En skyddsmask,[1] tidigare benämnd gasmask[2] (ibland också benämnt "andningsskydd"[3]) är en ansiktsmask som skyddar andningsvägar och ögon mot giftiga gaser och skadliga partiklar i aerosolform. Skyddsmasker används huvudsakligen inom den militära sektorn men används bland annat även inom den kemiska industrin, vid brandbekämpning och inom polisen.

Soldat under första världskriget med skyddmask (dåtidens benämning gasmask - filtret bärs i väskan).

En skyddsmask täcker normalt hela ansiktet, en så kallad helmask,[4] och har en åtsittande form för att skydda ögon, näsa och mun från ovannämnda faror. Det finns dock även skyddsmasker som täcker halva ansiktet, en så kallad halvmask,[5] som enbart skyddar näsa och mun. Dessa är till för att användas i kombination med skyddsglasögon för att skydda ögon. För att skapa säker andning låter man inandningsluften gå igenom luftfilter för att filtrera bort allt som annars skulle skada individen vid inandning.

Det moderna konceptet av skyddsmasker utvecklades ursprungligen som ett svar mot den gaskrigföring som fördes under första världskriget men maskens roll har sedan dess utökats som skydd mot mer än bara gas. Därför används skyddsmasker inte enbart militärt idag, utan även inom andra områden som innehåller farliga andningsmiljöer, till exempel arbeten i starkt kontaminerade miljöer. På grund av maskens åtsittande form fungerar den även som stänkskydd mot giftiga substanser.

Militärt är skyddsmasken fortfarande i modern tid en viktigt del av den enskilde soldatens utrustning. Trots att majoriteten av världens länder (ej Egypten, Nordkorea och Sydsudan) har skrivit under konventionen om förbud mot kemiska vapen så ser man fortfarande kemiska vapen som ett hot. Bortom detta är skyddsmasker även användbara mot andra faror i krigssituationer, till exempel bränder, rökridåer och tårgas, samt farliga ämnen ej utspridda i militärt syfte.

Benämning och definitionRedigera

Andningsskydd
Andningsmask
Skyddsmask

Det finns diverse namn och benämningar för skyddsmasker och många namn gränsar även över till andra typer av skyddande ansiktsmasker i vardagligt tal, vilket i sin tur lägger en gråzon över definitionen av en skyddsmask.

Till exempel finns det så kallade "andningsskydd", vilka fungerar som en skyddsmask i att de filtrerar luften som andas in, men skiljer sig i att de är de engångsapparater som ska slängas efter användning. De är primärt även utformade som halvmasker och skyddar därför inte ögonen. Lufttillförseln än även mycket låg och de rekommenderas inte för stängda utrymmen.

Sedan finns det så kallade "andningsmasker"[6] (ibland även kallade andningsskydd),[7] vilka ej liknar ovan nämnd mask. Andningsmasker liknar skyddsmasker i utformning då de oftast täcker hela ansiktet, men skiljer sig i att de inte filtrerar luften som andas in, utan istället förser användaren med syre från ett luftpaket (alternativt kallat flaskpaket) som sitter på användarens rygg.[8] Andningsmasker fungerar därför inte som eget system utan tillhör större system kallade andningsapparater (exempeltyper: tryckluftsapparat, syrgasapparat), vilka innehåller mask, syreförråd och syretillförsel.[8] Andningsmasker förknippas normalt med lättdykare, rökdykare och kemdykare.

TjänstebenämningRedigera

I Sverige inom tjänstejobb som polis, räddningstjänst, militär etc. benämns dessa masker som skyddsmask. Skyddsmasker för civila kallas militärt för folkskyddsmask[9].

Skyddsmasker har dock tidigare formellt benämnts som gasmask och kallades så på grund av maskens dåvarande primära uppgift, att skydda användaren mot stridsgas. Stridsgas var ett stort hot under första världskriget och står som grund till utvecklingen av masken. Dock fick masken snabbt ett större användningsområde som skydd mot rök och andra luftburna kemiska vapen, vilket ledde till att den svenska militären under början av kalla kriget ändrade benämningen från gasmask till skyddsmask. Den första militära masken att gå i bruk med beteckningen skyddsmask var Skyddsmask m/51.

CivilbenämningRedigera

Inom civilt bruk kallas normalt skyddsmasker för gasmask efter engelskans "gas mask". Dock brukar detta mest klassas som folkmun då man civilt använder dessa masker som skydd mot skadliga luftburna partiklar och inte mot gas. Civilt brukar skyddsmasker säljas under namnet andningsskydd.[10]

FunktionRedigera

 
Skyddsmask av modell skyddsmask 90. Luftfiltret sitter till höger med utandningsventilen framtill på masken. Luften leds in i ögonvrån för att motverka imma på glaset.

Skyddsmasker håller inandningsluften ren med hjälp av ett luftfilter. Detta luftfilter sitter oftast i en eller flera externa moduler på masken och brukar se ut som burkar. Dessa är borttagbara för rengöring eller utbyte av filter och sitter oftast på sidan eller frontalt på skyddsmasken. Dessa "modulerna" går att öppna (oftast som en burk genom att skruva av ett lock) för att komma åt själva filtren. Efter att inandningsluften filtrerats leds den igenom maskens ögonvrå för att motverka imma eller kondens på glaset innan den leds till näsa eller mun för andning. Vid utandning leds luften till en andningsventil och trycks ut ur masken. Andningsventilen sitter oftast framför munnen på masken.

Skyddsmasken kan skydda mot olika ämnen beroende på val av filter. I militära sammanhang är det vanligaste att man vill skydda soldater mot kemiska och biologiska stridsmedel. Relativt inerta gaser av låg molekylvikt, såsom kolmonoxid, och gaser i mycket hög koncentration, såsom klorgas vid stora läckage, kan vara svåra eller omöjliga att filtrera bort. I dess fall när filter inte längre är dugliga används istället de ovan nämnda andningsmaskerna som då är kopplade till en luftreservoar och undviker filtrering. Vid dessa fall använder man även skydd mot gift som tar sig in genom huden och detta består av en helskyddsdräkt med egen luftförsörjning som kallas kemdykardräkt inom räddningstjänsten.

I SverigeRedigera

FörsvarsmaktenRedigera

Inom svenska Försvarsmakten används numera enbart termen skyddsmask, ej gasmask. Försvarsmakten använder sig numera av Skyddsmask 90,[11] som från mitten av 1990-talet ersatte den tidigare Skyddsmask m/51 från 1950-talet, som i sin tur ersatte Gasmask m/31 (Gasmask m/31-36 med väskfiltret ersatt av ett maskfilter, och Gasmask m/31-62 med nyare ventilhus och modernare filter), som i sin tur ersatte Gasmask m/23 som var armens första gasmask.

Skyddsmask 90 väger 440 gram och finns i tre storlekar. Till masken används NBC Filter 381 som väger 280 gram och tillsammans med masken ges ett skydd mot nukleära, biologiska och kemiska stridsmedel.

BefolkningsskyddRedigera

Sverige lade under kalla kriget upp stora förråd av gasmasker, från slutet av 1960-talet skyddsmasker och skyddskläder för civilbefolkningen. Riksdagen beslutade 1982 att hela befolkningen i händelse av krig, skulle kunna erbjudas skydd mot ABC-verkan. Dessa "folkskyddsmasker" (Folkskyddsmask typ 33B, som 1972 hade ersatt Folkgasmask 32) tillverkades av Forsheda AB i över sju miljoner exemplar tillsammans med skyddsjackor och skyddsväskor. Den del av befolkningen som inte fick skydd härigenom ansågs erhålla det genom försvarsmaktens försorg. För barn fanns det speciella kläder och även skydd som var anpassade för barnvagnar. 1994 när det kalla kriget var slut upphörde nytillverkningen av andningsskydd.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

 1. ^ ”Skyddsmask m/51”. Arkiverad från originalet den 18 augusti 2019. https://web.archive.org/web/20190818002705/https://digitaltmuseum.se/011024113454/skyddsmask. Läst 17 augusti 2019. 
 2. ^ ”Gasmask m/23”. Arkiverad från originalet den 18 augusti 2019. https://web.archive.org/web/20190818002713/https://digitaltmuseum.se/011024816993/gasmask. Läst 17 augusti 2019. 
 3. ^ Grolls kategori för skyddsmasker.”. Arkiverad från originalet den 18 augusti 2019. https://web.archive.org/web/20190818002709/https://www.grolls.se/produktsortiment/personligt-skydd/andningsskydd.html. Läst 18 augusti 2019. 
 4. ^ Grolls beskrivning av en helmask.”. Arkiverad från originalet den 18 augusti 2019. https://web.archive.org/web/20190818002714/https://www.grolls.se/produktsortiment/personligt-skydd/andningsskydd/helmask.html. Läst 18 augusti 2019. 
 5. ^ Grolls beskrivning av en halvmask.”. Arkiverad från originalet den 18 augusti 2019. https://web.archive.org/web/20190818002710/https://www.grolls.se/produktsortiment/personligt-skydd/andningsskydd/halvmask.html. Läst 18 augusti 2019. 
 6. ^ ”Räddningstjänstens rekryteringsprocess: Sökövning med luftpaket och "andningsmask" (klaustrofobitest)”. Arkiverad från originalet den 18 augusti 2019. https://web.archive.org/web/20190818002712/http://www.dalamitt.se/se/brandman2019. Läst 17 augusti 2019. 
 7. ^ ”Räddningstjänstens klaustrofobitest: praktisk övning med "andningsskydd".”. Arkiverad från originalet den 18 augusti 2019. https://web.archive.org/web/20190818002710/http://www.dalamitt.se/se/fystester-for-att-bli-brandman/fystester-vid-visstidsanstallning-heltid__424. Läst 18 augusti 2019. 
 8. ^ [a b] ”Rök- och kemdykning, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och kemdykning, samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna”. https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/rok-och-kemdykning-foreskrifter-afs2007-7.pdf. Läst 17 november 2020. 
 9. ^ ”Folkskyddsmask typ 33”. Arkiverad från originalet den 18 augusti 2019. https://web.archive.org/web/20190818002707/https://digitaltmuseum.se/011024452153/skyddsmask. Läst 17 augusti 2019. 
 10. ^ ”Skyddsmask såld under benämningen andningsskydd.”. Arkiverad från originalet den 18 augusti 2019. https://web.archive.org/web/20190818002714/https://www.grolls.se/andningsskydd-sundstrms-helmask-sr-200ak-011212.html. Läst 18 augusti 2019. 
 11. ^ Försvarsmakten: CBRN-materiel: Skyddsmask 90 Arkiverad 1 mars 2009 hämtat från the Wayback Machine., läst 7 april 2009

Externa länkarRedigera

Se ävenRedigera