Lunds spårväg

spårväg i Lund

Lunds spårväg eller Lundaexpressen[2] är en 5,5 kilometer lång spårväg i Lund. Spårvägen invigdes den 12 december 2020 och reguljär trafik startade 13 december.[1] Lunds spårväg är därmed det fjärde nutida spårvägssystemet i Sverige efter Stockholm med grannkommuner, Göteborg och Norrköping, och det första nyanlagda svenska spårvägssystemet sedan 1911.[3]

Lunds spårväg
Spårvagn i Lund augusti 2020.jpg
Den först levererade spårvagnen, Åsa-Hanna, nära ändhållplatsen på Clemenstorget
Allmänt
PlatsLund
SträckaLund CEuropean Spallation Source (ESS)
Anslutande linjerPågatåg, Öresundståg, fjärrtåg
Organisation
Invigd12 december 2020[1]
ÄgareLunds kommun
TrafikoperatörVy Buss
BiljettoperatörSkånetrafiken
Tekniska fakta
Linjelängd5,5 kilometer
Antal spårDubbelspår
Spårvidd1435 millimeter
ElektrifieradNominellt 750 V likspänning
MatningLuftledning
Linjekarta
Unused straight waterway
Spårvägsdepå vid Oskarslövsvägen
Urban head station, unused through track
ESS
Urban stop on track
MAX IV
Urban stop on track
Brunnshögstorget
Unknown BSicon "ueABZg+l"
Möjlig utbyggnad mot Dalby
Urban stop on track
Solbjer
Urban stop on track
Telefonplan
Urban stop on track
Ideontorget
Urban stop on track
LTH
Urban stop on track
Universitetssjukhuset
Urban end station, unused through track
Lund CFjärrtåg Södra stambanan, Västkustbanan
Unused straight waterway
Möjlig utbyggnad mot Staffanstorp

HistorikRedigera

Den så kallade "Lundalänken" började planeras under slutet av 1980-talet och färdigställdes 2003, med en trafikseparerad bussbana genom sjukhusområdet och Lunds tekniska högskola. Länken trafikerades av stadsbusslinjerna 6 och 20 samt regionbusslinjerna 166 och 169. Länken byggdes från början med möjlighet att anlägga spår längs sträckningen.[4][5]

I december 2015 fattades igångsättningsbeslut för en spårväg mellan Lund C och forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS).[6] Bygget påbörjades den 15 februari 2017.[7] Kontrakt med Skanska hade undertecknats i maj 2016.[8]

Kommunens investeringskostnad för spårvägsanläggningen var totalt cirka 890 miljoner kronor. Staten finansierade med 373 miljoner kronor genom Stadsmiljöavtalet och Sverigeförhandlingen, två nationella satsningar på utveckling av hållbara städer och utbyggd kollektivtrafik.[9] Till detta ska läggas regionens kostnader: spårvagnarna för beräknade 297 miljoner kronor och depån för 270 miljoner kronor. Total summa för hela projektet beräknades hamna på omkring 1 500 miljoner kronor.[10] Lunds kommun får även intäkter från spårvägen genom exploateringsavtal för nya byggrätter längs stråket samt markförsäljning.

I början av projektet framfördes planer, förslag och idéer på linjer österut mot stadsdelen Linero, Dalby och Södra Sandby från Brunnshög, söderut mot Staffanstorp via Tetra Pak genom Lunds centrum[11][12] samt västerut mot Lomma och Bjärred.[13] Samtliga förslag förkastades, och inga ytterligare utbyggnader finns med i kommunens översiktsplan för 2018.[14]

Invigningen planerades slutligen till den 12 december 2020 som ett evenemang med bland annat Johan Westers närvaro.[15] Dessa planer gick dock i stöpet på grund av den pågående Coronaviruspandemin. Istället blev invigningen digital, med trafikstart dagen efter.[16]

AnläggningRedigera

Det är en konventionell elektrisk spårväg med tvåriktningsvagnar. Spårvidden är 1 435 mm normalspår. Fordonen drivs med 750 volt likspänning via kontaktledning monterad 5,5 meter över spåret utan bärlina.[17] Anläggningen är byggd utan signaler av järnvägsmodell, men kollektivtrafiksignaler i gatukorsningar kan förekomma.

Spårvägen trafikeras i högertrafik med dubbelspår. Spårvägen går nästan helt på eget utrymme, med korsningar i plan med övrig trafik. De bussar som tidigare körde på S:t Laurentiigatan leddes permanent om i december 2016 och trafikerar nu i stället Spolegatan och Kung Oscars väg. De busslinjer som trafikerat Lundalänken har också fått andra körvägar.

Spårvägen passerar planskilt under Tornavägen och E22. Större delen av spårvägens sträckning är i grässpår. Den har nio hållplatser med 35 meter långa plattformar. För anläggandet svarar Lunds kommun, medan Region Skåne äger vagnar och depå.

I december 2018 skrevs kontrakt om uppförande av den sista av två etapper av en depå i Brunnshög för spårvagnarnas service, trafikledning och signalsystem. Den fördröjda beställningen av depåbyggnaden, cirka ett år efter jämfört med spårvägen, innebär att spårvägen är färdig innan byggnaden är klar, och signalsystemet som ska placeras där inte kan färdigställas. I oktober 2019 meddelades att projektets komplicerade art hade inneburit ytterligare försening.[18]

SpårvagnarRedigera

 
Två spårvagnar vid Clemenstorget på första trafikdagen.

Sju stycken 33 meter långa låggolvsspårvagnar av modell Urbos 100 beställdes i maj 2018 av Skånetrafiken från Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF). Spårvagnarna producerades i CAF:s fabrik i Zaragoza i Spanien.[19] Varje spårvagn har kapacitet 200 passagerare, varav 40 sittande. I kontraktet ingår tio års underhåll som skall utföras i huvudsak i spårvagnshallen vid ESS. Spårvagnarna namngavs, i likhet med Skånetrafikens Pågatåg. Samtliga namn avgjordes genom en medborgardialog år 2019 där lundaborna fick skicka in namnförslag på karaktärer med anknytning till staden.[20] Den första spårvagnen har namnet Åsa-Hanna,[21] efter lundafödda Elin Wägners roman från 1917. Övriga heter: Sfinxen, Lindeman, Blåtand, Brandklipparen, Inferno och Saxo Grammaticus.[22][23]

Den 29 juli 2020 ankom den första spårvagnen, Åsa-Hanna, till Lund.[24] Vid leveransen hade även en äldre spårvagn som vid tillfället ägdes av spårvagnsmuseet i Malmköping hyrts in för att eventuellt assistera Åsa-Hanna med drivkraft och rangering vid depån.[25] Åsa-Hanna var även den spårvagn som genomförde den första testturen i systemet, måndagen den 17 augusti 2020. Vid tillfället närvarade media och politiker som Lunds kommunstyrelseordförande Philip Sandberg, samt Region Skånes kollektivtrafiknämndsordförande Carina Zachau.[26] Den för tillfället sista spårvagnsleveransen skedde den 18 december 2020.[27] Vid trafikstart hade fyra spårvagnar anlänt till Lund; Åsa-Hanna, Sfinxen, Blåtand och Brandklipparen. Tre av dessa var vid trafikstarten 2020-12-13 planerade för passageraromlopp, samt en vagn som reservmateriel. Vid första februari 2021 förväntades samtliga sju spårvagnar ha levererats och blivit satta i trafik.[28] Detta blev dock inte fallet då det fortfarande enbart var fyra spårvagnar som har övertagits av Skånetrafiken i början av sommaren 2022.[29] Strax innan tidtabellsskiftet i augusti 2022 blev samtliga spårvagnar trafiksatta, förutom Blåtand som skadades vid en olycka på midsommarafton samma år.

FormgivningRedigera

Då spårvagnsystemet i Lund ingår i Skånetrafikens stadsexpress-koncept under namnet "LundaExpressen" är gestaltningen av spårvagnarna mycket lik motsvarande fordons- och interiörsdesign i motsvarande Malmöexpressen och Helsingborgsexpressen. Skillnaden mellan de tre systemen är att enbart LundaExpressen trafikeras som spårväg, medan de övriga två trafiksystemen trafikeras med dubbelledbuss respektive ledbuss.[2]

Spårvagnarna i Lund utrustades med fler ståplatser och anpassade platser än vanliga sittplatser, med motiveringen att reseflödena vid trafikering av linjen medför att trafikanter reser kortare sträckor, samt att linjen passerar Skånes universitetssjukhus i Lund. Tillgänglighetsanpassade sittplatser och funktioner i spårvagnarna markeras med en orange kulör, medan resten av spårvagnarnas insida präglas av svarta och gråa nyanser.[30]

Samtliga nio stationer längs spårvägslinjen har utrustats med specialutformade väderskydd. I väderskydden går det bland annat att ladda mobila enheter genom USB-uttag. Dessutom är väderskydden strålningsuppvärmda för komfort vid vintertid. Kring hållplatserna tillhandahålls realtidstrafikinformation genom bildskärmar.[31]

LinjenätRedigera

Det finns 9 hållplatser och en huvudlinje med linjenummer 1. Att åka från Lund C till ESS tar ungefär 15 minuter. [32] Operatör för trafik är Vy Buss som även kör stadsbussarna i Lund. Spårvagnsförarna alternerar, precis som i Norrköpings spårväg, mellan att köra buss och spårvagn.[27] Utbildningen av spårvagnsförarna skedde i huvudsak i StockholmTvärbanan i ett samarbete mellan Vy och Arriva som är trafikentreprenör i trafiksystemet.[33]

I ett första skede planeras 7,5-minuterstrafik med en kapacitet på omkring 1 300 resenärer i timmen, jämfört med dagens resande på högst 550 resenärer per timme. Syftet med spårvägen är bland annat att försörja det nya området Brunnshög i nordöstra Lund, som planeras få 40 000 boende och arbetande. För trafiken krävs sju spårvagnar.[34][35] Vid invigningen den 13 december 2020 hade dock inte hela den tänkta personalstyrkan utbildats färdigt, samt att endast fyra av sju spårvagnar hade levererats och trafikerats.

Linje Sträckning Längd (km) Turtäthet högtrafik (vardagar mellan kl 06–09 och 14–18) (antal turer/timme) Turtäthet övrig tid (antal turer/timme)
1 Lund CESS &&&&&&&&&&&&&&05.5000005,5 4-6 3

HållplatserRedigera

Hållplatserna heter: Lund C/Clemenstorget, Universitetssjukhuset, LTH, Ideontorget, Telefonplan, Solbjer, Brunnshögstorget, MAX IV och ESS

KritikRedigera

I idé- och planeringsstadiet möttes projektet av kritik[36] och protester[37][38] bland Lunds invånare. Politiska partier var inte eniga och M[39], FNL, KD, FI, C samt SD var emot bygget av Lunds spårvagn.[40] Under realiseringsfasen översteg projektet sin budget ett antal gånger[41] och utbyggnaden av spårvägen blev slutligen ungefär 130 miljoner dyrare än från början planerat. Slutsumman landade på cirka 900 miljoner,[41] jämfört med 867 miljoner[42] som till en början var budgeterade för utbyggnaden. Därtill hade Region Skåne kostnader på runt 570 miljoner för själva spårvagnarna och en ny depå för dessa.[41]

Problem med rullande materielRedigera

I februari 2021 var ännu inte samtliga sju spårvagnar i trafik som planerat, då det uppstått återkommande problem med hjulplattor. Detta ledde till att alla spårvagnar var ur bruk från 12 februari, och linjen enbart trafikerades av ersättningsbussar.[43][44][45] Den 21 februari 2021 skickades den första av flera boggier till Oslo för svarvning av hjulen.[46] Trafiken kom därefter igång, men med ett begränsat antal spårvagnar. I april 2021 togs den tredje spårvagnen i drift.[47]

BildgalleriRedigera

Se ävenRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

 1. ^ [a b] ”Spårväg i Lund”. Arkiverad från originalet den 12 december 2020. https://web.archive.org/web/20201212153952/https://sparvaglund.se/. Läst 8 juni 2019. 
 2. ^ [a b] ”Stadstrafik | Skånetrafiken”. skanetrafiken.varumarkesmanual.se. https://skanetrafiken.varumarkesmanual.se/sv/fordon-och-trafik/stadstrafik. Läst 7 januari 2021. 
 3. ^ Se källbelagd lista i Spårväg i Sverige
 4. ^ Lundalänken - en genväg för kollektivtrafiken
 5. ^ Spårvägsplaner i Lund
 6. ^ ”Igångsättningsbeslutet fattat - byggstart 2016”. Spårväg Lund C – ESS. Lunds kommun. Arkiverad från originalet den 22 december 2015. https://web.archive.org/web/20151222114722/http://www.sparvaglund.se/sv/Folj-processen/Nyheter/Igangsattningsbeslutet-fattat-byggstart-2016/. Läst 22 december 2015. 
 7. ^ ”Spårvägen börjar byggas i februari”. Sydsvenskan. 18 januari 2017. http://www.sydsvenskan.se/2017-01-18/sparvagen-borjar-byggas-i-februari. Läst 19 januari 2017. 
 8. ^ Partneringavtalet undertecknat Arkiverad 19 september 2016 hämtat från the Wayback Machine.
 9. ^ ”Spårväg Lund C till ESS”. Lunds kommun. 9 januari 2023. https://lund.se/stadsutveckling-och-trafik/kollektivtrafik/sparvag-lund-c-till-ess. Läst 17 februari 2023. 
 10. ^ ”Notan skrivs upp igen – så här mycket kostar spårvägen”. Sydsvenskan. 10 december 2019. https://www.sydsvenskan.se/2019-12-10/sa-har-mycket-kostar-sparvagsbygget-ny-fordyring. Läst 30 december 2019. 
 11. ^ ”Spårvagnar i centrum redan 2014”. Sydsvenskan. https://www.sydsvenskan.se/2010-09-01/sparvagnar-i-centrum-redan-2014. Läst 2 december 2020. 
 12. ^ ”Spårvagnslinjen blir längre och längre”. Sydsvenskan. https://www.sydsvenskan.se/2010-09-09/sparvagnslinjen-blir-langre-och-langre. Läst 2 december 2020. 
 13. ^ ”Idé: Låt Sandby gå före Dalby”. Sydsvenskan. https://www.sydsvenskan.se/2013-09-08/ide-lat-sandby-ga-fore-dalby. Läst 14 november 2020. 
 14. ^ ”Sammanfattning av översiktsplanen 2018”. Lunds kommun. Arkiverad från originalet den 1 december 2020. https://web.archive.org/web/20201201055626/https://lund.se/trafik--stadsplanering/oversiktsplan/sammanfattning-av-oversiktsplanen-2018/. Läst 2 december 2020. 
 15. ^ ”Då invigs spårvägen – med fest och gratis resande”. Sydsvenskan. https://www.sydsvenskan.se/2020-07-02/da-invigs-sparvagen-med-fest-och-gratis-resande. Läst 7 januari 2021. 
 16. ^ ”Spårvägsinvigningen blir digital”. Sydsvenskan. https://www.sydsvenskan.se/2020-11-18/sparvagsinvigningen-blir-digital. Läst 7 januari 2021. 
 17. ^ Lunds kommun (21 februari 2019). ”Spårvägens kontaktledningsstolpar är på väg”. Lunds kommun. Arkiverad från originalet den 22 september 2020. https://web.archive.org/web/20200922232316/https://sparvaglund.se/aktuellt/2019/sparvagens-kontaktledningsstolpar-ar-pa-vag/. Läst 16 augusti 2020. 
 18. ^ ”Spårvagnsdepån försenas – trafikstart skjuts upp”. Sydsvenskan. 10 oktober 2019. https://www.sydsvenskan.se/2019-10-10/sparvagnsdepan-forsenas-trafikstart-skjuts-upp. Läst 30 december 2019. 
 19. ^ ”CAF HAS ITS HEADQUARTERS AT BEASAIN, THE COMPANY'S BIRTHPLACE”. CAF. https://www.caf.net/en/compania/instalaciones.php?opt=plantas-de-fabricacion. Läst 7 januari 2021. 
 20. ^ ”Så heter spårvagnarna - sparvaglund”. Spårväg Lund C-ESS. Arkiverad från originalet den 9 januari 2021. https://web.archive.org/web/20210109211821/https://sparvaglund.se/fordon-depa/sa-heter-sparvagnarna/. Läst 7 januari 2021. 
 21. ^ Åsa-Hanna, Lunds första spårvagn, rullar snart ut ur fabriken i Sydsvenskan den 21 december 2019
 22. ^ Sfinxen är på spåret på www.sparvaglund.se den 22 mars 2019”. Arkiverad från originalet den 20 september 2020. https://web.archive.org/web/20200920110954/https://sparvaglund.se/aktuellt/2019/sfinxen-ar-pa-sparet/. Läst 20 maj 2020. 
 23. ^ Första spårvagnen i Lund på väg – här är alla tågnamnen i Aftonbladet den 22 december 2019
 24. ^ Första spårvagnen ankommer
 25. ^ ”Spårvagn från 1907 hjälper gröngölingarna i Lund med inkörningen”. Sydsvenskan. https://www.sydsvenskan.se/2020-08-01/hundraaringen-fran-arlov-vantar-pa-sfinxen. Läst 7 januari 2021. 
 26. ^ ”Här rullar spårvagnen ut på sin premiärtur i Lund”. Sydsvenskan. https://www.sydsvenskan.se/2020-08-17/live-har-rullar-sparvagnen-ut-pa-sin-premiartur-i-lund. Läst 7 januari 2021. 
 27. ^ [a b] ”Nu invigs spårvägen i Lund | Järnvägar” (på amerikansk engelska). https://jarnvagar.nu/project/nu-invigs-sparvagen-i-lund/. Läst 14 december 2020. 
 28. ^ ”Glest mellan spårvagnarna första månaderna – och ingen trafik på sena kvällar”. Sydsvenskan. https://www.sydsvenskan.se/2020-12-08/glest-mellan-sparvagnarna-forsta-manaderna-och-ingen-trafik. Läst 14 december 2020. 
 29. ^ ”Skånetrafiken: Lundapolitiker sabbade spårvägsförhandlingar”. Sydsvenskan. https://www.sydsvenskan.se/2022-03-10/skanetrafiken-lundapolitiker-sabbade-sparvagsforhandlingar. Läst 25 juni 2022. 
 30. ^ ”Klart hur Lunds spårvagnar ska se ut inuti”. Sydsvenskan. https://www.sydsvenskan.se/2019-04-15/sa-ska-lunds-sparvagnar-se-ut-inuti. Läst 7 januari 2021. 
 31. ^ ”Spårvägens vindskydd fylls med teknik”. Sydsvenskan. https://www.sydsvenskan.se/2019-07-09/slipp-frysa-nar-du-laddar-mobilen-pa-nya-stationen. Läst 7 januari 2021. 
 32. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 13 augusti 2020. https://web.archive.org/web/20200813002457/https://sparvaglund.se/fordon-depa/lunds-sparvagnar/. Läst 7 augusti 2020. 
 33. ^ ””Lundaborna tror inte att det kommer någon spårvagn””. Sydsvenskan. https://www.sydsvenskan.se/2020-09-25/lundaborna-tror-inte-att-det-kommer-nagon-sparvagn. Läst 7 januari 2021. 
 34. ^ Spanskt företag ska bygga Lunds spårvagnar på www.jarnvagsnyheter.se den 10 juni 2018”. Arkiverad från originalet den 7 augusti 2018. https://web.archive.org/web/20180807001625/https://www.jarnvagsnyheter.se/20180626/7821/spanskt-foretag-ska-bygga-lunds-sparvagnar. Läst 6 augusti 2018. 
 35. ^ Tilldelningsbeslut om spårvagnar i Lund
 36. ^ ””Hård kritik mot spårvägsplaner i Lund””. Buss Magasinet. https://www.bussmagasinet.se/2014/03/hard-kritik-mot-sparvagsplaner-i-lund-elbuss-ar-framtiden/. Läst 12 februari 2021. 
 37. ^ ””Protesterna mot Lunds spårväg fortsätter””. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/protesterna-mot-lunds-sparvag-fortsatter. Läst 12 februari 2021. 
 38. ^ ””Frågan om spårvagn delar Lund””. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/artikel/5527919. Läst 12 februari 2021. 
 39. ^ ””Pressmeddelande: Med spårvagnsbeslutet växlar Region Skåne in på fel spår””. Mynewsdesk. Arkiverad från originalet den 12 februari 2021. https://web.archive.org/web/20210212092204/https://www.mynewsdesk.com/se/moderaterna-i-skane/pressreleases/med-spaarvagnsbeslutet-vaexlar-region-skaane-in-paa-fel-spaar-1447362. Läst 12 februari 2021. 
 40. ^ ””Klart för spårvagn i Lund””. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/klart-for-sparvagn-i-lund. Läst 12 februari 2021. 
 41. ^ [a b c] ””Så här mycket kostar spårvägsbygget – ny fördyring””. Sydsvenskan. Arkiverad från originalet den 12 februari 2021. https://web.archive.org/web/20210212083517/https://www.sydsvenskan.se/2019-12-10/sa-har-mycket-kostar-sparvagsbygget-ny-fordyring. Läst 12 februari 2021. 
 42. ^ ””Spårvägsbudget på 867 miljoner klubbad i Lund””. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/sparvagnsbudgeten-klubbad-i-lund. Läst 12 februari 2021. 
 43. ^ ””Trots känt spårvagnsproblem – Lund saknar rätt verktyg””. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/lunds-sparvagnar-ska-skickas-utomlands-kan-inte-repareras-i-sverige. Läst 12 februari 2021. 
 44. ^ ””Spårvagnarna i Lund står stilla – alla är trasiga””. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/alla-sparvagnar-i-lund-ar-trasiga. Läst 12 februari 2021. 
 45. ^ ””Spårvagnarna står stilla””. Skånska Dagbladet. https://www.skd.se/2021/02/08/sparvagnarna-star-stilla/. Läst 12 februari 2021. 
 46. ^ ”Två veckor senare: Inga svar, ingen svarv och lika många spårvagnar står still”. Sydsvenskan. https://www.sydsvenskan.se/2021-02-21/tva-veckor-senare-inga-svar-ingen-svarv-och-lika-manga. Läst 24 februari 2021. 
 47. ^ Eskil Fagerström (8 april 2021). ”Tredje spårvagn snart i trafik – men ännu ingen förklaring till hjulproblemen”. sydsvenskan. https://www.sydsvenskan.se/2021-04-08/tredje-sparvagn-snart-i-trafik-men-annu-ingen-forklaring. Läst 21 april 2021. 

Externa länkarRedigera