Palatalisering, eller muljering, är en modifiering av ett språkljud som uppstår när tungan reses eller trycks mot den hårda gommen – när man, enkelt uttryckt, "uttalar ett 'j' tillsammans med en annan konsonant"[förtydliga].

IPA-symbolen för palatalisering är ett upphöjt j: [ʲ].

I ryskan liksom i de slaviska språken i allmänhet förekommer muljering mycket ofta. I rysk stavning markeras en muljerad konsonant genom att den antingen direkt följs av ett mjukt vokaltecken eller av ett så kallat "mjukt tecken", ь.