Öppna huvudmenyn
Dubbelledbuss på linje 16 vid Kapellplatsen

Utöver den vanliga stadsbusstrafiken i Göteborg finns åtta stombusslinjer, numrerade 16, 17, 18, 19, 25, 50, 52 och 60.

BeskrivningRedigera

Stombussarna är tänkta att likna spårvagnarna till sin funktion. Turtätheten, inredningen, liksom att påstigning får göras i alla dörrar följer principerna från spårvagnstrafiken. Påstigning i alla dörrar utökades senare till att även gälla den vanliga stadsbusstrafiken i Göteborg.[1] Dessutom finns de inritade på spårvagnskartan på alla hållplatser. Stombusslinjerna berör till stor del områden som ligger utanför spårvägsnätet, särskilt nära deras ändpunkter, men samtliga passerar centrum, vilket övriga busslinjer gör bara i liten utsträckning.

Stombussarna infördes i januari 2003.[2] Avsikten var att uppmärksamma och höja statusen på de linjer som blir stombusslinjer, och förhoppning om att resandet därigenom skall öka. Sträckan mellan Lindholmen och Göteborgs centrum på linje 16 har blivit mycket populär, eftersom många arbetar eller studerar där. Linje 16 körs delvis med dubbelledbussar, alltså bussar som är extra långa och med två leder. I högtrafik finns extraturer mellan Lindholmen och centrum, som går tomma åt ena hållet utan stopp.

UtvecklingRedigera

Linje 16 infördes 2003 och ersatte tidigare linje 19 mellan EketrägatanHisingen och Brunnsparken, men är en ny linje mellan Brunnsparken och Högsbohöjd i sydväst. Linje 17 följer linje 34:s tidigare sträckning mellan Tuve, också på Hisingen, och Östra Sjukhuset, via centralstationen, men har något färre hållplatser.

Linjerna 18 och 19 tillkom hösten 2007. Dessa går delvis samma väg, mellan Körkarlens Gata i Backa och Brunnsparken. I Backa fortsätter dock de flesta turer på linje 18 via Backatorp till Skälltorpsvägen. I södra delen av sträckan kör linjerna efter Brunnsparken olika vägar till Johanneberg. Mellan Brunnsbotorget och Hjalmar Brantingsplatsen trafikerar både linje 18 och 19 Lundbyleden, som är motorväg. Här var det dock ofta köer, vilket gör att linjerna ofta körde en omväg utanför motorvägen, men i september 2008 hade dock ytterligare ett körfält byggts på Lundbyleden vid Brunnsbo, vilket gjort det lättare för stombussarna att välja denna väg.[3]

I december 2012 tillkom fyra nya stombusslinjer, nämligen linje 25, 50, 52 och 60. Linje 50 och 60 var vanliga busslinjer på samma sträckor innan dess, medan linjerna 25 och 52 var komponerade av olika linjer. Det (innan Västlänken byggts) snabbaste sättet att resa från Mölndals och Kungsbacka kommuner till Sahlgrenska, är via buss eller pendeltåg till Mölndal och byte till linje 25, som före 2012 bland andra hade GL-numret 751 på denna sträcka. Linje 50 har en sträcka på 7 km utan stopp mellan Beryllgatan och Järnvågen.

LinjesträckningarRedigera

KällorRedigera

  1. ^ Västtrafik (14 mars 2011) Påstigning i alla dörrar på Göteborgs bussar (Web archive)
  2. ^ Öppen visering på busstrafiken i Göteborg 2010” (på svenska). My News Desk. 26 juni 2009. http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/oeppen-visering-paa-busstrafiken-i-goeteborg-2010-304914. Läst 12 november 2018. 
  3. ^ Vägverket (22 februari 2008) E6.21, Brunnsbomotet, nytt körfält webarchive kopia på död länk

Externa länkarRedigera