicherheitsdienst (SD)Redigera

Sicherheitspolizei Gradbeteckning Sicherheitsdienst
Kriminalassistent SS-Oberscharführer
Kriminaloberassistent SS-Hauptscharführer
Kriminalsekretär SS-Untersturmführer
Kriminalobersekretär
Kriminalinspektor SS-Obersturmführer
Kriminalkommissar
Kriminalkommissar SS-Hauptsturmführer
Kriminalrat
Kriminalrat SS-Sturmbannführer
Kriminaldirektor
Regierungs- und Kriminalrat
Oberregierungs- und Kriminalrat SS-Obersturmbannführer
Regierungs- und Kriminaldirektor
Reichskriminaldirektor
SS-Standartenführer
SS-Oberführer

ReichsarbeitsdienstRedigera

 

 • 1 Reichsarbeitsführer
 • 2 Obergeneralarbeitsführer
 • 3 Generalarbeitsführer
 • 4 Oberstarbeitsführer
 • 5 Oberarbeitsführer
 • 6 Arbeitsführer
 • 7 Oberstfeldmeister
 • 8 Oberfeldmeister
 • 9 Feldmeister
 • 10 Unterfeldmeister
 • 11 Obertruppführer
 • 12 Truppführer
 • 13 Untertruppführer
 • 14 Obervormann
 • 15 Vormann
 • 16 Arbeitsmann
Allgemeine SSRedigera

Grad Gradbeteckning
Reichsführer-SS  
SS-Oberstgruppenführer  
SS-Obergruppenführer  
SS-Gruppenführer  
SS-Brigadeführer  
SS-Oberführer  
SS-Standartenführer  
SS-Obersturmbannführer  
SS-Sturmbannführer  
SS-Hauptsturmführer  
SS-Obersturmführer  
SS-Untersturmführer  
SS-Hauptscharführer  
SS-Oberscharführer  
SS-Scharführer  
SS-Unterscharführer  
SS-Rottenführer  
SS-Sturmmann  
SS-Mann  
SS-Anwärter
SS-Bewerber


SARedigera

Nationalsozialistische Deutsche ArbeiterparteiRedigera

 
1: Anwärter (inte partimedlem), 2: Anwärter, 3: Helfer, 4: Oberhelfer, 5: Arbeitsleiter, 6: Oberarbeitsleiter, 7: Hauptarbeitsleiter, 8: Bereitschaftsleiter, 9: Oberbereitschaftsleiter, 10: Hauptbereitschaftsleiter
 
11: Einsatzleiter, 12: Obereinsatzleiter, 13: Haupteinsatzleiter, 14: Gemeinschaftsleiter, 15: Obergemeinschaftsleiter, 16: Hauptgemeinschaftsleiter, 17: Abschnittsleiter, 18: Oberabschnittsleiter, 19: Hauptabschnittsleiter
 
20: Bereichsleiter, 21: Oberbereichsleiter, 22: Hauptbereichsleiter, 23: Dienstleiter, 24: Oberdienstleiter, 25: Hauptdienstleiter, 26: Befehlsleiter, 27: Oberbefehlsleiter, 28: Hauptbefehlsleiter, 29: Gauleiter, 30: Reichsleiter


Nationalsozialistisches KraftfahrkorpsRedigera

 
1=NSKK-Anwärter 1=NSKK-Sturmmann 2=NSKK-Obersturmmann 3=NSKK-Rottenführer 4=NSKK-Scharführer 5=NSKK-Oberscharführer 6=NSKK-Truppführer 7=NSKK-Obertruppführer 8=NSKK-Haupttruppführer.
 
9=NSKK-Sturmführer 10=NSKK-Obersturmführer 11=NSKK-Hauptsturmführer 12=NSKK-Staffelführer 13=NSKK-Oberstaffelführer 14=NSKK-Standartenführer 15=NSKK-Oberführer 16=NSKK-Brigadeführer 17=NSKK-Gruppenführer 18=NSKK-Obergruppenführer 19=NSKK-Korpsführer.

Nationalsozialistisches FliegerkorpsRedigera

 

Mann (1), Sturmmann (2), Rottenführer (3), Scharführer (4), Oberscharführer (5), Truppführer (6), Obertruppführer (7), Sturmführer (8), Obersturmführer (9), Hauptsturmführer (10), Sturmbannführer (11), Obersturmbannführer (12), Standartenführer (13), Oberführer (14), Brigadeführer (15), Gruppenführer (16), Obergruppenführer (17), Korpsführer (18)

Hitler JugendRedigera

Ungdomar

 

 • 1 Hitlerjunge
 • 2 Rottenführer
 • 3 Oberrottenführer
 • 4 Kameradschaftsführer
 • 5 Oberkameradschaftsführer
 • 6 Scharführer
 • 7 Oberscharführer
 • 8 Gefolgschaftsführer
 • 9 Obergefolgschaftsführer
 • 10 Hauptgefolgschaftsführer
 • 11 Stammführer
 • 12 Oberstammführer
Vuxna ledare

 

 • 13 Bannführer
 • 14 Oberbannführer
 • 15 Hauptbannführer
 • 16 Gebietsführer
 • 17 Obergebietsführer
 • 18 Stabsführer der Reichsjugendführung
 • 19 Reichsjugendführer