SAB:s klassifikationssystem
för svenska folkbibliotek
Huvudklasser
0A0Bok- och biblioteksväsen
BAllmänt och blandat
CReligion
DFilosofi och psykologi
EUppfostran och undervisning
FSpråkvetenskap
GLitteraturvetenskap
HSkönlitteratur
IKonst, musik, teater, film, fotografi
JArkeologi
KHistoria
LBiografi med genealogi
MEtnografi, socialantropologi och etnologi
NGeografi och lokalhistoria
OSamhälls- och rättsvetenskap
PTeknik, industri och kommunikationer
QEkonomi och näringsväsen
RIdrott, lek och spel
SMilitärväsen
TMatematik
UNaturvetenskap
VMedicin
XMusikalier
YMusikinspelningar
ÄTidningar

Allmänna tilläggsbeteckningar

redigera

Geografiska tilläggsbeteckningar (strecktillägg)

redigera

De geografiska tilläggsbeteckningarna i SAB bildas på följande sätt: tilläggsbokstäverna på avd Na--Nt läggs till signaturen genom bindestreck. På avd J, K och M läggs de i stället direkt till huvudsignaturen.

Innehållsliga tilläggsbeteckningar (kolontillägg)

redigera
:a Bibliografi
:b Forskning
:bf Institutioner
:d Teori, Filosofi
:dd Metodlära
:do Psykologi
:f Terminologi
:k Historia, Lärdomshistoria
:oa Sociologi
:oe Juridik
:oi Statistik
:pu Databehandling
:t Matematik och Statistisk metod

Kronologiska tilläggsbeteckningar (punkttillägg)

redigera
.2 Forntiden
.3 Medeltiden
.4 Nya tiden
.46 1800-talet
.5 1900-talet
.51 1914 - 1918 Första världskriget
.52 1918 - 1939 Mellankrigstiden
.54 1939 - 1945 Andra världskriget
.55 1945 -
.58 1980 -
.59 1990 -
.6 2000 -

Tilläggsbeteckningar för innehållslig form (parentestillägg)

redigera
(p) Periodika
(s) Samlingsverk
(t) Tabeller
(u) Urkunder, lagar
(x) Lexikon
(y) Kartor och Bilder
(ya) Kartor
(yb) Bilder

Språkliga tilläggsbeteckningar (likhetsteckentillägg)

redigera

De språkliga tilläggsbeteckningarna används för att ange det klassificerade objektets språk och består av ett likhetstecken och därefter tilläggsbokstäverna på avd. Fb--Få. På avd. H utgår likhetstecknet och tilläggsbeteckningen ansluts direkt till huvudsignaturen.

Tilläggsbeteckningar för medier och målgrupper

redigera

Dessa tilläggsbeteckningar är av tre typer:

Tilläggsbeteckningar för enbart medier, som bildas med snedstreck, tilläggsbeteckningar för enbart målgrupper, som bildas med kommatecken eller ställs före signaturen samt tilläggsbeteckningar för medier och målgrupper, som bildas med snedstreck.

Tilläggsbeteckningar för enbart medier

redigera
/B Bilder
/BB Bildband
/BD Diabilder
/BO Originalkonst
/BP Planscher (reproduktioner)
/BS Stordia
/D Elektroniska resurser (maskinläsbara datafiler)
/DA Direktåtkomst, flyttbara, permanenta minnen (chip cartridges, PC cards)
/DB Direktåtkomst, disketter
/DC Direktåtkomst, optiska skivor
/DD Direktåtkomst, kassettband
/DE Direktåtkomst, magnetband
/DO Interaktivt multimedium i direktåtkomst
/DR Fjärråtkomst
/F Föremål
/H Handskrifter
/K Kartor in plano
/KS Sjökort
/KV Väggkarta
/L Ljudupptagningar
/LC Ljudupptagningar, optiska skivor
/LG Ljudupptagningar, grammofonskivor
/LK Ljudupptagningar, kassetter
/LS Ljudupptagningar, spolar
/M Mikroformer
/MF Mikrofiche, mikrokort
/MM Mikrofilmer
/O Kombinerat material
/V Video- och filminspelningar
/VC Videoupptagningar, optiska skivor
/VG Videoskivor
/VK Videokassetter
/VS Videospolar

Tilläggsbeteckningar för enbart målgrupper

redigera
,u Barn och ungdom
,uf Småbarn (0-9 år)
,ug Mellanåldern (10-12 år)
,y Läroböcker

Tilläggsbeteckningar för både medier och målgrupper

redigera
/P Punktskrift
/T Talböcker och annat material framställt enligt 17 § Upphovsrättslagen (eller dess föregångare) för personer med funktionsnedsättning
/TC Ljudupptagningar, optiska skivor, (enligt 17 § Upphovsrättslagen eller dess föregångare)
/TD Elektroniska resurser (enligt 17 § Upphovsrättslagen eller dess föregångare)
/TO Kombinerat material (enligt 17 § Upphovsrättslagen eller dess föregångare)
/TK Talböcker, kassetter, (enligt 17 § Upphovsrättslagen eller dess föregångare)
/TS Talböcker, spolar, (enligt 17 § Upphovsrättslagen eller dess föregångare)