Skyddsglasögon, är till för att skydda ögonen vid arbete med risk för stänk eller smuts som kan skada ögonen till exempel svetsning, hantering av skadliga vätskor eller höga hastigheter.

Svetsglasögon och skyddshjälm
Skyddsglasögon för cyklister

Tillverkare av skyddsglasögon är bland annat UVEX.

Se även redigera