IPA-tecken
ɡ
U+0261
[aɡa]

En tonande velar klusil är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som [ɡ]. Ljudet förekommer i svenska, och representeras av bokstaven g i ”gap”.

Egenskaper redigera

Egenskaper hos den tonande velara klusilen:

Varianter redigera

IPA Beskrivning
ɡ tonande velar klusil, grundform
ɡʰ aspirerad tonande velar klusil
ɡʲ palataliserad tonande velar klusil
ɡʷ labialiserad tonande velar klusil
ɡ̚ oexploderad tonande velar klusil
ɡ̊ tonlös tonande velar klusil

Förekomst redigera

I svenska liksom de allra flesta språk som använder det latinska alfabetet skrivs den tonande velara klusilen som g. Dock uttalas g inte alltid som en tonande velar klusil.

I språk som använder det kyrilliska alfabetet skrivs den med г. På grekiska skrivs den med γ.

Pulmonisk-egressiva konsonanter
labiala koronala dorsala radikala
bilab. lab.dent. dent. alve. postal. al.pal. retrof. palat. velara uvul. fary. epigl. glott.
nasaler m ɱ n ɳ ɲ ŋ ɴ
klusiler p b t d ʈ ɖ c ɟ k ɡ q ɢ ʡ ʔ
frikativor ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ɕ ʑ ʂ ʐ ç ʝ x ɣ χ ʁ ħ ʕ ʜ ʢ h ɦ
approx. β̞ ʋ ɹ ɻ j ɰ
tremul. ʙ r ʀ *
flappar ɾ ɽ
lat. frik. ɬ ɮ * * *
lat. appr. l ɭ ʎ ʟ
lat. flappar ɺ *
Not: * står för foner som ännu saknar officiella IPA-tecken.
Där symboler uppvisas parvis avser den högra en tonande konsonant.
Skuggade områden avser uttal som anses omöjliga.