Sveriges samfundsminister

(Omdirigerad från Sveriges kyrkominister)

Samfundsminister är det statsråd i Sveriges regering som har på sitt bord att handha frågor rörande trossamfund. Tidigare, innan Svenska kyrkan och Svenska staten gick skilda vägar år 2000, var titeln kyrkominister.

Posten har förts till ett flertal olika departement.

Sveriges kyrkoministrar till och med 1967Redigera

Vid årsskiftet 1967/1968 ersattes ecklesiastikdepartementet av utbildningsdepartementet. Dock hade det redan dessförinnan funnits konsultativa statsråd med titeln kyrkominister.

Sveriges kyrkoministrar efter 1967Redigera

Sveriges samfundsministrarRedigera