Juristkonsult var tidigare en vardaglig benämning på de av de svenska konsultativa statsråden som var jurister. Av de konsultativa statsråden skulle under 1809 års regeringsform (fram till 1975) minst två stycken vara jurister.

Numera har termen i den specifika betydelsen kommit ur bruk, eftersom det inte längre finns samma krav på juridisk kompetens inom regeringen. I stället används ordet ibland om juridiska ombud eller andra jurister som utför konsultuppdrag inom näringslivet eller för privatpersoner. Det förekommer dock fortfarande, att termen används om en biträdande justitieminister, vilket då ligger nära den äldre betydelsen.

Se ävenRedigera