Attaché är en diplomatisk tjänsteman av lägsta graden vid en beskickning. Attachéer med särskilda arbetsuppgifter, eller utsända av ett annat departement än ett utrikesministerium, kan ges ett förled; vanligt förekommande befattningar är till exempel försvars-, press- och kulturattaché.

Försvarsattaché redigera

 
Sveriges försvarsattaché i Finland överste Ingemar Adolfsson med biträde.

Med försvarsattaché menas en yrkesofficer placerad vid en diplomatisk beskickning hos den sändande staten med uppgift att följa värdstatens militära förhållanden och rapportera hem sina observationer. Det kan även ingå i uppgifterna att stödja den egna försvarsindustrin samt stödja de bilaterala förhållandena de olika ländernas försvarsmakter emellan.

En försvarsattaché kan komma ur samtliga försvarsgrenar. Vid större beskickningar har olika försvarsgrenar ibland separata attachér vars chef är försvarsattachén. I dessa fall används termerna militär- eller arméattaché för den som representerar en armé, marinattaché för sen som representerar en marin samt flygattaché för den som representerar ett flygvapen.

En attaché i uniform bär vanligen en ägiljett på vänster axel.

I olika länder redigera

Sverige redigera

Sveriges försvarsattachéer tillhör Försvarsmakten och hanteras genom MUST.[1]

USA redigera

USA:s försvarsattachéer sorterar under Defense Intelligence Agency (DIA) och fungerar sedan införandet på 1960-talet som högsta representant i värdlandet för USA:s försvarsdepartement.[2]

Kulturattaché redigera

Huvudartikel: Kulturattaché

Pressattaché redigera

Huvudartikel: Pressattaché

Källor redigera

Noter redigera

Externa länkar redigera

  •   Wikimedia Commons har media som rör attaché.