Ansiktsmask

lösansikte
Romerska teatermasker från omkring år 100 f.Kr.

En mask är ett lösansikte som täcker ansiktet eller del av ansiktet. Syftet kan vara att dölja sin identitet, skrämma andra eller på något sätt karakterisera bäraren. Den kan vara gjord av tyg eller målad papp eller trä , med utformad näsa och hål för ögon och mun. En halvmask kan vara ett tygstycke hängande löst ned över mun och haka

Ansiktsmask används i olika sammanhang. Hos naturfolk används masker med religiös eller ceremoniell funktion och inom teaterns historia spelar ansiktsmasken en mycket viktig roll. Under 1600- 1700-talen var det vanligt att damer i sällskapslivet bar mask för att skydda sin hy. Detta övergavs när sminket blev modernt, men masker används fortfarande bland annat vid maskeradbaler. I den kriminella världen bär man ofta halvmask vid till exempel överfall och bankrån.

Det finns dessutom ansiktsmasker för en rad olika ändamål, såsom till exempel dödsmask, gasmask, slaktmask, dykmask. För skydd av ansiktet i olika sporter, till exempel fäktning, fäktmask, och ishockey bärs särskilt utfomade ansiktsmasker.

Inom arkitekturen är maskaron ett reliefornament i form av ett stiliserat grinande ansikte som flyter samman med en omgivande ornamentering.

Se ävenRedigera

KällorRedigera