IPA-tecken
ʔ
U+0294
[aʔa]

En glottal klusil är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som [ʔ] (ett glottalstoppstecken). Ljudet kan beskrivas som ett diskret klick. Det passerar ofta obemärkt, men om man viskar kan det vara lättare att sätta fingret på.

Egenskaper redigera

Egenskaper hos den glottala klusilen:

Användning i språk redigera

Den glottala klusilen är vanlig i språk, men sällan fonematisk. I bland annat tyska och nederländska kan den uppstå mellan vokaler som tillhör olika stavelser.

I arabiskan och hebreiskan är den glottala klusilen ett eget fonem med ett eget tecken (ء respektive א). Även i hawaiiska och maltesiska är den fonematisk, i hawaiiskan med det apostrofliknande tecknet ʻ. I võru markeras ljudet med Q.

Pulmonisk-egressiva konsonanter
labiala koronala dorsala radikala
bilab. lab.dent. dent. alve. postal. al.pal. retrof. palat. velara uvul. fary. epigl. glott.
nasaler m ɱ n ɳ ɲ ŋ ɴ
klusiler p b t d ʈ ɖ c ɟ k ɡ q ɢ ʡ ʔ
frikativor ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ɕ ʑ ʂ ʐ ç ʝ x ɣ χ ʁ ħ ʕ ʜ ʢ h ɦ
approx. β̞ ʋ ɹ ɻ j ɰ
tremul. ʙ r ʀ *
flappar ɾ ɽ
lat. frik. ɬ ɮ * * *
lat. appr. l ɭ ʎ ʟ
lat. flappar ɺ *
Not: * står för foner som ännu saknar officiella IPA-tecken.
Där symboler uppvisas parvis avser den högra en tonande konsonant.
Skuggade områden avser uttal som anses omöjliga.