Attaché är en diplomatisk tjänsteman av lägsta graden i utrikesdepartementet eller vid en beskickning. Det finns även andra arbetsuppgifter där press-, kultur- eller försvarsattachéer används.

Sveriges försvarsattaché i Finland överste Ingemar Adolfsson med biträde.

FörsvarsattachéRedigera

Med försvarsattaché menas en officer placerad vid en diplomatisk beskickning hos en främmande stat med uppgift att följa med denna stats militära förhållanden och meddela hem sina erfarenheter. Det kan även ingå i uppgifterna att stödja den egna försvarsindustrin samt stödja de bilaterala förhållandena de olika ländernas försvarsmakter emellan. En försvarsattaché kan komma ur samtliga försvarsgrenar. Vid större beskickningar har varje försvarsgren sin egen attaché. I dessa fall används termerna militär- eller arméattaché för den som representerar en armé, marinattaché samt flygattaché.

I Sverige tillhör attachéerna Försvarsmakten och hanteras av MUST.

KällorRedigera