Stombuss

busslinje med hög turtäthet och stor passagerarkapacitet

En stombuss är ett koncept för busstrafik med hög turtäthet och stor passagerarkapacitet.

Malmöexpressen, en dubbelledbuss som trafikerar linje 5 i Malmö
Dubbelledbuss på linje 16 vid Kapellplatsen i Göteborg
Stombuss i Stockholm, en så kallad blåbuss på linje 1
Stombuss i Curitiba, Brasilien
Stombuss i linje 550 vid Otnäs i Esbo, Finland

AllmäntRedigera

Det svenska begreppet stombuss associeras inte sällan med det engelskspråkiga begreppet BRT (Bus Rapid Transit), men betecknar oftast stadsbusslinjer av mer traditionellt snitt som körs i vanlig gatutrafik. Även om utföranden varierar mycket mellan städer och linjer, strävar trafikplanerarna allt oftare efter särskilda bussfiler, enligt BRT-konceptet[1] längs en signifikant andel av bussarnas körsträckor. Moderna BRT-koncept (till exempel Rio de Janeiro i Brasilien) knyter ihop metro, tåg, färja och traditionella busslinjer och ger resenärer realtidsinformation[2].

Hållplatserna anläggs ibland raka, för att spara tid och öka åkkomforten då man slipper att svänga in till och ut ur hållplatsfickor. Turtätheten hålls hög och bussarna är långa och som regel av ledbusstyp. Stombusslinjerna marknadsförs inte sällan på ett särskilt sätt, särskilda nummer, särskild markering på kartorna, kanske egna kartor, så ovana passagerare hittar dem lättare. Det är betydelsefullt i större städers ofta förvirrande stora bussnät med varierande turtätheter.

I flera sydamerikanska städer, bland andra Curitiba (Brasilien), São Paulo (Brasilien), Mexico City (Mexico) och Medellin (Colombia), har omfattande stombussnät byggts upp istället för mer kostsamma tunnelbane- eller spårvägsnät. Ett exempel som ofta nämns är Curitiba i Brasilien som har mer än en miljon invånare, men som inte har tunnelbana eller spårvagn. Här har man inhägnade busshållplatser med spärrvakt och med hållplatser i bussarnas golvhöjd, omkring en halv meter upp. Man kör dubbelledbussar. Hälften av alla lokala resor sker med buss. Dessa sydamerikanska regelrätta BRT-system är med sina tydliga krav på utrymme och inverkan i stadsmiljön sällan i sin helhet överförbara till europeiska eller för den delen svenska förhållanden, med i regel trängre stadskärnor och smalare gator.

Kina har implementerat BRT-system i mer än tio städer, inklusive Peking, Hangzhou, Xiamen, Jinan, och Guangzhou. I Kina går utvecklingen snabbt. I Xiamen har BRT systemet medfört ökad punktlighet, snabbare resor och mer prisvärt system. Man har också integrerat cykel i BRT-systemet för att öka tillgänglighet och minska miljöinverkan. Koldioxidutsläppen sänktes med 50 000 ton första året vilket kan förklaras av ökad beläggning och minskad biltrafik[3].

I Japan äger kollektivtrafikoperatörerna järnvägsinfrastrukturen och järnvägsstationer. Detta har bidragit till en utveckling av BRT-system i samklang med bostadsområden, varuhus och köpcentra[4]. Detta krävde nära relationer mellan privata och offentliga aktörer.[5].

I Afrika finns BRT-system i Johannesburg (Rea Vaya ) och Kapstaden (MyCiTi). I Lagos har man implementerat ett eget innovativt bussystem (kallas för BRT-Lite). Detta system har inte krävt investeringar i separata bussgator utan övervakas i stället av trafikpolis. Systemet har starkt fokuserat integrering mellan olika trafikslag[6].

Kapacitetsmässigt har bussen fördelen att kunna ha hög turtäthet. En hållplats kan ha en buss per minut per riktning, och en spårvagn nästan samma. Tåg har mycket högre säkerhetskrav vilket gör att det är svårt att ha tätare än en per två minuter. Getingmidjan i Stockholm som anses ha mycket pressad trafik har ett tåg per 2½ minut per spår. Det kan dock vara stora skillnader i längd och passagerarkapacitet mellan buss och tåg, med variationer beroende på ort och region. Ett Stockholms-pendeltåg kan ta upp till 1800 passagerare.

På engelska används begreppet BRT creep för att beskriva en situation där man inte lyckats fullfölja de uppställda målen med BRT.[7]

Stombusslinjer i SverigeRedigera

I Sverige har konceptet med stombussar införts i vissa städer, under varierande benämningar och med varierande grad av BRT-inriktning:

 • Gävle har ett system[förtydliga] med stombussar, som ingår i stadens stadsbussnät.
 • Göteborg använder namnet stombussar, på linjerna 16–19 samt 25, 50, 52 och 60. Linje 16 trafikeras delvis av Sveriges längsta bussar – 24 meter långa och med två leder. Se Stombusslinjerna i Göteborg
 • Jönköping införde stombussen som enhetligt koncept 1996 med två linjer, trafikerade av Jönköpings länstrafik. En tredje tillkom 2001 i samband med entreprenörsbyte. I Jönköping kallas stombusslinjerna (Linje 1, 2 och 3) Citybussarna.
 • Linköpings Östgötatrafik har stomlinjer som trafikerar populära sträckor (Linje 1, 2 och 3). Se LinkLink.
 • Lund har Lundalänken, en särskild trafikseparerad linjesträckning mot nordost som numer trafikeras av stadens spårvägssystem.
 • Malmö kallar de mest trafikerade linjerna för huvudlinjer (linje 1-8). Den idag mest trafikerade stadsbusslinjen, linje 5, går sedan 2014 under varumärkesnamnet Malmöexpressen med gas-el-hybriddrivna dubbelledbussar, och har benämnts "BRT-liknande".[8] Se Malmös stadsbussar.
 • Stockholm har infört innerstadslinjerna 1–4 samt 6 som kallas blåbusslinjer, eftersom de trafikeras med blå bussar. Det finns också ca 14 blåbusslinjer (2013) utanför innerstaden, vilka i regel trafikerar längre och kommungränsöverskridande sträckor i Stockholms län (och i ett fall, Norrtälje-Uppsala, är länsöverskridande).
 • Uppsala har ett system[förtydliga] med stombussar, som ingår i Uppsalabuss stadsbussnät.
 • Örebro har ett system med stombussar som kallas Citybussar (linje 11, 12, 14), som ingår i stadsbussnätet.

Stombusslinjer i FinlandRedigera

KällorRedigera

 1. ^ X2AB, Energimyndigheten m.fl., Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT, utgåva 1 januari 2015
 2. ^ Hensher, D. A., & Li, Z. (2012). Ridership drivers of bus rapid transit systems. Transportation, 39(6), 1209-1221.
 3. ^ Garthwaite, J. (2012). A Bay area experiment in electric bike sharing. [Online]. http://green.blogs.nytimes.com/2012/02/06/a-bay-area-experiment-in-electric-bike-sharing/?_r=0. Accessed: 2016-03/10.
 4. ^ Beuthe, M., Himanen, V., Reggiani, A. & Zamaprini, L. (2004). Developments and Innovations in an Evolving World. Springer: Berlin.
 5. ^ Van de Velde, D. M. (1999). Organisational forms and entrepreneurship in public transport: classifying organisational forms. Transport Policy, 6(3), 147-157.
 6. ^ Mobereola, D. (2009). Lagos bus rapid transit: Africa's first BRT scheme. In SSATP Discussion Paper No. 9.
 7. ^ Dan Malouff (9 mars 2011). ”All Opinions Are Local - The problem of BRT creep”. voices.washingtonpost.com. http://voices.washingtonpost.com/local-opinions/2011/03/the_problem_of_brt_creep.html. Läst 26 december 2020. 
 8. ^ X2AB, Underlag beträffande Bus Rapid Transit (BRT) som ett nytt fokusområde inför regeringens beslut om Nationell plan, 22 januari 2014