Stig Löfgren (militär)

svensk generallöjtnant och militärbefälhavare

Stig Albert Lorentz Löfgren, född 7 januari 1912 i Ljusnarsbergs församling, Örebro län, död 28 april 1998 i Täby, Stockholms län, var en svensk militär.

Stig Löfgren år 1967.

Löfgren blev fänrik 1933 och löjtnant 1937 vid Wendes artilleriregemente. Han befordrades till kapten 1941 och major 1951. År 1953 övergick Löfgren till generalstabskåren, där han blev överstelöjtnant 1955. Han var avdelningschef vid försvarsstabens utrikesavdelning 1953–1956 och militärattaché i Washington och Ottawa 1956–1961. Löfgren blev överste 1959 och var chef för Wendes artilleriregemente 1961–1963 och ställföreträdande militärbefälhavare i I. militärområdet 1963–1966. Han befordrades till generalmajor 1966 och var militärbefälhavare i Bergslagens militärområde 1967–1973. Löfgren blev generallöjtnant 1973. Han invaldes som ledamot av Krigsvetenskapsakademien 1951.

BibliografiRedigera

  • Löfgren, Stig; Murray, Malcolm (1949). För Nordens frihet. Synpunkter på ett tidsenligt försvar. Stockholm: Militärlitteraturföreningens Förlag .

KällorRedigera