Kontamination är även ett begrepp inom grammatiken, se kontamination (grammatik).

Kontamination eller kontaminering betyder helt enkelt att någonting har blivit förorenat, utsatt för något främmande på ett sådant sätt att detta inte kan rättas till. Det är alltså fråga om en för ändamålet mer problematisk händelse än vanlig nedsmutsning. Ordet kommer av latinets contaminare som betyder befläcka. Ordet kontamination säger ingenting om det främmande ämnets eventuella giftighet eller farlighet. Ordet används i samband med radioaktivitet samt i samband med kemiska, bakteriologiska och medicinska analyser.

Kontamination på en agarplatta.

Motsatsen är dekontaminering (eller dekontamination), alltså rengöring från en förorening.

Externa länkar redigera