IPA-tecken
ɭ
U+026D
[aɭa]

En retroflex lateral approximant är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som [ɭ] (ett l med en retroflex krok). Ljudet förekommer i svenska, och representeras av bokstavskombinationen rl i rikssvenska ”porla” och namnet "Karl".

Egenskaper

redigera

Egenskaper hos den palatala laterala approximanten:

Användning i språk

redigera

Den retroflexa nasalen saknas som eget fonem i de flesta språk, men återfinns bland annat i flera svenska dialekter med tungspets-r som en allofon för uttal av bokstavskombinationen rl.

Pulmonisk-egressiva konsonanter
labiala koronala dorsala radikala
bilab. lab.dent. dent. alve. postal. al.pal. retrof. palat. velara uvul. fary. epigl. glott.
nasaler m ɱ n ɳ ɲ ŋ ɴ
klusiler p b t d ʈ ɖ c ɟ k ɡ q ɢ ʡ ʔ
frikativor ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ɕ ʑ ʂ ʐ ç ʝ x ɣ χ ʁ ħ ʕ ʜ ʢ h ɦ
approx. β̞ ʋ ɹ ɻ j ɰ
tremul. ʙ r ʀ *
flappar ɾ ɽ
lat. frik. ɬ ɮ * * *
lat. appr. l ɭ ʎ ʟ
lat. flappar ɺ *
Not: * står för foner som ännu saknar officiella IPA-tecken.
Där symboler uppvisas parvis avser den högra en tonande konsonant.
Skuggade områden avser uttal som anses omöjliga.