Ventil

apparat som styr eller begränsar flödet av en gas eller vätska

Ventil, gemenligen kallat kran, är anordning som används för att reglera öppningsarean i ett fluidsystem (gas eller vätska) för att vid en avgränsad punkt i exempelvis ett rörsystem kunna öppna helt, stänga helt eller reglera ett tryckfall och därmed flödet i den strömmande fluiden. Olika branscher använder ofta olika benämningar på principiellt samma ventiltyper. Ventiler med speciella benämningar är alltid sammansatta konstruktioner av grundläggande ventiltyper, verksamma tryckareor, mekaniska fjädrar och fasta eller variabla strypningar.

Ventil
För ett runt eller ovalt mindre fönster eller ventil i ett fartyg, se fönsterventil.

I fyrtaktsmotorer används ventiler för att reglera gasflödet. De benämns då insugs- respektive avgasventiler och är en form av tallriksventil.

VentiltyperRedigera

 
Vattenventiler
De orangegula beläggningarna är ett resultat av bimetallkorrosion, när metaller av olika slag möts i fuktig miljö.

Se ävenRedigera