IPA-tecken
b
U+0062
[aba]

En tonande bilabial klusil är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som [b]. Ljudet förekommer i svenska, och representeras av bokstaven b i ”bok”.

Egenskaper redigera

Egenskaper hos den tonlösa bilabiala klusilen:

Användning i språk redigera

I svenskan liksom de allra flesta språk som använder det latinska alfabetet skrivs den tonlösa bilabiala klusilen med b. I spanskan förekommer [b] dialektalt som uttal av bokstaven v, men standarduttalet är [β].

I språk som använder det kyrilliska alfabetet skrivs den vid förekomst med б. På klassisk grekiska skrevs den med β, men β uttalas i modern grekiska som [v].

Pulmonisk-egressiva konsonanter
labiala koronala dorsala radikala
bilab. lab.dent. dent. alve. postal. al.pal. retrof. palat. velara uvul. fary. epigl. glott.
nasaler m ɱ n ɳ ɲ ŋ ɴ
klusiler p b t d ʈ ɖ c ɟ k ɡ q ɢ ʡ ʔ
frikativor ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ɕ ʑ ʂ ʐ ç ʝ x ɣ χ ʁ ħ ʕ ʜ ʢ h ɦ
approx. β̞ ʋ ɹ ɻ j ɰ
tremul. ʙ r ʀ *
flappar ɾ ɽ
lat. frik. ɬ ɮ * * *
lat. appr. l ɭ ʎ ʟ
lat. flappar ɺ *
Not: * står för foner som ännu saknar officiella IPA-tecken.
Där symboler uppvisas parvis avser den högra en tonande konsonant.
Skuggade områden avser uttal som anses omöjliga.