Öppna huvudmenyn

Skånska gruppen (SSK) är en svensk utbildningsgrupp inom Hemvärnet som verkat i olika former sedan 1998. Förbandsledningen är förlagd i Revinge garnison i Revingehed.

Skånska gruppen
(SSK)
Skånska gruppen vapen.svg
Vapensköld för Skånska gruppen tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namnSkånska gruppen
Datum1998–
LojalitetFörsvarsmakten
FörsvarsgrenArmén
TypHemvärnet
RollUtbildning och administration
StorlekUtbildningsgrupp [a]
Del avSödra skånska regementet [b]
HögkvarterRevinge garnison
FörläggningsortRevinge, Helsingborg, Malmö, Rinkaby
FärgerGult och rött          
Marsch"Souvenir-Marsch" (Zikoff) [c]
WebbplatsOfficiell webbsida
Befälhavare
FörbandschefMajor LET Andersson
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
Truppslagstecken m/46-60Truppslagstecken M46-60 för Hemvärnet.jpg
Soldater ur 462. hemvärnsinsatskompaniet.

HistoriaRedigera

Södra skånska gruppen bildades den 1 januari 1998 som en försvarsområdesgrupp i samband med att Södra skånska regementet (P 7/Fo 11) avvecklades den 31 december 1997, och dess försvarsområdesstab uppgick i Skånes försvarsområde (Fo 14). Detta i samband med att antalet försvarsområden reducerades genom försvarsbeslutet 1996, samt att försvarsområdena skulle följa den geografiska länsindelningen.[2]

Som ett led i försvarsbeslutet 2000 avvecklades försvars- och militärområdena den 30 juni 2000 och från och med den 1 juli 2000 organiserades i dess ställe Militärdistrikt. Därmed avvecklades bland annat Skånes försvarsområde (Fo 14). De nya militärdistrikten motsvarade geografiskt sett de gamla militärområdena. Den stora skillnaden var att militärdistrikten var den lägsta nivån där chefen var territoriellt ansvarig. Inom militärdistrikten organiserades militärdistriktsgrupper, i regel en för varje län. I Skåne län organiserades den 1 juli 2000 Skånska dragongruppen och Södra skånska gruppen som militärdistriktsgrupper, vilka i sin tur underställdes Södra militärdistriktet (MD S). Södra skånska gruppen var dock sedan 1998 organiserad som en försvarsområdesgrupp inom Skånes försvarsområde, därav tillkom endast Skånska dragongruppen som ny förbandsenhet inom länet.

Inför försvarsbeslutet 2004 föreslog regeringen för riksdagen, efter förslag från Försvarsmakten, att reducera antalet militärdistriktsgrupper. Då det enligt Försvarsmakten skulle organiseras färre hemvärnsförband, men bättre utbildade och uppfyllda förband. Försvarsbeslutet innebar bland annat att Skånska dragongruppen skulle upplösas och avvecklas den 31 december 2004. Från och med 1 januari 2005 övergick verksamheten till en avvecklingsorganisation, fram till att avvecklingen skulle vara slutförd senast den 30 juni 2006. Avvecklingsorganisationen upplöstes i sin tur den 30 juni 2005, då avvecklingen av förbandet var slutförd. Gruppens hemvärnsbataljoner, tillsammans med övriga frivilliga försvarsorganisationer inom nordöstra länet, överfördes den 1 juli 2005 till Södra skånska gruppen som antog det nya namnet Skånska gruppen.[3]

Den 2 juni 2005 presenterade regeringen sin proposition (2004/05:160) gällande en avveckling av militärdistriktsorganisationen. I propositionen hänvisades regeringen till att "I det framtida insatsförsvaret och den beslutade insatsorganisationen finns det inte längre krav på eller behov av regional eller territoriell ledning som motiverar en särskild ledningsorganisation". Därmed ansåg regeringen att militärdistriktsorganisationen kunde avvecklas, något som Försvarsmakten även i en framställan till regeringen den 7 mars 2005 föreslagit. I dess ställe skulle fyra ledningsgrupper för säkerhetstjänst och samverkan inrättas, där ledningsgrupperna lokaliserade till Boden, Stockholm, Göteborg och Malmö.[4] Den 16 november 2005 antog riksdagen regeringens proposition, därmed beslutades att militärdistriktsorganisationen skulle upplösas och avvecklas den 31 december 2005. Vilket innebar att militärdistriktsgrupperna omorganiserades till utbildningsgrupper och underställdes ett utbildningsförband. Detta medförde att Skånska gruppen överfördes från Södra militärdistriktet (MD S) till att bli en enhet inom Södra skånska regementet (P 7) från och med den 1 januari 2006.

VerksamhetRedigera

Chefen Skånska gruppen är direkt underställd chefen Södra skånska regementet (P 7) vad gäller produktionsledning av hemvärnsförbanden samt insatsledning i Skåne län. Insatser, såväl i fred som under kris och krig, leds av Militärregion Syd (MR S). Skånska gruppen nuvarande uppgifter är att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden i länet. Gruppen skall vidare stödja frivilliga försvarsorganisationer samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt. I gruppen ingår även ett Hemvärnsunderrättelsekompani med spaning och underrättelseinhämtning som uppgift, men detta förband är en nationell resurs som kan användas i hela landet och är därmed inte enbart bundet till Skåne.

Ingående enheterRedigera

Skånska gruppen administrerar och utbildar sedan 1 januari 2012 fyra hemvärnsbataljoner, Södra skånska bataljonen (46. hemvärnsbataljonen), Malmöhusbataljonen (47. hemvärnsbataljonen), Skånska dragonbataljonen (48. hemvärnsbataljonen), och Norra skånska bataljonen (49. hemvärnsbataljonen). Bataljonerna förfogar över ett antal olika fordon, bland andra Bandvagn 206, Terrängbil 11, 13 och 20 samt Personbil 8.[5]

Södra skånska bataljonenRedigera

Södra skånska bataljonen eller 46. hemvärnsbataljonen, utgörs av ett antal skyttekompanier samt två musikkårer, Hemvärnetsmusikkår Ystad och Hemvärnetsmusikkår Lund. Det huvudsakliga rekryteringsområdet utgörs av mellersta Skåne samt Österlen. Södra skånska bataljonen är traditionsbärare för Skånska dragonregementet (K 6), som var förlagt i bland annat Ystad.

 • 46. hemvärnsbataljonstaben och ledningsplutonen
 • 461. hemvärnsinsatskompaniet (Insatskompani Björka)
 • 462. hemvärnsinsatskompaniet
 • 463. hemvärnsbevakningskompaniet
 • 464. hemvärnsbevakningskompaniet
 • 465. hemvärnsCBRN-plutonen
 • 466. hemvärnsmusikkåren (Hemvärnets musikkår Ystad)
 • 467. hemvärnsmusikkåren (Hemvärnets musikkår Lund)

MalmöhusbataljonenRedigera

Malmöhusbataljonen eller 47. hemvärnsbataljonen består förutom av ett antal skyttekompanier, en trafikpluton som har till uppgift att leda och dirigera trafik vid exempelvis större militära transporter, rekognoscera färdvägar med mera samt Hemvärnets musikkår Eslöv. Bataljonen har sydvästra Skåne som huvudsakligt upptagningsområde. Malmöhusbataljonen är traditionsbärare för Kronprinsens husarregemente (K 7) och Skånska luftvärnskåren (Lv 4) som båda var förlagda till Malmö.

 • 47. hemvärnsbataljonstaben och ledningsplutonen
 • 471. hemvärnsinsatskompaniet
 • 472. hemvärnsinsatskompaniet
 • 473. hemvärnsbevakningskompani
 • 474. hemvärnsmusikkåren (Hemvärnets Musikkår Eslöv)
 • 475. hemvärnstrafikplutonen

Skånska dragonbataljonenRedigera

Skånska dragonbataljonen eller 48. hemvärnsbataljonen består, förutom av de sedvanliga skyttekompanierna, av ett hemvärnsunderrättelsekompani vars huvuduppgifter är ytövervakning och spaning och är en spaningsresurs för inhämtning av fakta för beslutsunderlag. I förbandet finns även en hemvärnsmusikkår.

 • 48. hemvärnsbataljonstaben och ledningsplutonen
 • 481. hemvärnsinsatskompaniet
 • 482. hemvärnsinsatskompaniet
 • 484. hemvärnsbevakningskompaniet
 • 485. hemvärnsunderrättelsekompaniet
 • 487. Ängelholms Hemvärnsmusikkår

Norra skånska bataljonenRedigera

Norra skånska bataljonen eller 49. hemvärnsbataljonen utgörs av ett antal skyttekompanier samt en hemvärnsmusikkår. Bataljonens rekryteringsområde omfattar Kristianstad, Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Perstorp och Bromölla.

 • 49. hemvärnsbataljonstaben och ledningsplutonen
 • 491. hemvärnsinsatskompaniet
 • 492. hemvärnsinsatskompaniet
 • 493. hemvärnsbevakningskompaniet
 • 494. hemvärnsgranatkastatplutonen
 • 495. musikkåren, Hemvärnets musikkår Kristianstad

Förläggningar och övningsplatserRedigera

När gruppen bildades den 1 januari 1998 lokaliserades förbandsledningen till Revinge garnison, där den är grupperad i Tvedörahuset vid Revinge garnison. Inom garnisonen finns även förbandsledningen för Södra skånska regemente och Militärregion Syd. Gruppen är har dock viss verksamhet utlokaliserad till områden där bataljonerna är verksamma, vilka är till bataljonernas stabsplatser i Berga i Helsingborg, Husie i Malmö samt Rinkaby skjutfält.

Heraldik och traditionerRedigera

Till skillnad mot andra militärdistriktsgrupper som bildades vid samma tid, ärvde inte Södra skånska gruppen några traditioner, utan kom inledningsvis att dela traditioner med Södra skånska brigaden (MekB 7), och från 2000 med Södra skånska regementet. Sedan 2005 är Skånska gruppen är genom Skånska dragonbataljonen arvtagare och traditionsbärare för Skånska dragonregementet (P 2/Fo 14) och Skånska dragonbrigaden (MekB 8). Sedan 1 juli 2012 har traditionsarvet vid utbildningsgrupperna inom Försvarsmakten övertagits av hemvärnsbataljonerna. I regel för hemvärnsbataljoner ett traditionsarv från ett upplöst och avvecklat infanteriförband. Gällande hemvärnsbataljonerna i Stockholm och Skåne så finns det inga sådana förband som ger en en naturlig traditionsanknytning.[6] Dock har det i Skåne löst genom att Södra skånska bataljonen är traditionsbärare för Skånska dragonregementet (K 6), Malmöhusbataljonen är traditionsbärare för Kronprinsens husarregemente (K 7) och Skånska luftvärnskåren (Lv 4).

FörbandscheferRedigera

 • 1998–2000: Överstelöjtnant Kjell Persson
 • 2000–2006: Överstelöjtnant Tomas Kryhl
 • 2006–2011: Överstelöjtnant Bo Palm
 • 2011–2016: Överstelöjtnant Ove Tirud
 • 2016–2018: Major Stig Kryhl
 • 2018–20xx: Major LET Andersson

Namn och förläggningRedigera

Namn
Södra skånska gruppen 1998-01-01 2005-06-30
Skånska gruppen 2005-07-01
Beteckningar
okänt 1998-01-01 2000-06-30
SSK 2000-07-01
Förläggningsorter
Revinge garnison (F) 1998-01-01

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

AnmärkningarRedigera

 1. ^ Åren 1998-2000 var gruppen organiserad som en försvarsområdesgrupp, åren 2000-2005 som en militärdistriktsgrupp, sedan 2006 som en utbildningsgrupp.
 2. ^ Åren 1998-2000 var gruppen underställd chefen för Skånska dragonregementet, åren 2000-2005 chefen för Södra militärdistriktet, sedan 2006 chefen för Södra skånska regementet.
 3. ^ Förbandsmarschen delades med Södra skånska brigaden och från 2000 med Södra skånska regementet. Förbandsmarschen fastställdes den 27 november 2002 i TFG 020006.[1]

NoterRedigera

 1. ^ Sandberg (2007), s. 84
 2. ^ ”Regeringens proposition 1997/98:1D6”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/budgetpropositionen-for-1998_GL031D6. Läst 26 februari 2018. 
 3. ^ ”Regeringens proposition 2004/05:5”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/vart-framtida--forsvar_GS035. Läst 4 mars 2018. 
 4. ^ ”Regeringens proposition 2004/05:160”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/avveckling-av-militardistriktsorganisationen_GS03160. Läst 4 mars 2018. 
 5. ^ ”P 7”. Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/sodra-skanska-regementet-p-7/. Läst 4 mars 2018. 
 6. ^ ”Försvarets traditioner i framtiden”. sfhm.se. Arkiverad från originalet den 29 december 2016. https://web.archive.org/web/20161229032641/http://www.sfhm.se/contentassets/813daef056f04ee79a6cdca825daecdb/traditionsnamnden_bilaga_3_hemvarnsbataljoner_2012-07-01.pdf. Läst 4 mars 2018. 

Tryckta källorRedigera

 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Externa länkarRedigera