Sven & Erik Nordström var ett svenskt orgelbyggeri under 1800-talet.

Sven Nordström redigera

Sven Nordström, född 4 februari 1801 på trumslagarbostället Kransås i Bälaryds socken, död 16 februari 1887 i Eksjö.

Sedermera flyttade familjen till Nordsjö 16 km väster om Aneby. Redan som 15-åring tog han värvning vid Jönköpings regemente, där han i rullorna står upptagen som fältmusikant. Han avancerade snabbt till sergeant och blev så småningom rustmästare. År 1831 gifte han sig med Helena Lidén, född den 19 augusti 1810 i Flisby socken. Paret bosatte sig på Elmeshult i Norra Solberga. De hade två fosterdöttrar, Anna Lotta Isaksdotter, född 1828 i Flisby och Katarina Sofia Löwstrand, född 1844 i Hult.

I början av 1830-talet drabbades Sven av en ”svår bröstsjukdom” och måste därför lämna sin tjänst vid regementet. Hans stora orgelintresse drev honom - trots sjukdomen - ut på lärovandring. Väl återkommen till Elmeshult byggde han ett mindre orgelverk, vilket 1834 såldes till Frimurarlogen i Jönköping, sedan det av sakkunskapen befunnits vara av ganska god beskaffenhet. Dock vet man inte så mycket om hur Sven Nordström förvärvade sin yrkesskicklighet. Bland annat har han efterlämnat en stor ”arbetsbok” innehållande konstruktioner av mensurer, m.m., vilket visar att han tillämpade fackmässiga metoder i orgelbyggeriet. Hans instrument utmärker sig för ett utomordentligt högklassigt hantverk och stor klangskönhet. Han byggde sina orglar efter klassiska förebilder, både när det gäller mensurer och dispositioner.

Den 14 mars 1854 flyttade familjen till Åkersberg i Flisby. Nordström hade fått i uppdrag att bygga såväl orgel som andra viktiga delar av inredningen i Flisby kyrka. Orgeln fick 19 stämmor fördelade på två manualer och bihangspedal.

Erik Nordström redigera

Erik Nordström, född 28 september 1818 i Nordsjö, Bälaryds socken, död 26 januari 1907 i Eksjö.

Erik Nordström blev sannolikt elev till sin 17 år äldre bror Sven Nordström. Han var broderns medhjälpare på 1850-talet. Antagligen på grund av Sven Nordströms vacklande hälsa verkar brodern Erik omkring 1860 ha inriktat sig på att överta ledningen för verksamheten. Nu märktes även en viss modernisering i orglarnas tekniska utförande, säkerligen inspirerad av de nya strömningar från kontinenten som kommit till Sverige av Per Larsson Åkerman i Stockholm. Hans orgelverk har en god teknisk kvalité men orgelns klang kan inte jämföras med hans brors orglar.

Biografi redigera

Nordström föddes 28 september 1818 på Nordsjötorp i Bälaryd. Han var son till bonden Måns Zachrisson och Stina Eriksdotter.[1][2][3][4][5][6][7]

1856 blev Nordström elev hos organisten Klaes Johan Wahlgren i Bälaryd.[8][9][10][11] 3 februari 1768 blev Nordström organistelev hos Anders Peter Nordblom i Bredestad.[12][13][14] 27 maj 1878 började Nordström att arbeta som orgelbyggare hos brodern Sven på Åkersberg i Flisby.[15] Nordström flyttade 6 november 1879 tillsammans med brodern till första kvarteret 10 i Eksjö.[16] Brodern Sven avled 16 februari 1887 och Erik fortsatte på egen hand att driva orgelbyggeriet.[17][18][19] Nordström avled 26 januari 1907 i Eksjö.

Orglar redigera

Orglar tillverkade av Erik Nordström.

Eksjö redigera

Den 4 november 1879 överflyttades verksamheten till Nygatan i Eksjö. Den nordströmska gården finns fortfarande kvar med åtminstone exteriören välbevarad. Trots sin, som vi kan ana, tidvis vacklande hälsa, stod den då 81-årige Sven Nordström som huvudansvarig för den berömda orgeln i Kuddby kyrka 1882, liksom för så många tidigare. Verket blev emellertid hans sista och sannolikt hade intonationen utförts av Erik.

Efter Sven Nordströms död fortsatte brodern verksamheten några år på egen hand, mest i form av reparationsarbeten. Hans arbeten utmärker sig för ett tekniskt gott utförande, men kan klangligt inte jämföras med broderns orglar.

Orglar redigera

 
Sankt Laurentii kyrka
 
Sjögestads kyrka

De båda framstående orgelbyggarbröderna fick först långt efter sin död det erkännande i vida kretsar, som de förtjänar. Av mer än 50 instrument har omkring hälften bevarats i tjänst till våra dagar, de flesta i nästan ursprungligt skick. Detta är unikt för svenska orgelbyggare.

År Ursprunglig kyrka Stift Manualer Pedal Stämmor Bevarad orgel/fasad Övrigt
1834 Jönköpings frimurarloge Växjö Ja/Ja
1835 Skede kyrka Växjö 10 Nej/Ja En ny orgel byggdes 1927 av Åkerman & Lund, Sundbybergs stad.[20]
1838 Ökna kyrka Växjö 1 Bihängd 9 Ja (delvis)/Ja En ny orgel byggdes 1949 av Åkerman & Lund, Sundbybergs stad med 17 stämmor. 1985 rekonstruerades Nordströmsorgeln av Nils-Olof Berg, Nye. Fasaden och störrde delen av pipverket är bevarad från 1838 års orgel.[20]
1838 Ingatorps kyrka Linköpings 10 Nej/Nej En ny orgel byggdes 1914 av E A Setterquist & Son, Örebro.[21]
1839 Bälaryds kyrka Linköpings 1 Ja/Ja 1895 omändrades orgeln av Erik Nordström. 1942 renoverades och omändrades orgeln av A Magnussons Orgelbyggeri AB, Göteborg.[21]
1840 Rumskulla kyrka Linköpings 16 Nej/Ja En ny orgel byggdes 1926 av E A Setterquist & Son, Örebro.[21]
1841 Hults kyrka Linköpings 1 Bihängd 13 Ja/Ja [21]
1843 Edshults kyrka Linköpings 1 Bihängd 11 Ja/Ja 1965 renoverades orgeln av Richard Jacoby Orgelverkstad AB, Stockholm.[21]
1844 Mellby kyrka, Småland Linköpings 7 Nej/Ja En ny orgel byggdes 1916 av E A Setterquist & Son, Örebro.[21]
1845 Sankt Laurentii kyrka, Söderköping Linköpings 2 Självständig 21 Ja/Ja 1906 omändrades orgeln av Åkerman & Lund, Sundbybergs köping.[21]
1846 Å kyrka Linköpings 1 Bihängd 11 Ja/Ja 1971 renoverades orgeln av A Magnussons Orgelbyggeri AB, Mölnlycke.[21]
1847 Tåby kyrka Linköpings 1 Bihängd 11 Ja/Ja [21]
1848 Björkö kyrka, Småland Växjö 10 Nej/Ja En ny orgel byggdes 1964 av Olof Hammarberg, Göteborg.[20]
1849 Linköpings högre allmänna läroverk Linköpings Nej/Ja -
Omkring 1850 Eksjö läroverk Linköpings Nej/Ja Orgeln flyttades till Värna kyrka. En ny orgel byggdes 1948 av Åkerman & Lund, Sundbybergs stad.[21]
1850/1 oktober 1848, 1849 Målilla kyrka Linköpings 1 Bihängd 12 Ja/Ja 1962 omändrades orgeln av Bernhard Svensson, Oskarshamn. 1986 renoverades orgeln av A Magnussons Orgelbyggeri AB, Mölnlycke. Den återställdes då till ursprungligt skick.[21]
1851 Västra Eneby kyrka Linköpings 2 Bihängd 17 Ja/Ja [21]
1853 Skönberga kyrka Linköpings 1 Bihängd 8 Ja/Ja 1985 renoverades orgeln av Robert Gustavsson Orgelbyggeri AB, Härnösand.[21]
1852 Ledbergs kyrka Linköpings 1 Bihängd 9 Ja/Ja [21]
1854 Normlösa kyrka Linköpings 1 Bihängd 11 Ja/Ja 1954 renoverades orgeln av Bröderna Moberg, Sandviken.[21]
1855 Liareds kyrka Skara 9 Nej/Ja Orgeln byggdes om 1916 av Levin Johansson, Liared. En ny orgel byggdes 1965 av Liareds Orgelbyggeri, Liared.[22]
1856 Flisby kyrka Linköpings 2 Bihängd 19 Ja/Ja Orgeln renoverades 1974 av Bröderna Moberg, Sandviken.[21]
1856 Forserums kyrka Växjö 1 Bihängd 7 Ja/Ja En ny orgel byggdes 1949 av Åkerman & Lund, Sundbybergs stad med 19 stämmor. Den såldes 1976 orgeln och den gamla Nordströmsorgeln togs åter i bruk.[20]
1856 Nässja kyrka Linköpings 1 Bihängd 4 Ja/Ja Orgeln byggdes tillsammans med Erik Nordström. 1977 renoverades orgeln av Reinhard Kohlus, Vadstena.[21]
1857 Bankekinds kyrka Linköpings 1 10 Nej/Ja En ny orgel byggdes 1944 av A Mårtenssons Orgelfabrik AB, Lund.[21]
1859 Marbäcks kyrka, Småland Linköpings 7 Nej/Ja Orgeln byggdes av Erik Nordström. En ny orgel byggdes 1948 av M J & H Lindegren, Göteborg.[21]
1858 Frinnaryds kyrka Linköpings 8 Nej/Ja Orgeln byggdes av Erik Nordström. 1949 byggdes orgeln om av M J & H Lindegren, Göteborg. En ny orgel byggdes 1969 av VEB Orgelbau Gebrüder Jehmlich, Dresden, DDR.[21]
1859 Mjölby kyrka Linköpings 2 Självständig 22 Nej/Ja En ny orgel byggdes 1944 av Olof Hammarberg, Göteborg.[21]
1859 Östra Stenby kyrka Linköpings 14 Nej/Nej En ny orgel byggdes 1913 av Åkerman & Lund, Sundbybergs köping.[21]
1860 Kaga kyrka Linköpings 7 Nej/Nej En ny orgel byggdes 1907 av E A Setterquist & Son, Örebro.[21]
1861 Gränna kyrka Växjö 16 Nej/Nej Orgeln byggdes av Erik Nordström. Orgeln förstördes i en eldsvåda 1889.[20]
1862 Tingstads kyrka Linköpings 1 Bihängd 9 Ja/Ja 1941 byggdes orgeln om av E A Setterquist & Son, Örebro. De byggde till en andra manual och självständig pedal. 1974 byggdes orgeln om av Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB, Knivsta. Manual 2 och pedalen byttes ut mot nya stämmor och manual ett återställdes till ursprungligt skick.[21]
1863 Nykils kyrka Linköpings 1 Bihängd 17 Ja/Ja Orgeln byggdes tillsammans med Erik Nordström.[21]
1864 Linderås kyrka Linköpings 2 Bihängd 19 Ja/Ja Orgeln byggdes av Erik Nordström. 1975 renoverades orgeln av Nils-Olof Berg, Nye.[21]
1864 Järstorps kyrka Växjö 10 12 Ja (delvis)/Ja Orgeln byggdes av Erik Nordström. En ny orgel byggdes 1962 av Frede Aagaard, Månsarp. Stora delar av Nordströms orgeln finns magasinerade i kyrkan.[20]
1865 Östra Ny kyrka Linköpings 1 Bihängd 10 Ja/Ja Orgeln byggdes av Erik Nordström.[21]
1866 Hägerstads kyrka Linköpings 2 Självständig 14 Ja/Ja Orgeln byggdes tillsammans med Erik Nordström. 1981 renoverades orgeln av Robert Gustavsson Orgelbyggeri AB, Härnösand.[21]
1864 Bredestads kyrka Linköpings 8 Nej/Ja Orgeln byggdes av Erik Nordström. Fasaden som användes var från 1750 års orgeln, byggd av Jonas Wistenius, Linköping. En ny orgel byggdes 1945 av Åkerman & Lund, Sundbybergs stad.[21]
1867 Eksjö kyrka Linköpings 2 Självständig 16 Nej/Ja Byggdes tillsammans med Erik Nordström. Fasaden som användes var från 1759 års orgel, byggd av Jonas Wistenius, Linköping. En ny orgel byggdes 1967 av Olof Hammarberg, Göteborg.[21]
1870 Sjögestads kyrka Linköpings 1 Självständig 10 Ja/Ja Orgeln byggdes tillsammans med Erik Nordström. Orgeln pneumatiserades och utökades 1937 av Bo Wedrup, Uppsala. En ny orgel byggdes 1971 av Richard Jacoby Orgelverkstad AB, Stockholm. Fasaden, huvudverkets väderlåda och större delen av huvudverket pipor kommer från Nordström orgel.[21]
1872 Sankt Olai kyrka Linköpings 2 Självständig 26 Nej/Nej Orgeln byggdes tillsammans med Erik Nordström. En ny orgel byggdes 1919 av Åkerman & Lund, Sundbybergs köping.[21]
1873 Barkeryds kyrka Växjö Ja/Ja Orgeln byggdes av Erik Nordström. Orgeln förändrades 1951 av Åkerman & Lund, Sundbybergs stad. Orgeln utökades utökades och pneumatiserades. Svällverket och väderlådan byttes även ut. 1973 renoverades orgeln av J Künkels Orgelverkstad AB, Lund.[20] 1986 sattes en orgel upp i Björka-Säby slottskapell. I den en orgeln ingick väderlåda och Flöjt Amabile 8' från Nordströms orgel. Orgeln ägdes före 1986 av Sture Petri, Gränna.[23]
1873 Norrköpings fängelsekyrka Linköpings 1 Bihängd 5 Ja/Ja [21]
1874 Lönneberga kyrka Linköpings 10 Nej/Ja Orgeln byggdes av Erik Nordström. En ny orgel byggdes 1925 av E A Setterquist & Son, Örebro.[21]
1876 Torpa kyrka, Östergötland Linköpings 8 Nej/Ja Orgeln byggdes av Erik Nordström. Fasad som användes var från 1725 års orgeln byggd av Johan Niklas Cahman, Stockholm. En ny orgel byggdes 1957 av Olof Hammarberg, Göteborg.[21]
1876 Karlstorps kyrka Växjö 1 Bihängd 11 Ja/Ja Orgeln byggdes tillsammans med Erik Nordström. 1982 renoverades orgeln av Nils Olof Berg, Nye.[20]
1878 Hässleby kyrka Linköpings 2 Självständig 14 Nej/Ja Orgeln byggdes tillsammans med Erik Nordström. En ny orgel byggdes 1951 av Th Frobenius & Co, Kongens Lyngby, Danmark. Fasaden utökades då med ett ryggpositiv.[21]
1879 Bankeryds kyrka Växjö 10 Ja (delvis)/Ja Orgeln byggdes av Erik Nordström. En ny orgel byggdes 1956 av Olof Hammarberg, Göteborg. Fasaden och väderlådan från huvudverket ingår i den orgeln.[20]
1870-talet Eksjö metodistkyrka Linköpings 1 Bihängd 2 Ja/Ja Orgeln var från början i familjen Nordströms ägo. Orgeln flyttades 1883 till Eksjö missionskyrka. 1886 flyttades den till Trefaldighetskyrkan, Eksjö. På 1880-talet byttes flöjt 4' mot oktava 4' av Erik Nordström. Orgeln är byggd av Erik Nordström.[24]
1882 Kuddby kyrka Linköpings 2 Självständig 18 Ja/Ja Orgeln byggdes tillsammans med Erik Nordström. 1954 renoverades orgeln av Bröderna Moberg, Sandviken.[21]
1887 Asby kyrka Linköpings 8 Nej/Ja Orgeln byggdes av Erik Nordström. En ny orgel byggdes 1940 av M J & H Lindegren, Göteborg.[21]
1888 Lekeryds kyrka Växjö 12 Ja (delvis)/Ja Orgeln byggdes av Erik Nordström. En ny orgel byggdes 1952 av Olof Hammarberg, Göteborg.[20]
1892 Näsby kyrka, Småland Växjö 2 Bihängd 11 Ja/Ja Orgeln byggdes av Erik Nordström. 1968 renoverades orgeln av Richard Jacoby Orgelverkstad, Stockholm.[20]
? Nordströmska släkten ? Ja/Ja I Nordströmska släktens ägo. Hemorgel.
Anm. (E.N.) = Erik Nordströms produktion
Hos orglar med endast bevarad fasad finns oftast pipmaterial bevarat.

Reparationer och ombyggnationer redigera

År Ursprunglig kyrka Stift Manualer Pedal Stämmor Bevarad orgel/fasad Övrigt
1857 Bellö kyrka Linköpings 1 Bihängd 9 Ja/Ja 1857 omändrade Erik Nordström orgeln. orgeln var byggd 1826 av Nils Ahlstrand, Norra Solberga. 1969 renoverades orgeln av Richard Jacoby Orgelverkstad AB, Stockholm.[21]
1862 Häradshammars kyrka Linköpings 1 Självständig Ja/Ja 1862 omändrade Erik Nordström orgeln. Den var byggd 1821 av Jonas Fredric Schiörlin, Linköping. 1954 renoverades orgeln av Bröderna Moberg, Sandviken.[21]
1867 Grebo kyrka Linköpings 1 Ja/Ja Orgeln utökades 1867 med självständig pedal av Sven Nordström. Orgeln var byggd 1785 av Pehr Schiörlin, Linköping med 11 stämmor och en manual. Orgeln finns magasinerad i kyrkan.[21]
1868 Sankt Johannes kyrka, Norrköping Linköpings 2 Självständig. 21 Nej/Nej 1868 byggde Sven Nordström ut en orgel till 21 stämmor, två manualer och pedal. Orgeln var byggd 1835 av Pehr Zacharias Strand, Stockholm. En ny orgel byggdes 1909 av E A Setterquist & Son, Örebro.[21]
1868 Rogberga kyrka Växjö 11 Nej/Ja 1868 utökades en orgel till 11 stämmor av Erik Nordström. Orgeln var byggd 1772 av Jonas Wistenius, Linköping och hade då 9 12 stämmor. En ny orgel byggdes 1937 av A Magnussons Orgelbyggeri AB, Göteborg.[20]
1876 Vårfrukyrkan Linköpings Nej/Ja Orgeln byggdes om 1876 tillsammans med Erik Nordström. Orgeln var byggd 1772 av Lars Wahlberg, Vimmerby och hade 21 stämmor, en manual och pedal. En ny orgel byggdes 1939 av Marcussen & Sön, Aabenraa, Danmark.[21]
1880 Kråkshults kyrka Linköpings Ja/Ja 1880 omändrades orgeln av Erik Nordström. Orgeln var byggd 1811 av Pehr Schiörlin, Linköping. 1971 renoverades orgeln av Richard Jacoby Orgelverkstad AB, Stockholm. 1992 renoverades orgeln av Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB, Knivsta.[21]
1882 Höreda kyrka Linköpings Ja/Ja 1882 omändrade Erik Nordström orgeln. Den var byggd 1828 av Nils Ahlstrand, Norra Solberg. 1967 renoverades orgeln av J Künkels Orgelverkstad AB, Lund.[21]
1884 Norra Vi kyrka Linköpings Nej/Ja 1884 byggdes orgeln om av Sven Nordström. Orgeln var byggd 1793 av Pehr Schiörlin, Linköping och hade 11 stämmor. En ny orgel byggdes 1904 av C A Lund, Linköping.[21]
1884 Tidersrums kyrka Linköpings Nej/Ja 1884 byggdes orgeln om till 7 stämmor av Erik Nordström. Orgeln var byggd 1758 av Jonas Wistenius, Linköping för Bankekinds kyrka. 1860 flyttades orgeln till Tidersrums kyrka. En ny orgel byggdes 1925 av M J & H Lindegren, Göteborg.[21]
1886 Bringetofta kyrka Växjö 9 12 Ja/Ja 1886 omändrade Erik Norström en orgel till 9 12 stämmor. Orgeln var byggd 1775 av Lars Wahlberg, Vimmerby. 1937 byggdes en ny orgel av Olof Hammarberg, Göteborg. Pipverket från den omändrade orgeln ingår i 1937 års orgel.[20]
1895 Bälaryds kyrka Linköpings 1 Ja/Ja 1895 omändrade Erik Nordström en orgel. Den var byggd 1839 av Sven Nordström. 1942 renoverades och omändrades orgeln av A Magnussons Orgelbyggeri AB, Göteborg.[21]
1901 Norra Solberga kyrka Linköpings 1 Självständig 11 Ja/Ja 1901 flyttade Erik Nordström en orgel från den gamla kyrkan till den nya kyrkan. Orgeln sattes upp på västläktaren i nya kyrkan. Han utökade även fasaden. Orgeln var byggd 1836 av Nils Ahlstrand, Norra Solberga. 1949 flyttades orgeln till norra läktaren. 1972 renoverades orgeln av Bröderna Moberg, Sandviken.[21]

Medarbetare redigera

Litteratur och källor redigera

 • Erici, Einar (1965). Inventarium över bevarade äldre kyrkorglar i Sverige: tillkomna före mitten av 1800-talet några ock mellan åren 1850 och 1865 och ett par ännu senare, men dock stilistiskt sammanhörande med de äldre. Stockholm: Kyrkomusikernas riksförbund. Libris 305331 
 • Åstrand Hans, red (1975–1979). Sohlmans musiklexikon. (2., revid. och utvidgade uppl. /[huvudred.: Hans Åstrand]). Stockholm: Sohlman. Libris 8372037. ISBN 91-7198-020-2 (inb.) 
 • Dag Edholm (1985). Orgelbyggare i Sverige 1600–1900 och deras verk. Stockholm: Proprius förlag. ISBN 91-7118-499-6 
 • Einar Erici & R. Axel Unnerbäck (1988). Orgelinventarium. Stockholm: Proprius förlag. ISBN 91-7118-557-7 
 • Ehrensvärd, Ulla (1989). Målilla-Gårdveda kyrka. Linköpings stifts kyrkor, 99-0468418-9 (3., omarb. uppl. /[smärre tillägg av Nils Bergström]). Linköping: Linköpings stifts kyrkobeskrivningskomm. Libris 7677088. ISBN 91-7962-027-2 
 • Carl-Gustaf Lewenhaupt: Orgelbyggarna Sven & Erik Nordström, Eksjöbygdens orgelgrupp (1993)
 • Frisk Anna, Jullander Sverker, McCrea Andrew, red (2003) (på flera språk). The Nordic-Baltic organ book: history and culture. GOArt publications, 1404–8825 ; 11. Göteborg: Göteborg Organ Art Center, Univ. Libris 9152932. ISBN 91-973916-9-7 (inb.) 
 • Bälaryd Al:1 (sida 129)
 • Bälaryd Al:2 (sida 73)
 • Bälaryd Al:3 (sida 91)
 • Bälaryd Al:4 (sida 43)
 • Bälaryd Al:5 (sida 43)
 • Bälaryd Al:6 (sida 94)
 • Bälaryd Al:7 (sida 94)
 • Bälaryd Al:8 (sida 94)
 • Norra Solberga Al:5 (sida 18)
 • Norra Solberga Al:6 (sida 32)
 • Norra Solberga Al:7 (sida 27)
 • Flisby Al:8 (sida 75, 116)
 • Flisby Al:9 (sida 62, 92)
 • Flisby Al:10 (sida 30)
 • Eksjö rådhusrätt och magistrat (F) FIII:7 (1901–1910) Sida: 7
 1. ^ Bälaryd (F) C:3 (1790–1849) Sida: 95
 2. ^ Bälaryd (F) AI:3 (1811–1818) Sida: 90–93
 3. ^ Bälaryd (F) AI:4 (1819–1825) Sida: 43
 4. ^ Bälaryd (F) AI:5 (1826–1831) Sida: 43
 5. ^ Bälaryd (F) AI:6 (1831–1835) Sida: 94
 6. ^ Bälaryd (F) AI:7 (1836–1840) Sida: 94
 7. ^ Bälaryd (F) AI:8 (1841–1851) Sida: 94
 8. ^ Bälaryd (F) AI:9 (1851–1856) Sida: 57
 9. ^ Bälaryd (F) AI:10 (1857–1861) Sida: 39
 10. ^ Bälaryd (F) AI:11 (1861–1865) Sida: 47
 11. ^ Bälaryd (F) AI:12 (1866–1870) Sida: 52
 12. ^ Bredestad (F) AI:13 (1866–1870) Sida: 25
 13. ^ Bredestad (F) AI:14 (1871–1875) Sida: 81
 14. ^ Bredestad (F) AI:15 (1876–1880) Sida: 118
 15. ^ Flisby (F) AI:11 (1871–1881) Sida: 109
 16. ^ Eksjö (F) AI:32 (1871–1879) Sida: 26
 17. ^ Eksjö (F) AI:35 (1880–1889) Sida: 31
 18. ^ Eksjö (F) AI:38 (1890–1899) Sida: 44
 19. ^ Eksjö (F) AIIa:1 (1900–1909) Sida: 44
 20. ^ [a b c d e f g h i j k l m] Tore Johansson, red (1988). Inventarium över svenska orglar: 1988:II, Växjö stift. Tostared: Förlag Svenska orglar. Libris 4108784 
 21. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw] Sten-Åke Carlsson & Tore Johansson, red (1990). Inventarium över svenska orglar: 1989:II, Linköpings stift, Visby stift. Tostared: Förlag Svenska orglar. Libris 4108784 
 22. ^ Tore Johansson, red (1989). Inventarium över svenska orglar: 1989:I, Skara stift. Tostared: Förlag Svenska orglar. Libris 4108784 
 23. ^ Tore Johansson, red (1991). Inventarium över svenska orglar: 1991:II, Frikyrkor II: Göteborgs & Bohus län, Älvsborgs län, Skaraborgs län, Värmlands län, Östergötlands län, Örebro län, Södermanlands län. Tostared: Förlag Svenska orglar. Libris 4108784 
 24. ^ Tore Johansson, red (1991). Inventarium över svenska orglar: 1991:I, Frikyrkor I: Malmöhus län, Kristianstads län, Blekinge län, Gotlands län, Kalmar län, Kronobergs län, Jönköpings län, Hallands län. Tostared: Förlag Svenska orglar. Libris 4108784