Folkmun används i uttrycket "i folkmun", som är ett idiomatiskt uttryck i svenska språket. Om en sak eller ting heter något "i folkmun" menas att det är det som vanligt folk kallar saken eller tinget. Uttrycket används främst när det officiella namnet och den vanligaste benämningen skiljer sig åt, exempelvis anglicismen "missil", jämte den formella termen "robot".

Folkmun kan liknas med slanguttryck, men skiljer sig i att användare av "folkmun" ofta är omedveten om att denna uttrycker sig ickeformellt, jämte slang, där användaren ofta är medveten att denna uttrycker sig med slang.

Se även

redigera

Källor

redigera

Externa länkar

redigera