IPA-tecken
k
U+006B
[aka]

En tonlös velar klusil är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som [k]. Ljudet förekommer i svenska, och representeras av bokstaven k i ”skog”.

Egenskaper redigera

Egenskaper hos den tonlösa velara klusilen:

Varianter redigera

IPA Beskrivning
k tonlös velar klusil, grundform
aspirerad tonlös velar klusil
palataliserad tonlös velar klusil
labialiserad tonlös velar klusil
oexploderad tonlös velar klusil
ǩ tonande tonlös velar klusil
egressiv tonlös velar klusil

Användning i språk redigera

Det latinska alfabetet innehåller tre bokstäver som kan representera den tonlösa velara klusilen. De germanska språken, utom engelskan, använder i första hand k, medan de latinska språken använder c och stundom q.

Den tonlösa velara klusilen förekommer inte sällan aspirerad som en allofon i dessa språk. I flera indiska språk och kinesiska är denna variant ett eget fonem.

I språk som använder det kyrilliska alfabetet skrivs den med к och på grekiska med κ.

Pulmonisk-egressiva konsonanter
labiala koronala dorsala radikala
bilab. lab.dent. dent. alve. postal. al.pal. retrof. palat. velara uvul. fary. epigl. glott.
nasaler m ɱ n ɳ ɲ ŋ ɴ
klusiler p b t d ʈ ɖ c ɟ k ɡ q ɢ ʡ ʔ
frikativor ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ɕ ʑ ʂ ʐ ç ʝ x ɣ χ ʁ ħ ʕ ʜ ʢ h ɦ
approx. β̞ ʋ ɹ ɻ j ɰ
tremul. ʙ r ʀ *
flappar ɾ ɽ
lat. frik. ɬ ɮ * * *
lat. appr. l ɭ ʎ ʟ
lat. flappar ɺ *
Not: * står för foner som ännu saknar officiella IPA-tecken.
Där symboler uppvisas parvis avser den högra en tonande konsonant.
Skuggade områden avser uttal som anses omöjliga.